EKS-MUSLIMER OM KORANEN

På denne side kan du se et lille udpluk af, hvad fire tidligere muslimer, som er vokset op med islam, fortæller om Koranen og dens betydning for muslimer i dag.  

Ayaan Hirsi Ali  *  Nabeel Qureshi  *  Waleed al-Husseini  *  Ibn Warraq  *

Ayaan Hirsi Ali - Kætter - om Koranen

Ayaan Hirsi Ali Født 1969 i Somalia. Vokset op i Afrika og Saudi Arabien. Flygtede til Holland i 1992, da hun var på vej til et påtvunget arrangeret ægteskab i Canada. Har levet under beskyttelse siden hun skrev manuskriptet til kortfilmen Submission, som kostede instruktøren Theo van Gogh livet. Boet i USA siden 2006.

Ayaan Hirsi Ali i "Kætter"  (2015)

 • Da jeg [som barn] lærte versene udenad, fik jeg at vide, at jeg bare skulle adlyde dem. Jeg fik at vide, at Koranen var bogen, som var sendt ned "til oplysning om alting" (16:89). Den var blevet åbenbaret for Muhammed af Allah via englen Gabriel [...] Ifølge islam - ikke den radikale version af islam, men mainstream islam - er Koranen altså Guds eget ord. Kritik af en hvilken som helst del af Koranen bliver derfor en kættersk handling.

 • I løbet af mine teenageår blev troskab over for islam til noget, som gik langt ud over de daglige ritualer. Koranen og tilhørende skrifter, fortolket bogstaveligt, blev præsenteret som løsningen på alle problemer, hvad enten de var politiske, sekulære eller spirituelle. Et faktum, som både mine venner og min egen familie begyndte at acceptere. I moskeerne, på gaderne og inden for hjemmets fire vægge så jeg, hvordan de etablerede ledere [...] blev erstattet af en ny type karismatiske og passionerede imamer, som var inspireret af Muhammeds tid i Medina.

 • Min lange og snørklede vej væk fra islam begyndte med min egen barnlige tilbøjelighed til at stille spørgsmål [...]

 • Måske er det største problem med Koranens såkaldte enestående status, at de mest voldelige Medina-muslimer i det hellige skrift kan finde begrundelser for alt, hvad de gør.

 • Det er nødvendigt, at muslimer udfordres til at engagere sig i kritiske overvejelser om deres allerhelligste tekst - ganske enkelt fordi den vold, der begås i islams navn, så ofte begrundes i Koranen. Den proces må nødvendigvis begynde med en erkendelse af, at Koranen er skrevet af mennesker og rummer talrige selvmodsigelser.

 • Muslimer rundt om i hele verden kan ikke blive ved med at hævde, at "sand" islam på en eller anden måde er blevet "kapret" af en gruppe ekstremister. De må i stedet vedkende sig, at deres allerhelligste tekster tilskynder til vold - og påtage sig ansvaret for aktivt at omdefinere islam.

Nabeel Qureshi i "Søgte Allah - fandt Jesus" (2014)
 

 • Til sidst blev jeg til Ammis [min mors] store glæde færdig med Koranen, lige før jeg fyldte seks år. Sideløbende havde Ammi hjulpet mig med at lære de sidste syv suraer udenad for at kunne recitere dem under mine daglige bønner.
 • [Efter fælles kritisk undersøgelse af kristendommen]. David spurgte: Hvor [på sandsynlighedsskalaen] placerer du så islam? Pludselig var jeg i defensiven, og det refleksbetingede forsvar af min tro satte ind. "David, den er 100 procent. Der er ingen huller i islams forsvar. Enhver, som studerer Muhammeds liv med oprigtighed, vil konkludere, at han var Allahs profet, og enhver, som objektivt undersøger Koranen, vil blive forbløffet over dens videnskabelige sandheder og dens smukke lære". Nu vidste jeg jo godt, ligesom David og Zach, at jeg ikke havde studeret islam lige så omhyggeligt og kritisk, som jeg havde studeret kristendommen. Men for mig, som for de fleste andre muslimer, var en ukritisk og ærefrygtig vurdering af islam en given faktor. David dvælede ikke ved mit affærdigende svar. "Er det dine to kriterier? Muhammed og Koranen?"
 • Hvis du kan forestille dig Guds mysterium og visdom, hans magt, dybde og fuldkommenhed, hans guddommelige mandater og profetier, alt sammen synergistisk samlet i en bog, som bliver levendegjort af selveste Guds væsen, vil du forstå lidt af, hvordan og hvorfor Muslimer ærer Koranen.
 • [Efter studiet af Koranens tilblivelse ud fra hadith:] Jeg lagde det hele sammen i tankerne: flere forskellige recitationer af det samme vers, manglende vers, manglende suraer, stridigheder om kanon, kontrolleret tilintetgørelse af alle varianter. Hvordan kunne vi forsvare, at Koranen skulle være fuldstændig uændret? [...] Jeg var tvunget til at konkludere, at de ældste islamiske kilder igen rejste tvivl om det, moderne islam lærte mig. Doktrinen om Koranens perfekte bevarelse kunne langt fra forsvare troen. Den måtte forsvares af troen.
 • [Senere, efter undersøgelse af om Koranen tillader sex med gifte slavinder] Ikke alene havde David ret i, hvad "de, som deres højre hånd besidder" betød, men sandheden var ikke til at komme uden om. Den stod i Koranen, i Sahih Bukhari, i Sahih Muslim, i Sunan Abu Dawud, i kommentarer; den stod overalt. Hvordan kunne det være muligt? Koranen tillod mænd at have samleje med kvinder, hvis liv lige var blevet ødelagt, sommetider lige foran deres tilfangetagne ægtemænd? Havde hverken Allah eller Muhammed noget problem med, at de gjorde kvinderne gravide eller senere solgte dem som slaver? Hvordan kunne det være muligt?
Nabeel Qureshi - Søgte Allah - fandt Jesus - om Koranen

Nabeel Qureshi. Født 1983 i USA af muslimske forældre fra Pakistan, som var fra Ahmadiyyah-retningen inden for islam. Opvokset i Skotland og USA. Blev på universiteter venner med den kristne David Wood, hvis tro han udfordrede i håb om at omvende ham, men som kunne svare for kristendommen. Konverterede til kristendommen efter at have studeret Koranen og Hadith og haft nogle spirituelle drømme.  Død af kræft i 2017.

Waleed Husseini - Allahs fængsel - om Koranen

Waleed Husseini. Født 1989 og opvokset på Vestbredden. Blev i 2010 fængslet af Det Palæstinensiske Selvstyremyndigheder på grund af islamkritisk aktivitet på nettet. (Han havde oprettet en blog med navnet "Jeg er Allah"). Flygtede til Frankrig inden retssagen var færdig. Blev idømt 7½ års fængsel in absentia. Medstifter af Eksmuslimernes Råd i Frankrig.

Waleed al-Husseini i "Allahs fængsel" (2015)
 

 • For mine forældre, som på ingen måde var eller er religiøse ekstremister, stod det ikke til diskussion, at islam var den bedste af alle religioner, den mest ærefulde religion, som "udretter mirakler", "udvikler forstanden" og "åbner hjerterne", som det hedder blandt mange andre magiske og besværgende talemåder! Min far og min mor anså i dette perspektiv religionen som en rød linje, der under ingen omstændigheder måtte overskrides, som et tabu på lige fod med seksualiteten". 
 • At finde ud af, om mennesket føres med af tilværelsen eller selv er et frit handlende væsen, var min første eksistentielle overvejelse. Islam gav det svar, at mennesket på en gang bliver ført og selv er herre over sine handlinger. Min lærer i islamisk tro forsøgte at forklare det for mig: Mennesket er herre over sine beslutninger i forhold til det, som det kender til, men det bliver ført i det, som det er uvidende om, sagde han til mig. Da jeg insisterede på et klarere svar, beordrede han mig - da jeg jo var en stor dreng - til omgående at bede, at bede Gud om tilgivelse for at have begået blasfemi mod ham.
 • Jeg opdagede [i mit studie af Koranen, hadith og de kanoniske fortolkninger] med forbløffelse utallige afvigelser, vers, der var i strid med humanistiske værdier, eller historier om uretfærdige krige og erobringer, som disse tekster med største besvær forsøgte at retfærdiggøre.
 • Det tog mig seks år at tage det endelige spring: at forlade islam og blive ateist.
 • Læser vi Koranen, ser vi, at den Gud, der her beskrives, opfører sig som alt andet end et godt menneske. Den figur, der toner frem, fremstår tydeligt som en beduin-opfindelse; en jævn mand, smålig, tilbagestående, kriminel, fuld af nag, hadefuld og voyeuristisk. En Gud, der kan lytte til samtaler mellem en mand og hans kone og overvære deres elskovslege, en Gud der driver sine tilhængere til at begå forbrydelser, en Gud, der mener solen går ned i mudderet, en Gud, som bliver vred, når Hans tilhængere undlader at tilbede Ham, og glæder sig, hvis de i nogle dage vil faste til Hans ære, er Han overhovedet stadig en Gud?
 • De islamiske ideologer insisterer igen og igen på "de videnskabelige mirakler", som Koranen angiveligt skulle indeholde. I årevis blev jeg fuldstændig overrumplet af de uhyrligheder, jeg hørte om videnskabelige aspekter i de såkaldt hellige tekster [...] hvordan i alverden kan nogen få sig selv til at forsøge at overbevise de troende om islams "videnskabelige sandheder" ved at gribe til løgne, der er så åbenlyse?

Ibn Warraq i "Derfor er jeg ikke muslim" (1995)
 

 • Jeg lærte at læse Koranen på arabisk uden at forstå et ord, endog før jeg kunne læse og skrive på mit eget sprog - en almindelig oplevelse for tusinder af muslimske børn. Så snart jeg var i stand til at tænke selv, kasserede jeg alle de religiøse dogmer, der var blevet prakket mig på.
 • Mere ville der egentlig ikke have været at berette, hvis ikke Rushdie-sagen og islams fremgang var kommet i vejen [...] Mange fra min efterkrigsgeneration må have spekuleret over, hvordan vi personligt havde stillet os i 1930ernes ideologisk ladede atmosfære - i forhold til nazismen, kommunismen, friheden, demokratiet ... [...] Det er sjældent, at man i sin levetid har en lejlighed til at vise, på hvilken side, man står i en sag, der drejer sig om liv og død. Rushdie-sagen og islams fremgang er to sådanne sager.
 • Det, der gjorde mig mest rasende og vakte størst afsky ved Rushdie-sagen, var den strøm af artikler og bøger, der blev skrevet af vestlige apologeter for islam - journalister, forskere, medløbere og konvertitter (nogle fra kommunismen) - der hævdede at tale muslimernes sag. Det er nedladenhed af værste skuffe.
 • Muslimer lider måske under den ubevidste frygt, at hvis man kan spore Koranens lære til en rent menneskelig eller jordisk kilde, så vil hele islams bygningsværk smuldre.
 • For den gennemsnitlige, ufilosofiske muslim af i dag, forbliver Koranen Guds ufejlbarlige ord, transmitteret gennem Gabriels "ånd" eller "hellige ånd" til Muhammed på et fuldendt, rent arabisk; og hver eneste ting indeholdt deri er evig og ikke-skabt.
 • Selvom Koranen prædiker mådehold i mange ting, så viser den sig mere og mere intolerant, efterhånden som man kommer mere ind i den. Mordene på Muhammeds fjender blev uheldigvis nævnt som præcedens i traditionerne (hadith); i vore dage endog af Khomeinis apologeter, når de skal forsvare hans opfordring til at myrde Rushdie.
 • Den værste arv, Muhammed har efterladt sig, er måske påstanden om, at Koranen er Guds nøjagtige ord, og at den er sand for alle tider. Dermed afskar Muhammed muligheden for nye intellektuelle ideer og for tankens frihed, som er den eneste måde, hvorpå den islamiske verden kan gøre fremskridt.
Ibn Warraq - Derfor er jeg ikke muslim - om Koranen

Ibn Warraq. Født 1946 i Indien, opvokset i Pakistan indtil hans far sendte ham på kostskole i England for at omgå familiens krav om en strengt religiøs uddannelse. Studerede filosofi og arabisk i Edinburgh. Ibn Warraq er et pseudonym. Bogen "Derfor er jeg ikke muslim" var hans første. Viste ikke sit ansigt offentligt mellem 1995 og 2007 af frygt for sit liv.

 
 
 
 
 • Grey Facebook Icon