top of page

EKS-MUSLIMER OM KORANEN

På denne side kan du se et lille udpluk af, hvad tidligere muslimer, som er vokset op med islam, fortæller om Koranen, deres egen oplevelse med den og dens betydning for muslimer i dag.  

  Ayaan Hirsi Ali (2015)  *  Nabeel Qureshi (2014)  *  Waleed al-Husseini (2015) 

*  Ibn Warraq (1995)  * Yasmine Mohammed (2019) * Cemal Knudsen Yucel (2020)

* Ridvan Aydemir/Apostate Prophet (2019) *

Ayaan Hirsi Ali - Kætter - om Koranen

Ayaan Hirsi Ali Født 1969 i Somalia. Vokset op i Afrika og Saudi Arabien. Flygtede til Holland i 1992, da hun var på vej til et påtvunget arrangeret ægteskab i Canada. Har levet under beskyttelse siden hun skrev manuskriptet til kortfilmen Submission, som kostede instruktøren Theo van Gogh livet. Boet i USA siden 2006.

Ayaan Hirsi Ali i "Kætter"  (2015)

 • Da jeg [som barn] lærte versene udenad, fik jeg at vide, at jeg bare skulle adlyde dem. Jeg fik at vide, at Koranen var bogen, som var sendt ned "til oplysning om alting" (16:89). Den var blevet åbenbaret for Muhammed af Allah via englen Gabriel [...] Ifølge islam - ikke den radikale version af islam, men mainstream islam - er Koranen altså Guds eget ord. Kritik af en hvilken som helst del af Koranen bliver derfor en kættersk handling.

 • I løbet af mine teenageår blev troskab over for islam til noget, som gik langt ud over de daglige ritualer. Koranen og tilhørende skrifter, fortolket bogstaveligt, blev præsenteret som løsningen på alle problemer, hvad enten de var politiske, sekulære eller spirituelle. Et faktum, som både mine venner og min egen familie begyndte at acceptere. I moskeerne, på gaderne og inden for hjemmets fire vægge så jeg, hvordan de etablerede ledere [...] blev erstattet af en ny type karismatiske og passionerede imamer, som var inspireret af Muhammeds tid i Medina.

 • Min lange og snørklede vej væk fra islam begyndte med min egen barnlige tilbøjelighed til at stille spørgsmål [...]

 • Måske er det største problem med Koranens såkaldte enestående status, at de mest voldelige Medina-muslimer i det hellige skrift kan finde begrundelser for alt, hvad de gør.

 • Det er nødvendigt, at muslimer udfordres til at engagere sig i kritiske overvejelser om deres allerhelligste tekst - ganske enkelt fordi den vold, der begås i islams navn, så ofte begrundes i Koranen. Den proces må nødvendigvis begynde med en erkendelse af, at Koranen er skrevet af mennesker og rummer talrige selvmodsigelser.

 • Muslimer rundt om i hele verden kan ikke blive ved med at hævde, at "sand" islam på en eller anden måde er blevet "kapret" af en gruppe ekstremister. De må i stedet vedkende sig, at deres allerhelligste tekster tilskynder til vold - og påtage sig ansvaret for aktivt at omdefinere islam.

Læs anmeldelsen: Ayaan Hirsi Ali: Kætter

Nabeel Qureshi - Søgte Allah - fandt Jesus - om Koranen

Nabeel Qureshi. Født 1983 i USA af muslimske forældre fra Pakistan, som var fra Ahmadiyyah-retningen inden for islam. Opvokset i Skotland og USA. Blev på universiteter venner med den kristne David Wood, hvis tro han udfordrede i håb om at omvende ham, men som kunne svare for kristendommen. Konverterede til kristendommen efter at have studeret Koranen og Hadith og haft nogle spirituelle drømme.  Død af kræft i 2017.

Nabeel Qureshi i "Søgte Allah - fandt Jesus" (2014)
 

 • Til sidst blev jeg til Ammis [min mors] store glæde færdig med Koranen, lige før jeg fyldte seks år. Sideløbende havde Ammi hjulpet mig med at lære de sidste syv suraer udenad for at kunne recitere dem under mine daglige bønner.
 • [Efter fælles kritisk undersøgelse af kristendommen]: David spurgte: Hvor [på sandsynlighedsskalaen] placerer du så islam? Pludselig var jeg i defensiven, og det refleksbetingede forsvar af min tro satte ind. "David, den er 100 procent. Der er ingen huller i islams forsvar. Enhver, som studerer Muhammeds liv med oprigtighed, vil konkludere, at han var Allahs profet, og enhver, som objektivt undersøger Koranen, vil blive forbløffet over dens videnskabelige sandheder og dens smukke lære". Nu vidste jeg jo godt, ligesom David og Zach, at jeg ikke havde studeret islam lige så omhyggeligt og kritisk, som jeg havde studeret kristendommen. Men for mig, som for de fleste andre muslimer, var en ukritisk og ærefrygtig vurdering af islam en given faktor. David dvælede ikke ved mit affærdigende svar. "Er det dine to kriterier? Muhammed og Koranen?"
 • Hvis du kan forestille dig Guds mysterium og visdom, hans magt, dybde og fuldkommenhed, hans guddommelige mandater og profetier, alt sammen synergistisk samlet i en bog, som bliver levendegjort af selveste Guds væsen, vil du forstå lidt af, hvordan og hvorfor Muslimer ærer Koranen.
 • [Efter studiet af Koranens tilblivelse ud fra hadith:] Jeg lagde det hele sammen i tankerne: flere forskellige recitationer af det samme vers, manglende vers, manglende suraer, stridigheder om kanon, kontrolleret tilintetgørelse af alle varianter. Hvordan kunne vi forsvare, at Koranen skulle være fuldstændig uændret? [...] Jeg var tvunget til at konkludere, at de ældste islamiske kilder igen rejste tvivl om det, moderne islam lærte mig. Doktrinen om Koranens perfekte bevarelse kunne langt fra forsvare troen. Den måtte forsvares af troen.
 • [Senere, efter undersøgelse af om Koranen tillader sex med gifte slavinder]: Ikke alene havde David ret i, hvad "de, som deres højre hånd besidder" betød, men sandheden var ikke til at komme uden om. Den stod i Koranen, i Sahih Bukhari, i Sahih Muslim, i Sunan Abu Dawud (hadithsamlinger), i kommentarer; den stod overalt. Hvordan kunne det være muligt? Koranen tillod mænd at have samleje med kvinder, hvis liv lige var blevet ødelagt, sommetider lige foran deres tilfangetagne ægtemænd? Havde hverken Allah eller Muhammed noget problem med, at de gjorde kvinderne gravide eller senere solgte dem som slaver? Hvordan kunne det være muligt?

Læs anmeldelsen: Nabeel Qureshi: Søgte Allah, fandt Jesus

Se også denne gode video med Nabeel Qureshi: Does Islam Really Teach Peace?

Waleed Husseini - Allahs fængsel - om Koranen

Waleed Husseini. Født 1989 og opvokset på Vestbredden. Blev i 2010 fængslet af Det Palæstinensiske Selvstyremyndigheder på grund af islamkritisk aktivitet på nettet. (Han havde oprettet en blog med navnet "Jeg er Allah"). Flygtede til Frankrig inden retssagen var færdig. Blev idømt 7½ års fængsel in absentia. Medstifter af Eksmuslimernes Råd i Frankrig.

Waleed al-Husseini i "Allahs fængsel" (2015)
 

 • For mine forældre, som på ingen måde var eller er religiøse ekstremister, stod det ikke til diskussion, at islam var den bedste af alle religioner, den mest ærefulde religion, som "udretter mirakler", "udvikler forstanden" og "åbner hjerterne", som det hedder blandt mange andre magiske og besværgende talemåder! Min far og min mor anså i dette perspektiv religionen som en rød linje, der under ingen omstændigheder måtte overskrides, som et tabu på lige fod med seksualiteten". 
 • At finde ud af, om mennesket føres med af tilværelsen eller selv er et frit handlende væsen, var min første eksistentielle overvejelse. Islam gav det svar, at mennesket på én gang bliver ført og selv er herre over sine handlinger. Min lærer i islamisk tro forsøgte at forklare det for mig: Mennesket er herre over sine beslutninger i forhold til det, som det kender til, men det bliver ført i det, som det er uvidende om, sagde han til mig. Da jeg insisterede på et klarere svar, beordrede han mig - da jeg jo var en stor dreng - til omgående at bede, at bede Gud om tilgivelse for at have begået blasfemi mod ham.
 • Jeg opdagede [i mit studie af Koranen, hadith og de kanoniske fortolkninger] med forbløffelse utallige afvigelser, vers, der var i strid med humanistiske værdier, eller historier om uretfærdige krige og erobringer, som disse tekster med største besvær forsøgte at retfærdiggøre.
 • Det tog mig seks år at tage det endelige spring: at forlade islam og blive ateist.
 • Læser vi Koranen, ser vi, at den Gud, der her beskrives, opfører sig som alt andet end et godt menneske. Den figur, der toner frem, fremstår tydeligt som en beduin-opfindelse; en jævn mand, smålig, tilbagestående, kriminel, fuld af nag, hadefuld og voyeuristisk. En Gud, der kan lytte til samtaler mellem en mand og hans kone og overvære deres elskovslege, en Gud der driver sine tilhængere til at begå forbrydelser, en Gud, der mener solen går ned i mudderet, en Gud, som bliver vred, når Hans tilhængere undlader at tilbede Ham, og glæder sig, hvis de i nogle dage vil faste til Hans ære, er Han overhovedet stadig en Gud?
 • De islamiske ideologer insisterer igen og igen på "de videnskabelige mirakler", som Koranen angiveligt skulle indeholde. I årevis blev jeg fuldstændig overrumplet af de uhyrligheder, jeg hørte om videnskabelige aspekter i de såkaldt hellige tekster [...] hvordan i alverden kan nogen få sig selv til at forsøge at overbevise de troende om islams "videnskabelige sandheder" ved at gribe til løgne, der er så åbenlyse?
Ibn Warraq - Derfor er jeg ikke muslim - om Koranen

Ibn Warraq. Født 1946 i Indien, opvokset i Pakistan indtil hans far sendte ham på kostskole i England for at omgå familiens krav om en strengt religiøs uddannelse. Studerede filosofi og arabisk i Edinburgh. Ibn Warraq er et pseudonym. Bogen "Derfor er jeg ikke muslim" var hans første. Viste ikke sit ansigt offentligt mellem 1995 og 2007 af frygt for sit liv.

Ibn Warraq i "Derfor er jeg ikke muslim" (1995)
 

 • Jeg lærte at læse Koranen på arabisk uden at forstå et ord, endog før jeg kunne læse og skrive på mit eget sprog - en almindelig oplevelse for tusinder af muslimske børn. Så snart jeg var i stand til at tænke selv, kasserede jeg alle de religiøse dogmer, der var blevet prakket mig på.
 • Mere ville der egentlig ikke have været at berette, hvis ikke Rushdie-sagen og islams fremgang var kommet i vejen [...] Mange fra min efterkrigsgeneration må have spekuleret over, hvordan vi personligt havde stillet os i 1930ernes ideologisk ladede atmosfære - i forhold til nazismen, kommunismen, friheden, demokratiet ... [...] Det er sjældent, at man i sin levetid har en lejlighed til at vise, på hvilken side, man står i en sag, der drejer sig om liv og død. Rushdie-sagen og islams fremgang er to sådanne sager.
 • Det, der gjorde mig mest rasende og vakte størst afsky ved Rushdie-sagen, var den strøm af artikler og bøger, der blev skrevet af vestlige apologeter for islam - journalister, forskere, medløbere og konvertitter (nogle fra kommunismen) - der hævdede at tale muslimernes sag. Det er nedladenhed af værste skuffe.
 • Muslimer lider måske under den ubevidste frygt, at hvis man kan spore Koranens lære til en rent menneskelig eller jordisk kilde, så vil hele islams bygningsværk smuldre.
 • For den gennemsnitlige, ufilosofiske muslim af i dag, forbliver Koranen Guds ufejlbarlige ord, transmitteret gennem Gabriels "ånd" eller "hellige ånd" til Muhammed på et fuldendt, rent arabisk; og hver eneste ting indeholdt deri er evig og ikke-skabt.
 • Selvom Koranen prædiker mådehold i mange ting, så viser den sig mere og mere intolerant, efterhånden som man kommer mere ind i den. Mordene på Muhammeds fjender blev uheldigvis nævnt som præcedens i traditionerne (hadith); i vore dage endog af Khomeinis apologeter, når de skal forsvare hans opfordring til at myrde Rushdie.
 • Den værste arv, Muhammed har efterladt sig, er måske påstanden om, at Koranen er Guds nøjagtige ord, og at den er sand for alle tider. Dermed afskar Muhammed muligheden for nye intellektuelle ideer og for tankens frihed, som er den eneste måde, hvorpå den islamiske verden kan gøre fremskridt.
Ayaan-citat-Yasmine_Mohammed.JPG

Yasmine Mohammed. Født 1973 i Canada og vokset op i fundamentalistisk og voldelig familie. Blev tvunget i hijab som 9-årig og senere presset til at gifte sig med en jihadist. Startede bloggen Confessions of an Ex-Muslim og har startet organisationen Free Hearts Free Minds, som hjælper ex-muslimer i islamiske lande. Forfatter til selvbiografien Unveiled, 2019. 

Yasmine Mohammed i "Unveiled" (2019)
 

 • Han ["onkel" Mounir] pisker mine fodsåler. Fodsålerne er det foretrukne sted, fordi arrene vil være skjult for lærere.  Jeg er 6 år gammel, og det er min straf for ikke at kunne memorere suraer (kapitler) fra Koranen korrekt. 
 • Ser du, det er forældrenes ansvar at sikre, at deres børn lærer Koranen udenad, ikke misser en daglig bøn og følge den smalle sti, der er lagt ud for dem. "Hver af jer er en hyrde, og hver af jer er ansvarlig for jeres flok" ... (fx her) Så når forældre slår deres børn gør de det ud af religiøs pligt og frygt. De må sikre, at deres børn er hengivne muslimer.  Hvis ikke, så har forældrene fejlet og skal stå til ansvar over for Allah på Dommedag... 
 • Jeg forstod aldrig betydningen af de ord, jeg gentog mindst 20 gange dagligt. Deres betydning blev aldrig diskuteret. De skulle bare repeteres til bevidstløshed uden at tænke. Spørgsmål førte kun til vrede og formaninger. 
 • De timer (efter bønnen og til vi skulle i skole), brugte vi på at læse Koranen. Jeg ville tanketomt mumle de fremmede ord som ikke havde nogen mening for mig, en rytmisk, hypnotisk og nasal lyd med en ildevarslende betydning, lærte jeg senere. Jeg kunne næsten ikke se ordene på siden gennem tårer og udmattelse. Men fejllæsning ville resultere i et slag i ansigtet, så jeg læste og læste og læste.     
 • Pointen med at læse var ikke at forstå det; det var at lære det udenad. Det er vigtigt. Muslimer bliver ikke opmuntret til at lære eller forstå hvad det er, de læser eller reciterer. Det mest almindelige er, at de, der flittigt messer ordene ud, ikke har nogen anelse om, hvad de siger. Det store flertal af muslimer forstår ikke arabisk. 
 • Det gjorde alligvel heller ikke nogen forskel, hvad man sagde. For som muslim har man ikke andet valg end at accepetere det. Der er ikke plads til spørgsmål eller tvivl. Det er ikke en mulighed. 
 • Da jeg endelig fandt ud af, hvad jeg sagde, forårsagede den viden en stor revne i cementen ... [den åndelige cement] ... Jeg fandt ud af, af jeg igennem de sidste år, næsten 20 gange dagligt, havde refereret til ikke-muslimer som Allahs fjender. Jeg messede med på, at muslimer som blev venner med ikke-muslimer var dømt til Helvede, at ikke-muslimer var de værste dyr, som kun var egnet til brændsel i Helvede, og at jøder var undermennesker... Jeg følte mig narret og bedraget
 • Der er et fremherskende indtryk af, at islam er en fredens religion. Kun mennesker, som aldrig har åbnet et Koran kan påstå det. Koranen og Hadith er chok-fyldt - chok-fyldt - med vold. I internettets tidsalder er der ingen undskyldning for tanketomt at repetere lydbidder. Uvidenhed er i dag et valg.

Cemal K. Yucel.jpg

Cemal Knudsen Yucel. Født og opvokset i Tyrkiet i en konservativ muslimsk familie og indvandret til Norge i 2005. Tidligere islamist og tilknyttet Det Muslimske Broderskab. Medstifter af og formand for Ex-muslims of Norrway, på hvis hjemmeside man kan læse en del artikler skrevet af ham.. 

Cemal Knudsen Yucel i interview med Wolfgang Wee Uncut (2020)

 • For at bede 5 gange om dagen, må man recitere koranversene … Men ... det er ikke på tyrkisk (Cemals modersmål). Du må lære det arabiske alfabet - men du lærer ikke arabisk. Det er kun 10-15% af alle muslimer i dag, som har arabisk som modersmål...  Så alle vi andre, vi lærer det arabiske alfabet, og så læser vi og lærer det udenad. Jeg kan stadig huske alt (fra minut 30).

 • [For at forklare hvordan det er]: Du kan det latinske alfabet, ikke? Så du kan faktisk læse fransk og italiensk, ikke sandt? Men du forstår ingenting.  Det er akkurat det, som sker i den muslimske verden. Det er hjernevask, men alligevel - du lærer det. Og så måtte jeg læse Koranen uden at forstå.

 • [Om det første møde med islamkritik som 10-årig]: Der mødte jeg den første ateist i hele mit liv. Han kaldte sig ateist (og ikke bare 'sekulær muslim') ... Jeg husker engang, han sagde, at han troede ikke på Allah. Jeg sagde, ”Jamen … hvorfor det? Du må blive muslim igen. Ikke være sådan. Du må ikke gå til Helvede”. Jeg var jo en lille dreng. Og han sagde: ”Jamen Cemal, du kender ikke islam. Har du læst Koranen? Har du læst teologibøgerne, hadith’erne?”. Jeg sagde ”nej”. ”Jamen din profet er en voldelig mand, han er en drabsmand, han er en voldtægtsmand”.... Jeg blev faktisk vred. Selvom jeg var lille. Jeg sagde: ”Du må ikke krænke vores profet”… Men han var den første person. Han satte noget i mit hoved: Siger han sandheden eller lyver han? (fra minut 36)

 • Til sidst (efter mange år), da alle spørgsmålene var blevet så mange, tvang det mig til at læse Koranen og alle hadith-bøgerne og biografierne - på mit modersmål.

 • Da jeg begyndte at læse Koranen selv, forstod jeg næsten ikke noget! På tyrkisk! Fordi det er så kaotisk. Det går ikke at skrive en så kaotisk bog! Ingen sammenhæng! ... En historie her - du ved ikke, hvem er han [som bliver nævnt] - og pludselig hopper man til noget helt totalt andet. Senere kommer du tilbage til den anden, som du har hørt navnet på. Rent kaos. (fra minut 55

 • Så du må vide andre ting for at forstå selve Koranen. Jeg måtte se på tafsir, som ”forklaring” af versene. Da kom alt på plads. Jo mere, jeg læste, jo mere indså jeg, at denne bog kan ikke være en bog fra den, som skabte hele universet … det er SÅ absurd at tro på det!

 • Et eksempel: Koranen siger (Vers 33:53): "Kom ikke til profetens hus, hvis I ikke er inviteret til et måltid. Men hvis I er inviteret, da kom i rette tid, og når I har spist færdig, så gå med det samme. Ikke bliv siddende og tale med profetens koner. Profeten er vældig flov over at sige det til jer, men jeg er Allah, og jeg er ikke flov" ... Tror du det er en jaloux mands ord? ... Eller én som skabte hele universet - og som så bestemte at sende en bog for at vejlede os? Sendte bogen og skrev dét dér? Er det det? (griner).

 • Du kan tænke på, at denne Koran er kommet over 23 år. 23 år! Har Gud bare sendt denne bog? Hvor halvdelen bare forbander ikke-troende?! Halvdelen af Koranen er om ikke-troende: De er de værste skabninger, dræb dem hvor du finder dem, de er som dyr... 

 • Så jeg mener, logisk set: ... Ok, denne her bog er sendt af en skaber, som skabte os, skabte alt. Det er Universets Skaber, vi snakker om her! Og Han sendte denne her bog! (Cemal viser med sit ansigtsudtryk hvor absurd, det er).

Se hele det fantastiske interview med Cemal K. Yucel på 2 timer og 58 minutter (det er tidsforbruget værd)

Ridvan Aydemir.jpg

Ridvan Aydemir. Også kaldet Apostate Prophet, da han driver en islamkritisk YouTube-kanal med det navn. Født i Tyskland af tyrkiske forældre, som var meget religiøse og senere tog ham med tilbage til Tyrkiet. Var en overgang meget dedikeret muslim. Forlod islam og bor nu i USA med sin amerikanske kone.   

Ridvan Aydemir/Apostate Prophet (2019)
 

Muslimer er bange for Koranen (Se videoen)

 • Jeg var temmelig religiøs, og jeg ønskede at studere min religion grundigt. Så naturligvis måtte jeg læse Koranen og virkelig forstå, hvad den handlede om.
 • Det var en meget hård læsning. Der var så mange gange, hvor jeg faldt over noget, som jeg ikke rigtigt kunne bearbejde, fordi jeg forstod ikke, hvad Koranen fortalte mig. Det var noget, som bare lød absurd, og jeg ønskede ikke at indrømme, at det var absurd, så jeg prøvede at forstå det, så godt jeg kunne. Eller det lød meget grusomt og meget inhumant, og det fik mig til at tænke … men jeg undertrykte min tvivl og mine tanker. Så kort fortalt, det var en meget pinefuld læsning. 
 • Jeg fortalte min far, at der var nogle steder i Koranen, som jeg ikke helt kan forstå, men jeg prøver at forstå det. Hvad han sagde var, at det er svært at læse Koranen selv. At hvis du vil læse Koranen og forstå Koranen, så skal du referere til lærde. Du skal læse fortolkninger - af lærde - for at kunne forstå Koranen rigtigt og ikke blive konfronteret med tvivl.
 • Hvad jeg tænkte, da han sagde det, var, at det giver ikke nogen mening. Jeg havde netop læst i Koranen, at dette er en bog, som er let at forstå, og at dette er en bog for folk som tænker, folk der bruger deres fornuft. Og jeg blev ved med at tænke på, at Allah skabte min fornuft og gav mig evnen til at forstå. Og Han gav min denne bog, som det er meningen, at jeg skal forstå. ... Så hvordan kan det give mening, at jeg skulle være bange for at læse den selv? Er det ikke helt imod Koranens egne påstande? Og imod Koranens funktion, som en vejledning for mennesker? Som er nem at forstå?
 • Andelen af muslimer, som har læst Koranen igennem på et sprog, de forstår, er måske 5%. Og af dem, som faktisk har læst den igennem, er der en betydelig del, som vil tænker ”jeg skal ikke tænke noget om det, jeg lige har læst, jeg skal bare referere til lærde og fortolkninger.
 • Det vi har med at gøre her, er 1,6 ... mia. mennesker … som tror på islam. Men det store flertal har aldrig læst deres skrift. De får kun information om Koranen fra andre mennesker.
 • Koranen og muslimer hævder, at Koranen er meget klar bog, og meget let at forstå. Men samtidig putter de den bag en kæmpe mur af fortolkninger, af lærdes meninger, af forskellige syn, og dit og dat. De lader dig ikke danne din egen mening om Koranen selv. Når du går online og diskuterer det eller debatterer om det, så fortæller de dig, at du sandsynligvis har misforstået det, og at du burde referere til lærde elle spørge en lærd.
 • Problemet her er egentlig meget simpelt: Det er ikke, at Koranen ikke er let at forstå, og at du er nødt til at referere til lærde. Dette er blot islams forsvarsmekanismer, det muslimske samfunds forsvarsmekanismer. Fordi, at læse Koranen som den er, skræmmer muslimer.
 • De er skræmt af, hvad Koranen gør, når de læser den uden nogen fortolkning. Når de læser den, så giver Koranen bare ikke nogen mening. Den lyder ekstremt absurd. Den er fyldt med usammenhængende tanker, ulogiske vers, videnskabeligt ekstremt unøjagtige påstande, fjendtligheder, behandling af mennesker, som vi aldrig kan acceptere i vores tid, og uvidenhed om helt basale ting som solsystemet.
 • Jeg lyttede ikke til min fars råd om at gå til lærde og spørge dem, og læse den med dem, og referere til folk, som ved bedre end jeg. Jeg tænkte, at jeg er et menneske, ligesom alle de andre, og jeg har tilbragt hele mit liv med at tænke og læse og stille spørgsmål. Jeg burde være i stand til - med Koranens egen logik - at sætte mig ned og læse Koranen igennem og forstå den. Og nu er jeg en ex-muslim.
Ayaan Hirsi Ali
Nabeel Qureshi
Waleed al-Husseini
Ibn Warraq
Yasmine
Cemal Knudsen Yucel
Apostate
bottom of page