OM KORANEN

Hvad ved vi om Koranen og hvad mener forskellige om Koranen?

KORANENS TILBLIVELSE
Ifølge islams kilder
KORANENS TILBLIVELSE
Ifølge revisionistisk forskning

Vidste du, at ...

  • Koran betyder recitation

  • Koranen indeholder 114 suraer

  • De er ikke i kronologisk rækkefølge
  • De længste er generelt først

  • Der er godt 6200 vers

  • Det er et bærende dogme i moderne islam, at Koranen er Allahs ord

  • Den udgave, der bliver brugt i det meste af verden i dag, og som du kan finde i danske og engelske oversættelser, er den egyptiske koranudgave fra 1924