OM KORANEN

Hvad ved vi om Koranen og hvad mener forskellige om Koranen?

Læs om, hvordan kaliffen Uthman gav ordre til at brænde de andre koraner

KORANENS TILBLIVELSE
Ifølge islams kilder

Læs om, hvad historisk, arkæologisk og lingvistisk forskning fortæller om islams  

oprindelse

KORANENS TILBLIVELSE
Ifølge revisionistisk forskning

Hvad siger tidligere muslimer med erfaring og indgående kendskab til Koranen?

Hvad tror du danske imamer siger om Koranen? Skal man følge dens straffe?

Se, hvad politiske ledere og såkaldte læringeksperter belærer os og vores børn om

På vej

Få tips til hvordan du kommer i gang  med at læse Koranen

Vidste du, at ...

  • Koran betyder recitation

  • Koranen indeholder 114 suraer

  • De er ikke i kronologisk rækkefølge
  • De længste er generelt først

  • Der er godt 6200 vers

  • Det er et bærende dogme i moderne islam, at Koranen er Allahs ord

  • Den udgave, der bliver brugt i det meste af verden i dag, og som du kan finde i danske og engelske oversættelser, er den egyptiske koranudgave fra 1924