top of page

IMAMER OM KORANEN

Mon de mener at den skal adlydes?

Danske imamer - også de, der regnes som progressive - mener, at Koranen er Allahs åbenbarede ord. Det vil sige at de er fundamentalister. Se her hvordan fire imamer forholder sig til Koranen, når det gælder stening og piskeslag. Dette område bliver de af og til udfordret på. Men deres måde at ræsonnere på kan gælde alle andre ting. Hvordan mon de ville svare, hvis det drejede sig om straffen for frafald?

* Sherin Khankan  *  Waseem Hussein  *  Abdul Wahid Pedersen  *  Fatih Alev

Khankan-mellem.jpg

Sherin Khankan. Født 1974 i Danmark. Medstifter af Kritiske Muslimer og medstifter af og imam ved Maryam-Moskeen i København, som er en kvindemoske. Var medlem af Radikale Venstre, men blev kaldt "kontroversiel", da hun i 2002 nægtede at tage afstand fra sharia-lovgivning. Hun meldte sig herefter ud.

Foto: Hchristophersen.

Wikimedia Commons

Sherin Khankan - reformisten: Kritisk tilgang ikke rettet mod Koranen

Kristeligt Dagblad 2011: Hvad siger islam om stening?

Sherin Khankan 2011:

 • Det er en fejl at hævde, at Gud har påbudt stening som straf... 

 • Jeg er imod enhver form for dødsstraf og barbariske straffemetoder uanset juridisk, politisk, religiøst ophav. Dette synspunkt kan sagtens kombineres med troen på Koranen som Guds åbenbarede ord.

 • Straffen for utroskab i Koranen er ikke dødsstraf eller stening, som ofte antaget af ikke-muslimer såvel som af nogle muslimer, men 100 piskeslag for mand og kvinde, hvis der er fire øjenvidner til selve akten, og kun hvis den, der begår utroskab, insisterer på at gentage sin handling (24:2).

 • De 100 piskeslag kan fortolkes forebyggende som et udtryk for, at utroskab er forkasteligt. Mennesket er særligt beskyttet mod sladder i Koranen.

 • Når stening alligevel anvendes som straffemetode i få muslimske lande som f.eks. Iran og Nigeria, så kan det skyldes faktorer som uvidenhed og primitive barbariske skikke.  

 • Der er et stort behov for at uddanne en ny generation af muslimske retslærde, både kvinder og mænd, som formår at omsætte Koranens sharia i praksis i forhold til den tid, vi lever i

 • Mange muslimer betragter islam som en universel, mangfoldig og individuel livsvejledning. Universel, fordi den kan tilpasses ethvert samfund og enhver tidsalder. 

 • En af Guds vigtigste egenskaber er Nåde og Barmhjertighed. Således starter alle kapitler i Koranen (med undtagelse af kapitel ni) med ordene: I den Nådige og Barmhjertige Guds navn. 

Kristeligt Daglad 2015: Er det er muligt at reformere islam?

Sherin Khankan 2015:

 • Ja ... Hvis man med reform forstår en nylæsning af Koranen i forhold til den verden og den tidsalder, vi lever i

 • Idéen om reform bliver ofte identificeret som et påbud om at afskrive opfattelsen af Koranen som Guds ord. Men det er ikke det, der er tale om

Sherin Khankan er således imod barbariske straffe, men hun forsvarer alligevel piskeslagsstraffen i Koranen. Den "kan" nemlig fortolkes "forebyggende" og som en markering af, at utugt er forkasteligt. Khankan er ikke villig til at gøre op med doktrinen om Koranen som Guds åbenbarede ord. Når andre muslimer fortolker, at Allah foreskriver, at piskeslag (og stening) rent faktisk skal håndhæves, så skyldes det ifølge Khankan ikke Koranen, men deres "uvidenhed".  En dygtig journalist burde nok have spurgt, hvorfor Allah - den Almægtige - ikke var mere klar i spyttet, så man kunne undgå den slags barbariske misforståelser.

Waseem Hussein. Født 1983 i Danmark af pakistanske forældre. Uddannet civilingeniør.  Fængselsimam i Vestre Fængsel siden 2011. Formand for foreningen og moskeen Dansk Islamisk Center.

Waseem Hussein - fængselsimamen: Kan ikke afskrive den hellige tekst
 

Sammen med Fatih Alev og Naveed Baig annoncerede Waseem Hussein i 2016 et "manifest" for at være muslim i Danmark. Det var en reaktion på, at TV-dokumentaren Moskeerne bag sløret havde skabt debat. Ideen om manifestet blev præsenteret i  denne kronik.

 

Waseem Hussein til Politken 2016:

 • Det kommende manifest kan slå fast, at "vi er fælles borgere", at den danske lov gælder, og hvilke idealer, man som muslimer skal stræbe efter.

 • Manifestet skal ikke udtrykke en holdning til kontroversielle dele af islam, som fx stening for utroskab, dødsstraf for at konvertere osv.

 • Vi er ikke ude på at revolutionere islam. Vi kan ikke løbe fra, hvad der står i de islamiske kildetekster. Når man ikke kan det, så må man i stedet "forstå islam i en dansk kontekst". Hvis det kommende manifest fastslår, at kærlighed og frihed er centrale værdier for danske muslimer, så vil det fx betyde, at vold mod kvinder, som ikke går med tørklæde, er uacceptabelt.

DR 2016: Hvad betyder det, at du "anerkender", at stening og piskeslag står i islams tekster?

Waseem Hussein 2016:

 • Man må forholde sig til, at det står der, i stedet for at  tage afstand. Man kan ikke kan tage afstand, for det er jo en del af den hellige tekst. Man kan ikke afskrive den hellige tekst.

 • Det er naturligt, at Sharia ikke skal gælde i Danmark, fordi landet har et retssystem, der ikke tillader det.

 • Med hensyn til Sharia, så lægger Koranen stor vægt på, at tvivlen skal komme den anklagede til gode, og det er tilladt at fortolke, hvornår der fx er tale om en forbrydelse. 

DR 2016: Kan du fortolke Koranen i en sådan grad, at stening ikke bør forekomme noget sted?

Waseem Hussein 2016:

 • Det er ikke min opgave. Det er ikke mig, der skal stå med det ansvar på mine skuldre. Det er et statsretsligt anliggende.

Waseem Hussein er heller ikke villig til at tage et opgør med de hellige tekster og deres straffemetoder. Grunden til, at han kan "berolige" med,  at sharia ikke skal gælde i Danmark er ikke, at de barbariske straffe er misforståede -  men at det er "et statsretsligt anliggende".  Det er ikke op til ham at have en holdning eller være imod. En vaks journalist havde måske spurgt, hvordan man kan "forholde sig" uden at have en holdning - og hvad der ligger i dét. 

Abdul Wahid Pedersen. Født 1954 i Sverige. Tidligere navn: Reino Arild Pedersen. Konverterede til islam i 1982. Medstifter af Islamisk-kristent studiecenter.

 

Foto: Villy Fink Isaksen

Wikimedia Commons

Abdul Wahid Pedersen - konvertitten: Vi er ikke bemyndigede

En læser hos Religion.dk 2002: Tager du som dansk imam afstand fra steningerne i Nigeria?

Abdul Wahid Pedersen 2002:

 • Vi kan hurtigt blive enige om, at stening til døde er en meget grusom form for afstraffelse, men det ændrer ikke på, at den set i et islamisk lys, er blevet forordnet af Skaberen selv. Vi er derfor umiddelbart ikke bemyndigede til at ændre på samme.

 • De ting, som er givet i Koranen eller af Profeten Muhammad i en utvetydig form, står for så vidt ikke til diskussion blandt muslimer. I samme øjeblik vi ville sætte disse ting til diskussion, ville vi jo i bund og grund have erklæret os som ikke troende på Allah og Hans budbringer og ville dermed have stillet os selv uden for Islam. Det får du naturligvis ikke nogen muslim til at gøre.

 • De mennesker, der bor i et område, hvor en sådan lov gælder, er naturligvis underlagt denne lov, om end der i Islam også er mulighed for, at religiøse mindretal inden for rammerne af den islamiske stat dømmes efter deres egne love.

 • Når Allah har foreskrevet en så voldsom og uhyggelig straf, skal det forstås på rette måde. For det første er det meningen, at folk ikke skal begå hor, og Allah har derfor stillet en straf i udsigt, som kan få de fleste til at holde sig fra det.

 • Men i øvrigt synes jeg, at der er så mange andre ting, som virkelig presser på i verden i dag ... Hvad med Tjetjenien. Dagligt bliver mennesker tortureret på det grusomste ... og hvor er vores bekymring for dem?

Abdul Wahid Pedersen er klar i spyttet om, at man som muslim ikke kan stille spørgsmålsregn ved Allahs eller Muhammeds påbudte straffe. Han forklarer meget fint, hvorfor Waseem Hussein (ovenfor) formulerer sig så undvigende og kryptisk om Sharia i Danmark, og hvorfor Sherin Khankan kun kan reformere via fortolkning og "nylæsning" - og ikke gennem en klar ny lov eller holdninger. Muslimer kan ikke sige Allah og profeten imod. Så er de ifølge Abdul Wahid Pedersen ikke muslimer.   

Fatih Alev. Født 1972 i Ishøj. Imam i Dansk Islamisk Center.

 

Ivrig forsvarer for Erdogans religiøse AK-parti. Formand for Unionen af Europæiske Tyrkiske Demokrater (UETD), som kritiseres for at være AKP's forlængede arm i Europa.

Fatih Alev - den "moderate": De, der er uenige, betragtes ikke som muslimer 
 

Spørgsmål fra brugere af Religionsdebatten 2002: Du og Abdul Wahid Pedersen fører jer frem som om I repræsenterer "det sande islam", når I udtaler jer om sharia-straffe. Hvordan kan i sige at I repræsenterer det sande islam? Det lyder også som om I taler udenom og ikke giver et klart svar, når det gælder stening. Giv os nu et klart svar.

Fatih Alev 2002:

 • Visse tænkere med muslimske navne har de sidste årtier slået til lyd for, at beretningerne om Profetens sædvane ikke er kildekritisk troværdige, og at de derfor bør kasseres. Deres ønske er, at det kun må være Koranen, der vejleder muslimer.

 • Disse reformister, som i øvrigt ikke bliver betragtet som muslimer af flertallet af de muslimske lærde, begrænser altså Profetens vejledning til noget, som kun vedrørte muslimer i hans tid. Og de regner al den omhyggelige kildekritiske forskning og klassificering af svage og falske hadîther - siden det 7. århundrede op til i dag - for ingenting.

 • For de religiøse, praktiserende og bevidste muslimer er Profetens vejledning også aktuel for muslimer i vores moderne tid

Hvad så med stening?

 • At straffen ikke er foreskrevet i Koranen ændrer ikke på, at det ifølge flertallet af de lærde (mudjtahider og muftîer) med speciale indenfor islamisk jura (fiqh) er et uomgængeligt faktum, at den står foreskrevet klart og tydeligt i overleveringerne om Profetens sædvane

 • Gud forpligter i Koranen de troende til at adlyde Ham og Sit Sendebud.

 • Hverken jeg eller Abdul Wahid Pedersen er selv lærde med speciale indenfor fiqh-området. Vi er to danske muslimer, der af og til leder fredagsbønnen og holder khutba (prædiken) på dansk i nogle københavnske moskéer. Vi kan kun referere til, hvordan holdningen til denne straf er blandt de lærde.

 • Enkelte muslimske kritikere har hævdet, at Abdul Wahid Pedersen og jeg har taget fejl og at vi har misforstået Islam. Nu skal jeg være ydmyg og indrømme, at jeg muligvis godt kan tage fejl. Men så skal jeg også hurtigt tilføje, at det kan et flertal af muslimske lærde ikke.

 • Det vil ... være gavnligt for debatten, hvis kritikerne kan referere til specialister indenfor fiqh-disciplinen, der bekræfter deres reformistiske standpunkter.

Fatih Alev påkalder sig ligesom Waseem Hussein og Abdul Wahid Pedersen sin ydmyge rolle som en, der ikke er bemyndiget til at tolke eller have en holdning til straffe. Man har pligt til at adlyde dem, og det er de lærde, der har tolkningsretten. De såkaldte reformmuslimer betragtes mere eller mindre som frafaldne. 

Til at tænke over ....

Straffen for apostasi / frafald
Sherin Khankan
Waseem Hussein
Abdul Wahid Pedersen
Fatih Alev
bottom of page