top of page

Ayaan Hirsi Ali: Kætter. Dette skal reformeres i islam.

Opdateret: 9. okt. 2020

Ayaan Hirsi Ali giver i bogen Kætter et godt overblik over islams problematiske ideer og har et vigtigt budskab til Vestens "liberale": I er på den forkerte side i den ideologiske kamp!

Ayaan Hirsi Ali: Kætter - boganmeldelse af Korankaffe

Islams problematiske ideer skal reformeres

Bogen forholder sig til de 5 centrale dogmer eller principper i islam, som det ifølge Ayaan Hirsi Ali er nødvendigt at reformere eller helt afskaffe, hvis islam skal leve i fred med resten af Verden og sig selv:

  1. Muhammeds og Koranens status som ufejlbarlige

  2. Fokus på livet efter døden frem for livet før døden

  3. Sharia

  4. Et enkeltpersoner håndhæver islamisk lov, fx ved social kontrol

  5. Jihad, hellig krig

Ayaan Hirsi Ali gennemgår disse principper med udgangspunkt i sine egne erfaringer med islam fra Somalia, Kenya, Saudi Arabien, Holland og USA, men også med den viden, hun har om islams tekster og historie.

Den vigtigste kamp i Verden i dag

Bogen er i høj grad henvendt til Vestens liberale. Ayaan Hirsi Ali mener, at den vigtigste kamp i verden i dag står mellem de muslimer, der støtter den fundamentalistiske islam - de såkaldte Medina-muslimer - og de, der ønsker at reformere islam - Islams dissidenter. Mellem dem står de såkaldte Mekka-muslimer, som er loyale over for islam men som ikke bifalder vold. Mekka-muslimerne lider, når islam kritiseres for voldsforherligelse og intolerance, men de er ude af stand til at sige Koranens ord imod.

De liberale er på den forkerte side og gør tingene værre

Ayaan Hirsi Ali mener, at i den kamp er Vestens liberale på den forkerte side. De har tolerancens navn valgt at alliere sig med de kræfter i islam, der ønsker at lukke ned for debat om og kritik af islams problematiske doktriner. De kæmper som "ædle" forsvarere af det synspunkt, at der ikke er noget galt med islam, og går i stedet til kamp mod kritikerne. Men med det opnår de 3 rigtigt dårlige ting:​

  • De skaber splittelse mellem de såkaldt "progressive" og de, der med rette er bekymrede over Medina-islams fremvækst i deres lande.

  • Vesten fremstår splittet og utroværdig, og Medina-muslimernes besnærende fortælling får ingen effektiv modfortælling.

  • Dissidenterne får ikke den støtte, de kunne have brug for, men bliver modarbejdet ud fra en forestilling om at beskytte muslimer.

Det er rigtigt dumt.

Parallellen til Den Kolde Krig

Den kamp, vi står overfor, er ideologisk, siger Ayaan Hirsi Ali. Men man vinder ikke en ideologisk kamp ved at forsvare den ideologi, man er oppe imod og kæmpe imod sine egne idealer. Men det er, hvad Vestens liberale gør i dag.

Vesten burde i stedet stå fast på egne værdier. Vi burde være samlede og troværdige om vores værdier. Ligesom under Den Kolde Krig, hvor Vesten havde ideologisk selvtillid frem for "flov relativisme".

Som hun skriver:​

Kunne man forestille sig, at Vesten under Den Kolde Krig havde støttet, ikke dissidenterne i Østeuropa - folk som Václav Havel og Lech Walesa - men Sovjetunionen som repræsentant for de "moderate kommunister", i håb om at de ville have givet os en håndsrækning i bekæmpelsen af terrorister som Rote Armee Fraktion? Kunne man forestille sig, at en amerikansk præsident ville have proklameret, at "kommunismen er en fredens ideologi"

Nej vel.

Overrasket over hvor problematisk islam er

Kætter var den første bog, jeg læste om islam. Da jeg læste bogen, var jeg mest af alt bare overrasket over beskrivelsen af islams problematiske sider. Som mange andre danskere havde jeg på det tidspunkt et begrænset kendskab til islam. Jeg tænkte, at islam er en religion akkurat som kristendommen, bare lidt anderledes. Noget med 5 søjler. Jeg var som mange andre tilbøjelig til at købe forklaringen om, at terror og dødstrusler mod fx Salman Rushdie og Flemming Rose bare skyldtes noget "fanatisme", som ikke har noget med "rigtig islam" at gøre.

Jeg havde også - måske helt ubevidst - købt forestillingen om, at folk der siger noget negativt om islam må være fordomsfulde og ikke mindst hadefulde over for muslimer.

Ayaan Hirsi Ali gjorde mig opmærksom på noget andet. Hun fremstår som et troværdigt vidne, som har oplevet såvel Mekka-islam og Medina-islam og som har sat sig grundigt ind i tingene. Jeg var overrasket over, at jeg ikke tidligere var blevet informeret om de ting, hun beskrev.

Jeg var også foruroliget over, hvordan jeg selv havde vægret mig ved at købe bogen i første omgang. Jeg havde tøvet, fordi jeg synes, jeg havde hørt noget om, at hende Ayaan Hirsi Ali hadede muslimer. Men hvor havde jeg hørt det? Hvorfor troede jeg, forfatteren var hadefuld? Hvorfor troede jeg den var "kontroversiel"? Hvor er det kommet fra?

Men hvor er jeg glad for, at jeg til sidst købte den alligevel.

Klar skelnen mellem ideer og mennesker

Jeg fandt hverken had eller fjendtlighed over for muslimer i bogen. Til gengæld fandt jeg for første gang en klar skelnen mellem islam og muslimer - idé og mennesker.

Bogen gjorde mig kritisk over for islam, og den gjorde mig nysgerrig efter at vide mere om islam. Den har også gjort mig skeptisk overfor de, der kalder islamkritikere for hadere, og som sætter kritik af islam lig med hetz mod muslimer, eller forbinder opposition mod islam med højreekstremsime. Mange af dem kender ikke islams ideer, og ofte er det dem selv, der er fordomsfulde. Mange af dem er med rette mod racisme - men man bliver jo ikke racist af at kritisere en ideologi eller en religion.

Bogen har også ført til, at jeg senere læste Koranen, fordi jeg selv ville se, hvad der stod i den, frem for at høre andres gengivelser eller bortforklaringer. Jeg blev nemlig også skepisk over for folk, som bevidst prøver at give et "pænt" billede af islam og udelader væsentlig information.

Anbefaling

Bogen kan helt klart anbefales. Læs den for at blive klogere på islams problemer.

 

Ayaan Hirsi Ali: Kætter. Gads Forlag, 2015

Comments


bottom of page