SURAER FRA MEKKA 610-615

Kronologisk sammendrag (Læs om kronologien her)

Allah vil tilkalde sine håndlangere

Sura 96

De siger han er besat

Sura 68

Muhammed befales: Rejs dig og advar!

Sura 74

Måtte Abu Lahab forgå!

Sura 111

Din Herre har ikke forladt dig

Sura 93

Ve den der holder bistand tilbage

Sura 107

Gabriel og Muhammed

 

(1) Sura 96: Levret blod (19 vers).

​Allah lærte mennesket "med pennen", hvad det ikke vidste 

Første sura i Koranen: Allah befaler Muhammed at læse op "i din Herres navn"  Allah fortæller, at det var Ham, som skabte mennesket af levret blod (96:2). Han fortæller, at Han er den mest gavmilde, fordi han med pennen lærte mennesket (96:4), hvad det ikke vidste. Mennesket er overmodigt, når det anser sig selv for selvtilstrækkeligt (96:7).

Allah vil tilkalde sine håndlangere

Allah hentyder til én, der hindrer Muhammed i at bede og beskylder for løgn. Hvis han ikke holder op, vil Allah gribe ham i hans løgnagtige og syndige pandelok (96:16). Han kan blot tilkalde sine fæller -  så vil Allah også tilkalde sine håndlangere! Muhammed skal ikke adlyde ham, men i stedet kaste sig ned for Allah.

Abu Jahl

Abu Jahl. Var imod Muhammeds budskab.

Se hele sura 96 på engelsk her

Toppen af siden

Muhammed blev bange

Muhammeds første møde med Gabriel skræmte ham. Gabriel greb ham og pressede ham fysisk ned tre gange. Muhammeds kone Khadija og hendes fætter overbeviste ham om at det var fra Allah. Se Bukhari 6982

Ham med pandelokken

96:16: Der hentydes til Abu Jahl. Han var ifølge den islamiske fortælling respekteret i Mekka for sin visdom og gik under navnet Abu Hakam, "Visdommens fader". Abu Jahl, som muslimer kalder ham, betyder "Uvidenhedens fader". Han var modstander af Muhammeds budskab.

 

Historien er, at Abu Jahl fandt Muhammed bedende og sagde: "Har jeg ikke forbudt dig det?"  Muhammed skældte ham ud. Abu Jahl sagde: "Truer du mig, når du ved, at jeg er den, der har mest opbakning og støtte?". I samme fik Muhammed en åbenbaring om at Allah ville sende Helvedes vogtere, Abu Jahl trak sig. Se Tirmidhi 3349.

 

Mere om Abu Jahl:

 • Sura 75 - vendte sig og gik

 • Sura 6 - afviser ikke Muhammed men hans budskab

 • Sura 6 - truer med at spotte Allah, hvis Muhammed fortsætter med at spotte de andre guder.

(2) Sura 68: Pennen (52 vers) 

Sagn fra tidligere slægter 

Allah sværger ved pennen, at Muhammed ikke er besat. Nej, Muhammed er "af en vældig natur" (68:4) og har en kæmpe løn i vente. Både de andre og Muhammed skal få se en dag, hvem af dem, der er retledt. Muhammed skal ikke adlyde den, der kalder det for løgn, blot fordi han er rig og har sønner. Han bander, sladrer, bagtaler og hindrer det gode. Han siger at Allahs tegn (Koranversene) er sagn fra tidligere slægter (68:15). Allah vil brændemærke ham på snablen! (68:16)

 

Allah siger, at Han vil udsætte dem for prøvelser, ligesom dem med haven. De var overmodige og blev straffet. De troede, de kunne høste den for sig selv, men da de kom derud, var afgrøden væk. Sådan er straffen for de overmodige. Og den straf, der venter dem i det hinsidige, er endnu værre. Men lyksalighedens haver venter de gudfrygtige, forsikrer Allah.  

Har I adgang til det skjulte?

Allah spørger Muhammeds tilhørere, og de virkelig tror, Han på dommedag vil sætte de, der har overgivet sig til Allah lige med de, der forbryder sig? (68:35) Han spørger: Har I måske et skrift? (68:37) Har Allah givet jer nogen løfter? Muhammed skal spørge om nogen af dem kan garantere dette. Har de måske adgang til det skjulte, som de kan skrive ned?

 

De siger han er besat

Muhammed skal blot overlade dem, der kalder det for løgn til Allah. Han vil give dem henstand, men kun for en tid. Hans list er stærk (68:45). De vantro får næsten Muhammed til at snuble med deres blikke, når han "læser op". De siger, han er besat (68:51). Men Muhammed skal blot vente tålmodigt og ikke være ligesom ham med fisken (68:48). 

Se hele sura 68 på engelsk her

Toppen af siden

Havde Muhammed sønner?

Historien fortæller: Muhammed var i Mekka gift med Khadija. Hun var 15 år ældre end ham, og de blev gift, da hun var 40. Hun var enke og en succesfuld købmand. 

 

De fik ifølge de fleste kilder 6 børn: Først sønnen Qasim, som døde inden han fyldte 2. Dernæst fire døtre: Zaynab, Ruqayyah, Umm Kulthum og Fatima. Til sidst fik de sønnen Abdallah, der døde som barn.

 

Efter Khadijas død i 619 fik Muhammed adskillige hustruer, men han fik ikke børn med nogen af dem. Han fik dog sønnen Ibrahim med slavinden Maria i 630. Ibrahim døde i 631. 

Det onde øje

Vers 68:51 kaldes af nogle "verset om det onde øje". Se også:

Ham med fisken

68:48: Det var Jonas. Senere i Koranene kommer der mere frem om Jonas:

 

 • Sura 10 - Jonas' folk var de eneste, der slap for den straf, Allah havde tiltænkt dem

 • Sura 37 - Jonas blev slugt af en fisk

Det er værd at lægge mærke til, at Allah ikke nævner Jonas' navn. Har Han glemt det? Eller forudsætter Han, at alle, der læser Hans evige ord. ved hvem "Ham med fisken" er?

 

(3) Sura 73: Indhyllet (20 vers).

Stå i bøn det meste af natten 

Allah befaler Muhammed, som er indhyllet i klæder, at stå i bøn det meste af natten og fremsige Koranen messende. Allah vil så sende ord ned. Muhammed skal hellige sig sin Herre fuldkomment, for Han er Østens og Vestens Herre, og der er ingen anden gud end ham.

 

Hvordan vil I kunne beskytte jer mod dommedag?

Dem, der kalder det for løgn, og som lever i vellevned, skal Muhammed blot overlade til Allah. Han skal tålmodigt udholde, hvad de siger. De får blot en smule henstand, men senere venter lænker og helvedesild (73:12) hos Allah, plus føde, der sætter sig fast i halsen (73:13). Akkurat som med Farao. Han satte sig også op mod Allahs udsending (73:16) og fik en grusom straf. Allah spørger de vantro: Hvordan vil I kunne beskytte jer mod dommedag?

Sådan får I en vældig løn

Allah siger, at de, der står i bøn om natten er tilgivet. Allah ved, at Muhammed og hans følgere står i bøn hen ved to tredjedele af natten. Han er ikke så nøjeregnende med, om man står halvdelen af natten eller lidt til eller fra. De skal "læse op" af Koranen, holde bøn, give almisse og bede om tilgivelse. Så vil de blive belønnet hos Allah. Det er som at give Allah et lån og "spare op" til det hinsidige (73:20).

Se hele sura 73 på engelsk her

Toppen af siden

Farao

Farao. Satte sig op imod Allahs udsending. Ligesom Abu Jahl, som Muhammed ifølge fortællingen kaldte "Islams Farao". Måske er det ham, der lever i vellevned her i sura 73.

 

(4) Sura 74: Tildækket (56 vers) 

Død over ham som kalder det mennesketale 

Allah befaler Muhammed, som (igen) er tildækket af klæder: Rejs dig og advar! (74:2). Muhammed skal holde sig ren. Dommedag bliver hård for de vantro - og Allah skal nok tage sig af ham, som har fået ejendom og sønner, men som alligevel stædigt vægrer sig mod Allahs tegn.

 

Han har kaldt koranversene for overleveret trolddom og "kun mennesketale". Allah ønsker død over ham. Han vejede for og imod (74:19). Han har haft det let, men kræver mere. Allah vil tynge ham til jorden (74:17) og lade ham brænde i Helvede.19 engle vil holde opsyn med hans tortur i Helvede (74:30). Grunden til, at Allah nævner antallet af engle, er, at Han mener, at det så er nemmere at overbevise Skriftens folk (74:31).

 

De, der vender sig bort, forbryder sig

Allah advarer menneskene om Heden i Helvede, som er en af de frygteligste ting (74:35). De, der vender sig bort fra Allahs påmindelse og forbryder sig vil bittert fortryde på dommens dag. Ingen vil da kunne gå i forbøn for dem.

Se hele sura 74 på engelsk her

Toppen af siden

Engle torturerer de vantro i Helvede-. Se mere om Helvede:

 • Sura 104 - man kommer i knuseren

 • Sura 69 - man vil blive grebet, bundet, lagt i en 70 alen lang lænke, drikke materiefyldt væske og brænde i helvedesilden.

 • Sura 4 - Når de vantros hud er brændt igennem får de en ny hud, så de kan smage straffen igen 

 • Sura 22 - Skoldende hedt vand  gydes over de vantros hoveder,
  så deres indvolde og hud smelter.
  Krumstave af jern venter dem.

 

(5) Sura 1: Åbningen (7 vers) 

 

En bøn til Allah 

Allah åbenbarer denne bøn til sig selv:

I den nådige og barmhjertige Allahs navn: "Lovet være Allah, verdens Herre. Herskeren på dommens dag. Den Nådige og Den Barmhjertige. Dig tjener vi, og Dig beder vi om hjælp. Led os ad den lige vej! Vejen, der følges af dem, som Du viser nåde; ikke den, som følges af dem, som vreden rammer, eller af de vildfarne. (1:7

(Denne sura er ordret gengivet fra Ellen Wullf's oversættelse)

Se hele sura 1 på engelsk her

Toppen af siden

Dem som vreden rammer

​​Vers 1:7: Jøderne bliver senere i Koranen udpeget som dem, Allah er vred på (se sura 4), mens de kristne er de vildfarne. Se sura 5. Ifølge en hadith har Muhammed også sagt, at det forholder sig sådan.

Muslimer som passer deres 5 bønner, reciterer Sura 1 minimum 17 gange i døgnet. 

Muhammed anbefalede, at man siger amen efter vers 1:7 .(Se her)

 

(6) Sura 81: Indhyllingen (29 vers) 

 

Muhammed er ikke besat 

Allah beskriver dommedag: Solen hylles ind, stjernerne styrter ned, bjergene sættes i skred, havene bringes i kog og den levende begravede spørger, for hvilken brøde hun blev dræbt som spæd (81:9). Skriftsiderne bredes ud, og himlen rives bort. Helvedesilden bliver tændt til de vantro, og Haven bringes nær til de troende.

 

Allah sværger ved planeterne, at dette er en ædel udsendings ord (81:19) - og at udsendingen har magt og indflydelse hos "tronens Herre" og er adlydt og troværdig (81:21). Han forsikrer tilhørerne, at Muhammed ikke er besat (81:22), og at dette her ikke er en "bortstenet satans ord" (81:25)

Dette er en ædel udsendings ord

Læg mærke til hvem der taler. Kan det være Allahs ord, når det er en ædel udsendings ord? Se også:

 • Sura 69 - Mere om at Koranen er en ædel udsendings ord. Her står, at hvis Muhammed spredte løse rygter om Allah, ville han få sin pulsåre skåret over. 

 • (Uheldigvis fortæller en hadith, at Muhammed netop følte det som at hans pulsåre blev skåret over, da han døde)

Se hele sura 81 på engelsk her

Toppen af siden

 

(7) Sura 111: Palmefibre (5 vers) 

Abu Lahab forbandes 

Allah ønsker at Abu Lahabs hænder måtte forsvinde, og at Abu Lahab selv måtte gå til (111:1) i brændende ild. Og gid at hans kone måtte bære brænde til ilden med et reb af palmefibre om sin hals. (111:5).

Abu Lahab

Abu Lahab. Muhammeds onde onkel. Troede ikke på ting, han ikke kunne se ´.

Kong Akab fra Det Gamle Testamente. Hans far (Abu Akab) var endnu mere ond ...

Akabs kone Jezabel dyrker Guldkalven.

Se hele sura 111 på engelsk her

Toppen af siden

Hvem var Abu Lahab?

Beretningen fortæller:

Abu Lahab var Muhammeds onkel. I år 613 ville Muhammed advare Mekkas befolkning om dommedag. (se sura 74 ovenfor) Han gik ud på bjerget Safa og råbte, som man gjorde, når fjenden er på vej. Folk samledes, og Muhammed  advarede om helvedes tortur, med mindre man overgav sig til Allah.

 

Abu Lahab blev vred over at blive kaldt til samling for dette: Han sagde: "Muhammed lover mig ting, jeg ikke kan se. Han påstår, det vil ske efter min død. Hvad har han lagt i min hånd?"  Herefter pustede han ned i sin hånd og sagde: “Må du forsvinde. Jeg kan intet se i dig af de ting, Muhammed siger".

 

Efter den episode blev forbandelsen åbenbaret. Abu Lahab kaldes "den første fjende af Islam". I 624 døde Abu Lahab af betændte bylder. Allahs forbandelse gik således - med små justeringer -  i opfyldelse 11 år senere. Abu Lahab betyder "Flammernes fader"

Handler det om Akab fra Bibelen?

I Det Gamle Testamente, 1. Kongebog kapitel 16 findes historien om Akab som var konge over Israel, og hans far Omri (Akabs far = Abu Akab). De gjorde onde ting.  Sura 111 kan være en omskrivning af den historie, eller af en tekst, der refererer til den historie. Akabs kone Jeazabel var særlig ond og støttede afgudsdyrkelsen af Baal. Men profeten Elias beviste med et flammende bål, at Jahve var den rigtige gud. 

 

Det er ret oplagt, at den oprindelige tekst har handlet om Akab og Jezabel, og  at historien om Muhammeds onkel med det påfaldende navn er digtet for at forklare den ellers uforståelige tekst.

 

(8) Sura 87: Den Højeste (19 vers) 

Du glemmer kun hvis Allah vil 

Allah befaler Muhammed at lovprise Ham. Allah er den højeste, Han skaber og former og tilmåler og retleder. Han gør græsset grønt og derefter afsvedet og sort. Allah vil lade Muhammed "læse op", og Han beroliger Muhammed med, at hvis han glemmer, så er det Allahs vilje.  (87:7). Muhammed skal påminde folk. Allah vil gøre vejen til velfærd let for ham (87:8).

 

​Det står i de tidligere skrifter

Allah siger, at de gudfrygtige nok skal lade sig påminde. De, der renser sig, udtaler Allahs navn og beder, vil det gå godt. Men de andre skal brænde i den store ild, hvor de hverken kan dø eller leve. De foretrækker det jordiske liv, selvom det hinsidige er meget bedre (87:17). Dette står i de tidligere skrifter om Abraham og Moses (87:19)

Se hele sura 87 på engelsk her

Toppen af siden

Abraham og Moses

Navne fra Bibelen

87:19: Abraham og Moses er således nr. 3 og 4 af de kendte navne fra Biblen, som nævnes i Koranen. De første to er:

 1. Ham med fisken - sura 68

 2. Farao - sura 73

 
 

(9) Sura 92: Natten (21 vers) 

Allah gør vejen til trængsel let

Allah sværger ved natten og dagen, at Han vil gøre vejen til medgang let for den, der giver bort og frygter Ham. Men for den, der er gerrig og selvtilstrækkelig og kalder det for løgn, og vil gøre Han  vejen til trængsel let (92:10). De skal komme til at brænde i den flammende ild, og deres ejendom vil intet nytte, når de falder.

 

Men de gudfrygtige, som renser sig ved at give deres ejendom bort (92:18), bliver sparet.

Se hele sura 92 på engelsk her

Toppen af siden

Giv bort

92:18. Det er anden gang Allah siger, at man skal give bort. Første gang var i sura 73, hvor der også var fokus på bøn. Se mere om at give bort:

Senere i Medina:

 • Sura 63 - Hyklerne vil ikke give bort til Muhammeds mænd

 • Sura 9  - nogle er utilfredse med almissen

(10) Sura 89: Daggryet (30 vers) 

Sådan vil det gå dem, der skaber fordærv

Allah minder ved daggryet og ti nætter om, hvad han gjorde med folkene Ād (89:6) og Thamūd, og ved Farao med teltpælene (89:10). Han straffede dem, fordi de var overmodige og skabte fordærv. Deri er der et bevis. Sådan vil det gå.

 

Spar gerninger op til det hinsidige

Allah anklager Muhammeds tilhørere: I er ikke gavmilde mod de fattige og forældreløse, I elsker jeres ejendom og fortærer den rub og stub. Når dommedag kommer, og jorden knuses til pulver, og Helvede kommer nær, så skal menneskene nok lade sig påminde. Men da er det for sent. Så vil de ønske, at de havde investeret i det hinsidige, frem for det jordiske. Ingen kan straffe som Allah på dommedag. Allah advarer Muhammed: "Din herre holder udkig". (89:14)

Se hele sura 89 på engelsk her

Toppen af siden

Ad og Thamud

Beretningen fortæller:

Muhammed var vokset op hos sin onkel Abu Talib, som havde taget ham med på forretningsrejser. På rejserne rundt i landet har de passeret ruiner, som tidligere folk har beboet.

Se også:

 • Sura 91 - Thamud og hunkamelen

 • Sura 7 - læs mere i om de forhistoriske folk i noten

Thamud ruiner

Thamud ruiner

Nogle mener, at Tahmud var de samme som Nabatæerne.

En anden version: Ifølge Tom Holland var Thamud en sammenslutning af arabiske stammer, som var i forbund med romerne .

Ifølge sagnene blev Ad udslettet af en sandstorm, og Thamud skulle være efterkommere af dem. 

 

(11) Sura 93: Morgenskæret (11 vers) 

Allah har ikke forladt dig

Allah opmuntrer og forsikrer Muhammed ved morgenskæret: Din Herre har ikke forladt dig, og Han hader dig ikke (93:3). Han siger til Muhammed, at det hinsidige er bedre for ham end det jordiske (93:4).

 

Allah minder Muhammed om, at Han fandt ham forældreløs (93:6), vildfaren og fattig. Han gav ham asyl, retledte ham og gjorde ham rig (93:8). Allah opfordrer derfor Muhammed til ikke at afvise tiggeren, men i stedet fortælle ham om Allahs nåde.  

Se hele sura 93 på engelsk her

Toppen af siden

Selvmordstruet

Der er to mulige historier til vers 93:3:

 

Overleveringen fortæller, at Muhammed flere gange ville begå selvmord ved at kaste sig ud fra et bjerg. Dette var når ånden ikke havde vist sig. Men hver gang blev han reddet ved at Gabriel viste sig og sagde: "Du er i sandhed Allahs budbringer". Så blev han beroliget og gik ned igen. Se Bukhari 6982

En hadith fortæller, at Abu Lahabs kone (se sura 111) engang, hvor Muhammed havde været syg og ikke havde kunnet bede sin natlige bøn i nogle dage, sagde: "Jeg tror din Satan har forladt dig, for jeg har ikke set ham sammen med dig i tre nætter". Da blev verset åbenbaret for Muhammed.

Forældreløs

93:6: Muhammeds far døde ifølge beretningen allerede inden han blev født. Kort efter fødslen blev Muhammed sendt ud i ørkenen for at blive passet af en beduinkvinde. Som toårig kom han tilbage til sin mor, men hun døde, da han var 6. Herefter boede han hos sin farfar, indtil denne døde. Da var Muhammed 8 år gammel. Herefter tog hans onkel sig af ham. 

 

(12) Sura 94: Udvidelsen (8 vers) 

 

Har Vi ikke højnet dit ry?

Allah trøster og opmuntrer igen Muhammed: Har Vi ikke udvidet dit bryst for dig, taget dine byrder fra dig og højnet dit ry? Allah indprenter to gange, at der sammen med trængsel er lindring (94:6). Så når Muhammed er færdig, skal han stå op igen og anstrenge sig for Allah. "Efter din Herre skal du hige" (94:8), siger Allah.

Se hele sura 94 på engelsk her

Toppen af siden

Muhammed ved Kabaen

Muhammed beder ved Kabaen.Tyrkisk miniature fra 1500-tallet

 

(13) Sura 103: Eftermiddagen (3 vers) 

Mennesket er i fortabelse

Allah sværger ved eftermiddagen at mennesket er i fortabelse (103:2). Dog ikke dem, der tror, gør gode gerninger og opfordrer hinanden til sandheden og til at holde ud.

Se hele sura 103 på engelsk her

Toppen af siden

 

(14) Sura 100: De galopperende (11 vers) 

Voldsom i sin kærlighed til gods

Allah sværger ved de galopperende heste, og ved dem, der går til angreb om morgenen (100:3), at mennesket er utaknemmeligt overfor Ham. Mennesket elsker gods og rigdom alt for voldsomt.

 

Ved menneskene ikke, hvad der vil ske på dommedag, hvor de døde skal genopstå fra gravene? Allah vil på den dag vide besked med, hvad der gemmer sig i folks hjerter (100:11). Bare vent. 

Se hele sura 100 på engelsk her

Toppen af siden

 

(15) Sura 102: Ønsket om at få mere (8 vers) 

 

I vil blive draget til ansvar for jeres vellevned

Allah advarer igen folk: Jeres ønske om at få mere afleder jeres opmærksomhed, lige til I kommer i gravene (102: 2). Så skal I få at se: I skal få helvedesilden at se (102:6), og I vil blive draget til ansvar for jeres vellevned i denne verden, truer Han (102:8).

Se hele sura 102 på engelsk her

Toppen af siden

Købmændene i Mekka

Ifølge den traditionelle islamiske beretning var Mekka i slutningen af 500-tallet et blomstrende handelscentrum, og. Quraysh var den dominerende stamme i Mekka. Muhammed tilhørte Quraysh-stammen men var ikke blandt lederne.

Stammens ledere var velstående købmænd. De sad på en stor del af handelen mellem Det Indiske Ocean, Østafrika og Middelhavet. De sikrede deres handelskaravaners sikkerhed gennem alliancer med beduinstammer. De investerede deres overskud, hvilket var en hidtil uset udvikling i dette område. 

---------------------------------------------------

OBS: Moderne islam-forskning betvivler dog, at Mekka var et  handelscentrum. Blandt andet fordi Mekka ikke er nævnt af nogen ikke-arabiske kilder før 741. Læs mere her.

Deres teori er, at historien er blevet henlagt til Mekka på et senere tidspunkt.

 

(16) Sura 108: Overflod (3 vers) 

Den der hader Muhammed får intet afkom

Allah minder Muhammed om, at Han har skænket ham overflod. Derfor skal han bede og give slagtoffer (108:2). Allah åbenbarer også over for Muhammed, at den, der hader ham (Muhammed), får intet afkom (108:3)

Se hele sura 108 på engelsk her

Toppen af siden

 

(17) Sura 107: Bistand (7 vers) 

 

Ve dem som holder bistand tilbage

Allah spørger Muhammed, hvad ham mener om dem, der kalder dommedag for løgn, og som afviser den forældreløse og ikke ansporer til at bespise den fattige (107:1)? Han svarer selv: Ve dem, som ikke beder ordentligt og til de rigtige tider, og som bare gør gode gerninger for et syns skyld - men holder bistanden tilbage (107:7).

Se hele sura 107 på engelsk her

Toppen af siden

Gode gerninger

De gode gerninger, som indtil videre er nævnt i Koranen er bønner og almisse.