1. MEKKA 610-615 (De første åbenbaringer)

Et sammendrag af Koranens suraer

OBS: Dette sammendrag er i kronologisk rækkefølge, dvs. "åbenbaringsrækkefølge" ifølge islam.  Læs om kronologien her

Muhammeds-første-åbenbaring.jpg

Gabriel og Muhammed

 

(1) Sura 96: Levret blod (19 vers).

​Allah lærte mennesket "med pennen", hvad det ikke vidste 

Første sura i Koranen: Allah befaler Muhammed at læse op "i din Herres navn"  Allah fortæller, at det var Ham, som skabte mennesket af levret blod (96:2). Han fortæller, at Han er den mest gavmilde, fordi han med pennen lærte mennesket (96:4), hvad det ikke vidste. Mennesket er overmodigt, når det anser sig selv for selvtilstrækkeligt (96:7).

Allah vil tilkalde sine håndlangere mod den der kalder det løgn

Allah hentyder til én, der hindrer Muhammed i at bede og beskylder for løgn. Hvis han ikke holder op, vil Allah gribe ham i hans løgnagtige og syndige pandelok (96:16). Han kan blot tilkalde sine fæller -  så vil Allah også tilkalde sine håndlangere! Muhammed skal ikke adlyde ham, men i stedet kaste sig ned for Allah.

Abu Jahl

Abu Jahl. Var imod Muhammeds budskab.

Se hele sura 96 på engelsk her

Toppen af siden

Kontekst: Muhammeds første, skræmmende åbenbaring

Sura 96 skulle efter sigende være Muhammeds første åbenbaring. Ifølge hadith var det første møde med Gabriel meget skræmmende. Gabriel greb ham og pressede ham fysisk ned tre gange. Muhammeds kone Khadija og hendes fætter overbeviste ham om at det var fra Allah. Se Bukhari 6982

Ham med pandelokken

96:16: Der hentydes til Abu Jahl. Han var ifølge den islamiske fortælling respekteret i Mekka for sin visdom og gik under navnet Abu Hakam, "Visdommens fader". Abu Jahl, som muslimer kalder ham, betyder "Uvidenhedens fader". Han var modstander af Muhammeds budskab.

 

Historien er, at Abu Jahl fandt Muhammed bedende og sagde: "Har jeg ikke forbudt dig det?"  Muhammed skældte ham ud. Abu Jahl sagde: "Truer du mig, når du ved, at jeg er den, der har mest opbakning og støtte?". I samme fik Muhammed en åbenbaring om at Allah ville sende Helvedes vogtere, Abu Jahl trak sig. Se Tirmidhi 3349.

(2) Sura 68: Pennen (52 vers) 

De siger at det er sagn fra tidligere slægter 

Allah sværger ved pennen, at Muhammed ikke er besat. Nej, Muhammed er "af en vældig natur" (68:4) og har en kæmpe løn i vente. Både de andre og Muhammed skal få se en dag, hvem af dem, der er retledt. Muhammed skal ikke adlyde den, der kalder det for løgn, blot fordi han er rig og har sønner. Han bander, sladrer, bagtaler og hindrer det gode. Han siger at Allahs tegn (Koranversene) er sagn fra tidligere slægter (68:15). Allah vil brændemærke ham på snablen! (68:16)

 

Allah siger, at Han vil udsætte dem for prøvelser, ligesom dem med haven. De var overmodige og blev straffet. De troede, de kunne høste den for sig selv, men da de kom derud, var afgrøden væk. Sådan er straffen for de overmodige. Og den straf, der venter dem i det hinsidige, er endnu værre. Men lyksalighedens haver venter de gudfrygtige, forsikrer Allah.  

Har I adgang til det skjulte?

Allah spørger Muhammeds tilhørere, og de virkelig tror, Han på dommedag vil sætte de, der har overgivet sig til Allah lige med de, der forbryder sig? (68:35) Han spørger: Har I måske et skrift? (68:37) Har Allah givet jer nogen løfter? Muhammed skal spørge om nogen af dem kan garantere dette. Har de måske adgang til det skjulte, som de kan skrive ned?

 

De siger han er besat - men Muhammed skal ikke være som ham med fisken

Muhammed skal blot overlade dem, der kalder det for løgn til Allah. Han vil give dem henstand, men kun for en tid. Hans list er stærk (68:45). De vantro får næsten Muhammed til at snuble med deres blikke, når han "læser op". De siger, han er besat (68:51). Men Muhammed skal blot vente tålmodigt og ikke være ligesom ham med fisken (68:48). 

Se hele sura 68 på engelsk her

Toppen af siden

Ham med fisken

68:48: Det er profeten Jonas fra Bibelen, Koranen hentyder til. Senere i Koranen kommer der mere frem om Jonas:

 

  • Sura 10 - Jonas' folk var de eneste, der slap for den straf, Allah havde tiltænkt dem

  • Sura 37 - Jonas blev slugt af en fisk

Det er værd at lægge mærke til, at Allah ikke nævner Jonas' navn. Har Han mon glemt det?

Forklaringen er nærmere, at Koranens publikum kendte "Ham med fisken". Koranen fortæller selv mange steder, at folk kaldte den "gamle sagn". Meget tyder på, at Koranens oprindelige målgruppe ikke har været hedninge,  men derimod kristne eller jøder. De har har vidst, hvem Jonas, Farao og Moses var - og har kunnet forstå hentydningerne til dem.

 

(3) Sura 73: Indhyllet (20 vers).

Stå i bøn det meste af natten 

Allah befaler Muhammed, som er indhyllet i klæder, at stå i bøn det meste af natten og fremsige Koranen messende. Allah vil så sende ord ned. Muhammed skal hellige sig sin Herre fuldkomment, for Han er Østens og Vestens Herre, og der er ingen anden gud end ham.

 

Hvordan vil I kunne beskytte jer mod Dommedag?

Dem, der kalder det for løgn, og som lever i vellevned, skal Muhammed blot overlade til Allah. Han skal tålmodigt udholde, hvad de siger. De får blot en smule henstand, men senere venter lænker og helvedesild (73:12) hos Allah, plus føde, der sætter sig fast i halsen (73:13). Akkurat som med Farao. Han satte sig også op mod Allahs udsending (73:16) og fik en grusom straf. Allah spørger de vantro: Hvordan vil I kunne beskytte jer mod dommedag?

Sådan får I en vældig løn

Allah siger, at de, der står i bøn om natten er tilgivet. Allah ved, at Muhammed og hans følgere står i bøn hen ved to tredjedele af natten. Han er ikke så nøjeregnende med, om man står halvdelen af natten eller lidt til eller fra. De skal "læse op" af Koranen, holde bøn, give almisse og bede om tilgivelse. Så vil de blive belønnet hos Allah. Det er som at give Allah et lån og "spare op" til det hinsidige (73:20).

Se hele sura 73 på engelsk her

Toppen af siden

Farao

73:16: Farao. Satte sig op imod Allahs udsending. Igen er det tydeligt, at Koranens målgruppe har vidst, hvem Farao var, og hvad han gjorde. 

 

(4) Sura 74: Tildækket (56 vers) 

Død over ham som kalder det mennesketale 

Allah befaler Muhammed, som (igen) er tildækket af klæder: Rejs dig og advar! (74:2). Muhammed skal holde sig ren. Dommedag bliver hård for de vantro - og Allah skal nok tage sig af ham, som har fået ejendom og sønner, men som alligevel stædigt vægrer sig mod Allahs tegn.

 

Han har kaldt koranversene for overleveret trolddom og "kun mennesketale". Allah ønsker død over ham. Han vejede for og imod (74:19). Han har haft det let, men kræver mere. Allah vil tynge ham til jorden (74:17) og lade ham brænde i Helvede.19 engle vil holde opsyn med hans tortur i Helvede (74:30). Grunden til, at Allah nævner antallet af engle, er, at Han mener, at det så er nemmere at overbevise Skriftens folk (74:31).

 

De, der vender sig bort, forbryder sig

Allah advarer menneskene om Heden i Helvede, som er en af de frygteligste ting (74:35). De, der vender sig bort fra Allahs påmindelse og forbryder sig vil bittert fortryde på dommens dag. Ingen vil da kunne gå i forbøn for dem.

Se hele sura 74 på engelsk her

Toppen af siden

74:30: Engle torturerer de vantro i Helvede-. Med sura 74 bliver Koranens tema om Dommedag for alvor slået an. 

 

(5) Sura 1: Åbningen (7 vers) 

 

En bøn til Allah 

Allah åbenbarer denne bøn til sig selv:

I den nådige og barmhjertige Allahs navn: "Lovet være Allah, verdens Herre. Herskeren på dommens dag. Den Nådige og Den Barmhjertige. Dig tjener vi, og Dig beder vi om hjælp. Led os ad den lige vej! Vejen, der følges af dem, som Du viser nåde; ikke den, som følges af dem, som vreden rammer, eller af de vildfarne. (1:7

(Denne sura er ordret gengivet fra Ellen Wullf's oversættelse)

Se hele sura 1 på engelsk her

Toppen af siden

Dem som vreden rammer

1:7: Jøderne bliver senere i Koranen udpeget som dem, Allah er vred på, mens de kristne er de vildfarne. Ifølge en hadith skal Muhammed have sagt, at det forholder sig sådan.

Muslimer som passer deres 5 bønner, reciterer Sura 1 minimum 17 gange i døgnet. Den regnes som muslimernes Fadervor.

Muhammed anbefalede ifølge en hadith, at man siger amen efter vers 1:7 .(Se her)

 

(6) Sura 81: Indhyllingen (29 vers) 

 

Muhammed er ikke besat 

Allah beskriver dommedag: Solen hylles ind, stjernerne styrter ned, bjergene sættes i skred, havene bringes i kog og den levende begravede spørger, for hvilken brøde hun blev dræbt som spæd (81:9). Skriftsiderne bredes ud, og himlen rives bort. Helvedesilden bliver tændt til de vantro, og Haven bringes nær til de troende.

 

Allah sværger ved planeterne, at dette er en ædel udsendings ord (81:19) - og at udsendingen har magt og indflydelse hos "tronens Herre" og er adlydt og troværdig (81:21). Han forsikrer tilhørerne, at Muhammed ikke er besat (81:22), og at dette her ikke er en "bortstenet satans ord" (81:25)

Se hele sura 81 på engelsk her

Toppen af siden

Dette er en ædel udsendings ord

81:19: Hvem taler her? Kan det være Allahs ord, når det er en ædel udsendings ord?

Det er sprogligt helt oplagt, at Koranen ikke er rigtigt er "Allahs tale", idet "Allah"igen og igen omtales i 3. person. I sura 1 ovenfor beder "Allah" så endda til sig selv i 2. person.

 

Koranen kan oprindeligt have været en prædikebog med noter og vejledninger til, hvordan man kan imødegå tilhørernes spørgsmål eller spot.  I dén kontekst giver det mening at omtale Allah i 3. person.  

 

(7) Sura 111: Palmefibre (5 vers) 

Abu Lahab forbandes 

Allah ønsker at Abu Lahabs hænder måtte forsvinde, og at Abu Lahab selv måtte gå til (111:1) i brændende ild. Og gid at hans kone måtte bære brænde til ilden med et reb af palmefibre om sin hals. (111:5).

Abu Lahab

Abu Lahab. Muhammeds onde onkel. Troede ikke på ting, han ikke kunne se ´.

ahab.jpg

Kong Akab fra Det Gamle Testamente. Hans far (Abu Akab) var endnu mere ond ...

jezabel.jpg

Akabs kone Jezabel dyrker Guldkalven.

Kontekst:
Hvem var Abu Lahab?

Ifølge islamisk tradition var Abu Lahab Muhammeds onkel. Historien om sura 111 er beskrevet hos Ibn Ishaq: I år 613 ville Muhammed advare Mekkas befolkning om dommedag. Han gik ud på bjerget Safa og råbte, som man gjorde, når fjenden er på vej. Folk samledes, og Muhammed  advarede om helvedes tortur.

 

Abu Lahab blev vred over at blive kaldt til samling for dette: Han sagde: "Muhammed lover mig ting, jeg ikke kan se. Han påstår, det vil ske efter min død. Hvad har han lagt i min hånd?"  Herefter pustede han ned i sin hånd og sagde: “Må du forsvinde. Jeg kan intet se i dig af de ting, Muhammed siger".

 

Efter den episode blev forbandelsen åbenbaret. Abu Lahab kaldes "den første fjende af Islam". I 624 døde Abu Lahab af betændte bylder. Allahs forbandelse gik således i opfyldelse 11 år senere. Abu Lahab betyder "Flammernes fader"

Handler det om Akab fra Bibelen?

Men i Det Gamle Testamente, 1. Kongebog kapitel 16 findes historien om Akab som var konge over Israel, og hans far Omri (Akabs far = Abu Akab). Sura 111 kan være en omskrivning af den historie, eller af en tekst, der refererer til den historie. Akabs kone Jeazabel var særlig ond og støttede afgudsdyrkelsen af Baal. Men profeten Elias beviste med et flammende bål, at Jahve var den rigtige gud. Så også den flammende ild er med i Akab-historien

 

Se også:

Se hele sura 111 på engelsk her

Toppen af siden

 

(8) Sura 87: Den Højeste (19 vers) 

Du glemmer kun hvis Allah vil 

Allah befaler Muhammed at lovprise Ham. Allah er den højeste, Han skaber og former og tilmåler og retleder. Han gør græsset grønt og derefter afsvedet og sort. Allah vil lade Muhammed "læse op", og Han beroliger Muhammed med, at hvis han glemmer, så er det Allahs vilje.  (87:7). Muhammed skal påminde folk. Allah vil gøre vejen til velfærd let for ham (87:8).

 

​Det står i de tidligere skrifter

Allah siger, at de gudfrygtige nok skal lade sig påminde. De, der renser sig, udtaler Allahs navn og beder, vil det gå godt. Men de andre skal brænde i den store ild, hvor de hverken kan dø eller leve. De foretrækker det jordiske liv, selvom det hinsidige er meget bedre (87:17). Dette står i de tidligere skrifter om Abraham og Moses (87:19)

Se hele sura 87 på engelsk her

Toppen af siden

De bibelske navne

87:19: Abraham og Moses er nr. 3 og 4 af de kendte navne fra Biblen, som nævnes i Koranen. De første to er:

  1. Ham med fisken - sura 68

  2. Farao - sura 73

Læg mærke til, at det forudsættes, at den, som suraen henvender sig til, kender Abraham og Moses og har hørt om de tidligere skrifter.

 
 

(9) Sura 92: Natten (21 vers) 

Allah gør vejen til trængsel let

Allah sværger ved natten og dagen, at Han vil gøre vejen til medgang let for den, der giver bort og frygter Ham. Men for den, der er gerrig og selvtilstrækkelig og kalder det for løgn, og vil gøre Han  vejen til trængsel let (92:10). De skal komme til at brænde i den flammende ild, og deres ejendom vil intet nytte, når de falder.

 

Men de gudfrygtige, som renser sig ved at give deres ejendom bort (92:18), bliver sparet.

Se hele sura 92 på engelsk her

Toppen af siden

Giv bort

(10) Sura 89: Daggryet (30 vers) 

Sådan vil det gå dem, der skaber fordærv

Allah minder ved daggryet og ti nætter om, hvad han gjorde med folkene Ād (89:6) og Thamūd, og ved Farao med teltpælene (89:10). Han straffede dem, fordi de var overmodige og skabte fordærv. Deri er der et bevis. Sådan vil det gå.

 

Spar gerninger op til det hinsidige

Allah anklager Muhammeds tilhørere: I er ikke gavmilde mod de fattige og forældreløse, I elsker jeres ejendom og fortærer den rub og stub. Når dommedag kommer, og jorden knuses til pulver, og Helvede kommer nær, så skal menneskene nok lade sig påminde. Men da er det for sent. Så vil de ønske, at de havde investeret i det hinsidige, frem for det jordiske. Ingen kan straffe som Allah på dommedag. Allah advarer Muhammed: "Din herre holder udkig". (89:14)

Se hele sura 89 på engelsk her

Toppen af siden

Hvem var Ad og Thamud

Ad og Thamud har været de forhistoriske arabiske folk, som har efterladt sig ruiner i det nordlige Arabien (al Ula) og vore dages Jordan (Petra). Nogle mener, at Tahmud var de samme som Nabatæerne., mens Ad kan have været Edomitter (fra kongeriget Edom). 

 

Ifølge den islamiske fortælling voksede Muhammed  op hos sin onkel Abu Talib, som havde taget ham med på forretningsrejser. På rejserne rundt i landet har de passeret ruiner, som tidligere folk har beboet.

Thamud ruiner

Ifølge sagnene blev Ad udslettet af en sandstorm, og Thamud skulle være efterkommere af dem. 

 

(11) Sura 93: Morgenskæret (11 vers) 

Allah har ikke forladt dig

Allah opmuntrer og forsikrer Muhammed ved morgenskæret: Din Herre har ikke forladt dig, og Han hader dig ikke (93:3). Han siger til Muhammed, at det hinsidige er bedre for ham end det jordiske (93:4).

 

Allah fandt Muhammed forældreløs og gjorde ham rig

Allah minder Muhammed om, at Han fandt ham forældreløs (93:6), vildfaren og fattig. Han gav ham asyl, retledte ham og gjorde ham rig (93:8). Allah opfordrer derfor Muhammed til ikke at afvise tiggeren, men i stedet fortælle ham om Allahs nåde.  

Se hele sura 93 på engelsk her

Toppen af siden

Kontekst: Selvmordstruet

93:3Hadith fortæller, at Muhammed flere gange ville begå selvmord ved at kaste sig ud fra et bjerg. Dette var når ånden ikke havde vist sig. Men hver gang blev han reddet ved at Gabriel viste sig og sagde: "Du er i sandhed Allahs budbringer". Så blev han beroliget og gik ned igen. Se Bukhari 6982

En hadith fortæller, at Abu Lahabs kone (fra sura 111) engang, hvor Muhammed havde været syg og ikke havde kunnet bede sin natlige bøn i nogle dage, sagde: "Jeg tror din Satan har forladt dig, for jeg har ikke set ham sammen med dig i tre nætter". Da blev verset åbenbaret for Muhammed.

Forældreløs og rig

93:6: Muhammed var forældreløs. Senere blev han gift mrd Khadija og blev rig. Læs mere her:

 

(12) Sura 94: Udvidelsen (8 vers) 

 

Har Vi ikke højnet dit ry?

Allah trøster og opmuntrer igen Muhammed: Har Vi ikke udvidet dit bryst for dig (94:1), taget dine byrder fra dig og højnet dit ry? Allah indprenter to gange, at der sammen med trængsel er lindring (94:6). Så når Muhammed er færdig, skal han stå op igen og anstrenge sig for Allah. "Efter din Herre skal du hige" (94:8), siger Allah.

Se hele sura 94 på engelsk her

Toppen af siden

Åbnet dit bryst

94:1: Hos Ibn Ishaq er der en historie om, at to engle kom og åbnede Muhammeds bryst, da han var 4 år gammel. 

Der er mange historier om Muhammed, som kan være blevet "opfundet" for at matche Koranen. Historien om åbningen af brystet er én af dem. En anden er Abu Lahab-historien i sura 111. Også Muhammeds barndom som forældreløs kan være et "match" til sura 93.

 

(13) Sura 103: Eftermiddagen (3 vers) 

Mennesket er i fortabelse

Allah sværger ved eftermiddagen at mennesket er i fortabelse (103:2). Dog ikke dem, der tror, gør gode gerninger og opfordrer hinanden til sandheden og til at holde ud.

Se hele sura 103 på engelsk her

Toppen af siden

 

(14) Sura 100: De galopperende (11 vers) 

Mennesket er voldsom i sin kærlighed til gods

Allah sværger ved de galopperende heste, og ved dem, der går til angreb om morgenen (100:3), at mennesket er utaknemmeligt overfor Ham. Mennesket elsker gods og rigdom alt for voldsomt.

 

De vil blive dømt på Dommedag

Ved menneskene ikke, hvad der vil ske på Dommedag, hvor de døde skal genopstå fra gravene? Allah vil på den dag vide besked med, hvad der gemmer sig i folks hjerter (100:11). Bare vent. 

Se hele sura 100 på engelsk her

Toppen af siden

Dommen.jpg

100:11: Dommedag venter...

 

(15) Sura 102: Ønsket om at få mere (8 vers) 

 

I vil blive draget til ansvar for jeres vellevned

Allah advarer igen folk: Jeres ønske om at få mere afleder jeres opmærksomhed, lige til I kommer i gravene (102: 2). Så skal I få at se: I skal få helvedesilden at se (102:6), og I vil blive draget til ansvar for jeres vellevned i denne verden, truer Han (102:8).

Se hele sura 102 på engelsk her

Toppen af siden

De rige købmænd i Mekka

Ifølge den islamiske fortælling var Mekka et blomstrende handels-centrum, og den dominerende stamme, Quraysh, var velstående købmænd.

Moderne islamforskning betvivler dog, at Mekka var et  handelscentrum. Blandt andet fordi Mekka ikke er nævnt af nogen ikke-arabiske kilder før 741.

Koranens kan meget vel være blevet til et helt andet sted. 

Læs mere om det her.

 

(16) Sura 108: Overflod (3 vers) 

Den der hader Muhammed får intet afkom

Allah minder Muhammed om, at Han har skænket ham overflod. Derfor skal han bede og give slagtoffer (108:2). Allah åbenbarer også over for Muhammed, at den, der hader ham (Muhammed), får intet afkom (108:3)

Se hele sura 108 på engelsk her

Toppen af siden

 

(17) Sura 107: Bistand (7 vers) 

 

Ve dem som holder bistand tilbage

Allah spørger Muhammed, hvad ham mener om dem, der kalder dommedag for løgn, og som afviser den forældreløse og ikke ansporer til at bespise den fattige (107:1)? Han svarer selv: Ve dem, som ikke beder ordentligt og til de rigtige tider, og som bare gør gode gerninger for et syns skyld - men holder bistanden tilbage (107:7).

Se hele sura 107 på engelsk her

Toppen af siden

Gode gerninger

De gode gerninger, som indtil videre er nævnt i Koranen er bønner og almisse.