top of page
Hvorfor er det vigtigt?

LÆS SELV KORANEN

Sådan kommer du i gang

Du skal selvfølgelig ikke lytte til, hvad alle andre siger om Koranen. Du skal selv se, hvad der står. Her er nogle tips til, hvordan du kommer i gang

Hvorfor er det vigtigt at læse Koranen?

Fordi det er den ultimative kilde til oplysning om, hvilke ideer, islam står for. Det er et centralt dogme i islam, at Koranen er Allahs evige ord. Uden det er der ikke tale om islam. Koranens status kan sammenlignes med Jesus i kristendommen: De er hver især den måde, hvorpå Gud/Allah ifølge religionen har manifesteret sig på jorden og udtrykt sit budskab. Koranen må siges at være et udtryk for Allahs og dermed islams "ånd".  

Derfor: Anskaf dig en Koran og læs den. Så er du klædt på. Jeg har læst Ellen Wulffs oversættelse, så den anbefaler jeg. Du kan købe den i en hvilken som helst netboghandel.

PS: Prøv at gå efter en oversættelse, som ikke er farvet af oversætterens agenda, fx ved at der er indsat et utal af fortolkende parenteser. Vær skeptisk overfor oversættelsen Den Klare Koran (Se min anmeldelse af den her).

Køb en Koran og kom i gang. Jeg kan anbefale Ellen Wullfs oversættelse fra 2006.

Hvordan griber jeg det an?

Hvordan griber jeg det an?

Du kan vælge mellem tre muligheder:

 

(1) Læs Koranen kronologisk. Det er sjovest. Fortællingen om Muhammed træder tydeligere frem. Start med at få et overblik over fortællingen om Muhammeds liv. Så har du et bedre udgangspunkt for at forstå teksten. Derefter er det bare at gå i gang. Du kan se den kronologiske rækkefølge af suraerne her. Du vil få en oplevelse af, at Koranen og fortællingen om Muhammeds liv passer sammen. Men du skal være opmærksom på, at "kronologien" er en illusion, og at historien om Muhammed i vid udstrækning er designet til at forklare Koranen. Måske har Koranen oprindeligt været en samling af skitser til prædikener og noter. Og måske har de ældste dele af den, været en kristen prædikebog. Det kan du læse mere om på siden om Koranens tilblivelse - historisk. Eller på siden 10 grunde til at Muhammed er en myte.

(2) Læs Koranen fra en ende af fra sura 1, 2 osv. til sura 114 - og uden at sætte dig ind i Muhammed-fortællingen. Det er en udfordring. Det vil give dig en helt anden oplevelse, nemlig at Koranen virker rodet og fragmenteret og uden sammenhæng. Den er hentydende og fortæller ikke, hvem den taler til, eller hvilken kontekst, det forgår i. Tid, sted og personer er fraværende, og den springer fra det ene emne til det andet. Ved at læse Koranen på denne måde risikerer du at køre sur i den ret hurtigt. Men til gengæld får du den "rene" oplevelse af Koranens utydelighed.

(3) Prøv at forestille dig, at Koranen slet ikke er "Allahs ord til Muhammed", og at den ikke foregik i Mekka og Medina, men at den handler om en helt anden historie. På den måde bliver Koranen et spændende mysterium. Forestil dig i stedet, at Koranen er en form for prædikebog, og at suraerne er en blanding af udkast til prædikener og gode råd om, hvad prædikanten skal sige, når han møder udfordringer fra tilhørerne. Forestil dig, at prædikerne/suraerne er brugt til at missionere med et jødisk-kristent dommedags-budskab blandt kristne arabere. Forestil dig, at Koranens forfatter tror, at Dommedag er nært forestående. Målet er at erobre Jerusalem, for at genopbygge "Huset"/"Det forbudte bedested" (Templet) for at være klar til apokalypsen. Modstanderne er den type kristne, som tror, at Jesus er Guds søn (dvs. sætter andre ved Guds side) og Skriftens folk (dvs. jøder, som ikke tror på at Jesus er Messias). Det er nemlig et kvalificeret bud på en alternativ historisk kontekst. Du kan godt bruge den kronologiske rækkefølge. Du skal blot betragte "Mekka-perioden" som den missionerende periode og "Medina-perioden" som den periode, hvor der er action, og hvor erobringerne skete. 

 

De 3 måder at læse Koranen på give 3 helt forskellige oplevelser. Læs mere om, hvordan Koranen kan være blevet til på siden Koranens tilblivelse - historisk. Se også: Hvem var aktørerne i Koranen? En rolleliste. (Under udarbejdelse)

​Hvis du læser "kronologisk", kan du støtte dig til mit sammendrag og bruge de uddybende noter i bunden af sammendraget.

Muhammed-spreder-islam2.jpg

Hvis du læser Historien om Muhammed

vil du opleve, at Koranen giver mere mening. Men der er også andre muligheder.

Abrogationsprincippet

Abrogationsprincippet

En anden grund til, at det kan give god mening at læse Koranen kronologisk, er, at det giver et bedre indtryk af, hvilke vers der "gælder" i islam, hvis to vers skulle være i modstrid med hinanden. Ifølge det såkaldte abrogationsprincip, som findes i vers 2:106, så gælder det senest åbenbarede vers. Islam er den eneste religion, der har et sådant princip, som "nemt" kan løse selvmodsigelser. Ellers kunne man jo let have modbevist den (jævnfør vers 4:82). Det betyder så desværre, hvis man følger princippet, at "dræb de vantro" (9:5) trumfer "ingen tvang i religionen" (2:256). Der skal i hvert fald en masse fortolknings-akrobatik til at få det modsatte til at gælde.

 

Nogle muslimer afviser abrogrationsprincippet med det argument, at alle vers i Koranen gælder, da Koranen jo er fuldkommen, og at vers 2:106 (om at vers kan ophæves og erstattes af nyere vers) handler om vers i Allahs tidligere skrifter, altså Toraen og "Evangeliet". Det sidste er dog lidt søgt, for hvorfor skulle Allah dog tidligere have åbenbaret forkerte ting i sine tidligere skrifter. Men intentionen er jo god nok.

 

Måske kan abrogationsverset rent faktisk være blevet mistolket af islamiske retslærde (og senere misoversat), netop fordi det er en smart løsning på uoverensstemmelser og dermed har haft en nyttig funktion.

Er jeg i stand til det?

Er jeg overhovedet i stand til at forholde mig til Koranen?

​Ja. Hvorfor skulle du ikke være det? Du har forholdt dig til tekster før. Det er en myte, opfundet til at beskytte Koranen mod kritik, at kun troende muslimer har forudsætninger for at forstå Koranen. Enhver, der kan læse og tænke selv, har forudsætningerne for at forholde sig til Koranen. Du er langt sikkert bedre til at forholde dig til Koranen end de, som har bundet hele deres identitet op på at den skal være sandheden. 

Supplerende litteratur?

Hvad har jeg brug for af supplerende litteratur? 

​Den glædelige nyhed er, at du ikke behøver en masse supplerende litteratur, for du kan blot anvende min side Korankaffe og bruge noterne under sammendraget.

Jeg har selv brugt følgende til at "afkode" Koranen, som ikke kan stå alene, selvom den jo er til oplysning om alting (16:89):

 

 • Biblen: Koranen forudsætter kendskab til Biblen. Hvis du kender historierne i Biblen er du allerede godt hjulpet. Hvis ikke du har en Bibel hos dig (som enhver ellers bør have, fordi det er verdenslitteratur), så brug Biblen Online.

 • Hadith: Hadith er overleveringer om, hvad Muhammed sagde og gjorde. De har form som personers vidnesbyrd. De er gradueret efter, hvor pålidelige de er, da man ved, at mange hadith'er blev fabrikeret af eftertiden for at understøtte forskellige magtinteresser (nogle mener endda, at stort set alle er fabrikerede). Til en del vers i Koranen kan man i hadith finde en historie om, i hvilken situation de blev åbenbaret. Brug denne hadith-samling. Den er god, fordi du kan bruge søgefeltet. Søg på versets nummer - eller på et hvilket som helst ord. (Prøv for sjov at søge på "urine" eller "passing wind". Hadith er i sandhed - og mere end Koranen - til "oplysning om alting"). Du skal være opmærksom på, at hadith er blevet til længe efter Koranen, og at langt de fleste formentlig er fabrikerede. Læs mere om det her

 • Korankommentarer (tafsir): Der findes udførlige forklaringer og fortolkninger til næsten alle vers, lavet af islamiske lærde. De giver et indblik i den islamiske tolkning af Koranen. Brug fx

  • Isamstudies,info: Towards Understanding the Quran. Den er skrevet af inderen Syed Abul Ala Maududi (nævnt i fx boganmeldelsen Islamisten) og oversat til mange sprog. Den blev udarbejdet over 30 år mellem 1942 og 1972. Netversionen er nem at finde rundt i. Kommentarerne er naturligvis farvede og kan indeholde nogle kraftigt antisemitiske fortolkninger. Men den giver et billede af, hvordan en anerkendt fortolkning ser ud.

  • Alim tafsir, hvor der findes flere forskellige korankommentarer, blandt andre Ibn Kathirs tafsir fra 1300-tallet, og du kan sammenligne forskellige fortolkninger af det samme vers, hvilket også være interessant 

  • Altafsir.com. Her finder du flere tafsirs.

 

Omfanget af de kommentarer, der skal til for at forklare Allahs ord - som ellers skulle være entydige og fremlagt nøjagtigt (11:1) - er tankevækkende i sig selv: Hvordan hænger det egentlig sammen, at Gud er så afhængig af "lærdes" fortolkninger for at blive forstået?  

 

 • Online analyse af Koranen: Hvis du virkelig vil gå i dybden og undersøge, hvilke arabiske ord, der er brugt i hvert vers, eller søge efter, hvor i Koranen samme slags ord er brugt og i hvilke betydninger, så kan du bruge søgeredskaberne på Corpus.Quran.com og info.qurangateway.org. Quran Gateway er mod betaling, men du kan få en gratis prøve.  

 • Desværre mangler der et samlet sted, hvor man kan slå op, hvad vestlig forskning har fundet frem til om suraer, vers og passager. Dette er en stor mangel. Der er i 2019 på fransk kommet bogen "Historikernes Koran" (Le Coran des historien), men den findes desværre ikke på engelsk. Det kunne ellers være fantastisk med videnskabelige og ikke kun religiøse Korankommentarer. Jeg forsøger at råde lidt bod på det i mit sammendrag.

Kendskab til Biblens historier gør det meget nemmere at læse Koranen. Brug evt. Biblen Online

Hvis jeg ikke orker det hele?

Hvad hvis jeg ikke orker at læse det hele

Desværre er det de færreste, der overhovedet gider at begynde at læse Koranen. Hvorfor skulle de dog også det? Den skotske videnskabsmand Thomas Carlyle (1795-1881) er citeret for følgende beskrivelse af Koranen, og mange vil helt sikkert give ham ret:

"En trættende, forvirret pærevælling, primitiv og plump, med endeløse gentagelser, omstændelig - kort sagt, en dumhed, der ikke er til at holde ud! Intet andet end pligtfølelse kunne få en europæer til at læse Koranen igennem"

(Citeret fra Ibn Warraq)

Men fat mod. Du kan få hjælp her på Korankaffe. Tag en af de guidede ture og udforsk det emne, du er interesseret i: Kvinder, den påståede forfølgelse af Muhammed, eller de såkaldte videnskabelige miraklerVil du udforske vold i Koranen, så tag turen Jihad i Koranen.

Hvis du kun orker at læse 1 sura:

Læs sura 33 (Forbundsfællerne) fra Medina, ca. 627 (angiveligt). Den har kun 73 vers. Suraen illustrerer til fulde, hvordan Koranen var nyttig til at opfylde Muhammeds behov for kvinder, inklusiv hans egen svigerdatter. Hijabverset er indeholdt i den. (Læs evt. om "Zainab og hijab" her). Derudover er der vers, der er relateret til Slaget ved Graven, og et vers, der "tilstår" massakren på Banu Quraisha (hvor 900-600 jødiske drenge og mænd blev halshugget på Muhammeds ordre). Hele denne kontekst er naturligvis fra den islamiske fortælling om Muhammed. Uden den ville man ikke ane, hvad Suraen handlede om. 

Hvis du kun orker at læse 2 suraer:

Brug det klassiske trick: Start bagfra og læs afslutningen i sura 110 (Hjælpen). Det er den sidst åbenbarede sura og den har kun 3 vers. Så ser du, hvad Koranen ender med og læser så at sige konklusionen først. Derefter læser du sura 9 (Omvendelse), den næstsidste. Den har 129 vers, men måske er du nu blevet nysgerrig efter at se, hvordan det mon kunne ende med at folk sådan i flokke overgav sig til Allahs religion. Den indeholder sværdverset, som gjorde en ende på polyteismen i de områder, hvor muslimerne havde magten, ligesom den indeholder vers 9:29, der påbyder at bekæmpe jøderne og de kristne til de føler sig underkuede og betaler jizya. Plus det famøse 9/11-vers (9:111). Dette er den islamiske tolkning. I en "historisk" tolkning, hvis tese er, at dele af Koranen måske er forbundet til  arabernes erobring af Jerusalem omkring 637, vurderes sura 9 også at være en af de sidste - fra tiden efter erobringen.  

God fornøjelse

Opdateret juli 2022

bottom of page