LÆS SELV KORANEN

Sådan kommer du i gang

Du skal selvfølgelig ikke lytte til, hvad alle andre siger om Koranen. Du skal selv se, hvad der står. Her er nogle tips til, hvordan du kommer i gang

Hvorfor er det vigtigt at læse Koranen?

Fordi det er den ultimative kilde til oplysning om, hvilke ideer, islam står for. Det er et helt centralt dogme i islam, at Koranen er Allahs evige ord. Uden det er der ikke tale om islam. Koranens status kan sammenlignes med Jesus i kristendommen: De er hver især den måde, hvorpå Gud/Allah ifølge religionen har manifesteret sig på jorden og udtrykt sit budskab. Koranen må siges at være et udtryk for Allahs og dermed islams "ånd".  

Derfor: Anskaf dig en Koran og læs den. Så er du klædt på. Jeg har læst Ellen Wulffs oversættelse, så den anbefaler jeg. Du kan købe den i en hvilken som helst netboghandel.

Hvordan griber jeg det an?

Læs Koranen kronologisk. Det giver simpelthen bedst mening. Fortællingen træder tydeligere frem. Start med at få et overblik over Muhammeds liv. Så har du et bedre udgangspunkt for at forstå teksten. Derefter er det bare at gå i gang. Se den kronologiske rækkefølge af suraerne her.

​Du kan støtte dig til mit sammendrag og bruge de uddybende noter i højre side af sammendraget.

Abrogationsprincippet

En anden grund til, at det giver god mening at læse Koranen kronologisk, er, at det giver et bedre indtryk af, hvilke vers der "gælder" i islam, hvis to vers skulle være i modstrid med hinanden. Ifølge det såkaldte abrogationsprincip, som findes i vers 2:106, så gælder det senest åbenbarede vers.  Islam er den eneste religion, der har et sådant princip, som "nemt" kan løse selvmodsigelser. Ellers kunne man jo let have modbevist den. Det betyder så desværre, hvis man følger princippet, at "dræb de vantro" (9:5) trumfer "ingen tvang i religionen" (2:256). Der skal i hvert fald en masse fortolknings-akrobatik til at få det modsatte til at gælde. Nogle muslimer, som gerne vil være moderate, afviser abrogrationsprincippet med det argument, at alle vers i Koranen gælder, da Koranen jo er fuldkommen, og at vers 2:106 (om at vers kan ophæves og erstattes af nyere vers) handler om vers i Allahs tidligere skrifter, altså Toraen og "Evangeliet". Det er lidt søgt, for hvorfor skulle Allah dog tidligere have åbenbaret forkerte ting. Men intentionen er jo god nok.

Er jeg overhovedet i stand til at forholde mig til Koranen?

​Ja. Hvorfor skulle du ikke være det? Du har forholdt dig til tekster før. Enhver, der kan læse og tænke selv, har forudsætningerne for at forholde sig til Koranen. Du er langt bedre til at forholde dig til Koranen end de, som har bundet hele deres identitet op på at den skal være sandheden, og at Muhammed er det perfekte menneske. 

JA, naturligvis er du i stand til det!

Hvad har jeg brug for af supplerende litteratur? 

​Den glædelige nyhed er, at du ikke behøver en masse supplerende litteratur, for du kan blot anvende Korankaffe og bruge noterne i højre side af sammendraget. Jeg har selv brugt følgende til at afkode Koranen, som ikke kan stå alene, selvom den jo er til oplysning om alting (16:89):

 

  • Biblen: Koranen forudsætter kendskab til Biblen. Hvis du kender historierne i Biblen er du allerede godt hjulpet. Hvis ikke du har en Bibel hos dig (som enhver ellers bør have, fordi det er verdenslitteratur), så brug Biblen Online.

  • Hadith: Hadith er overleveringer om, hvad Muhammed sagde og gjorde. De har form som personers vidnesbyrd. De er gradueret efter, hvor pålidelige de er, da man ved, at mange hadith'er blev fabrikeret af eftertiden for at understøtte forskellige magtinteresser (nogle mener endda, at stort set alle er fabrikerede). Til en del vers i Koranen kan man i hadith finde en historie om, i hvilken situation de blev åbenbaret. Brug denne hadith-samling. Den er god, fordi du kan bruge søgefeltet. Søg på versets nummer - eller på et hvilket som helst ord. (Prøv for sjov at søge på "urine" eller "passing wind". Hadith er i sandhed - og mere end Koranen - til "oplysning om alting").

  • Korankommentarer (tafsir): Der findes udførlige forklaringer og fortolkninger til næsten alle vers. Brug fx islamstudies.info: Towards Understanding the Quran. Den er skrevet af inderen Syed Abul Ala Maududi (nævnt i fx boganmeldelsen Islamisten) og oversat til mange sprog. Den blev udarbejdet over 30 år mellem 1942 og 1972. Netversionen er nem at finde rundt i. Kommentarerne er naturligvis farvede og kan indeholde nogle kraftigt antisemitiske fortolkninger. Men den giver et billede af, hvordan en anerkendt fortolkning ser ud. Du kan også bruge sitet Alim, hvor der findes flere forskellige korankommentarer, blandt andre Ibn Kathirs tafsir fra 1300-tallet, og hvor man kan sammenligne. Omfanget af de kommentarer, der skal til for at forklare Allahs ord - som ellers er entydige og fremlagt nøjagtigt (11:1) - er tankevækkende i sig selv.

 

 

Hvad hvis jeg ikke orker at læse det hele

Desværre er det de færreste, der overhovedet gider at begynde at læse Koranen. Hvorfor skulle de dog også det? Den skotske videnskabsmand Thomas Carlyle (1795-1881) er citeret for følgende beskrivelse af Koranen, og mange vil helt sikkert give ham ret:

"En trættende, forvirret pærevælling, primitiv og plump, med endeløse gentagelser, omstændelig - kort sagt, en dumhed, der ikke er til at holde ud! Intet andet end pligtfølelse kunne få en europæer til at læse Koranen igennem"

(Citeret fra Ibn Warraq)

Men fat mod. Du kan få hjælp her på Korankaffe. Tag en af de guidede ture og udforsk det emne, du er interesseret i: Kvinder, jøder, kristendom, den påståede forfølgelse af Muhammed, de såkaldte videnskabelige mirakler - eller måske de store eksistentielle spørgsmål

Vil du udforske vold i Koranen, så tag turen Gengældelsens religion.

​Hvis du kun orker at læse 1 sura:

Læs sura 33 (Forbundsfællerne) fra Medina, ca. 627. Den har kun 73 vers. Suraen illustrerer til fulde, hvordan Koranen var nyttig til at opfylde Muhammeds behov for kvinder, inklusiv hans egen svigerdatter. Hijabverset er indeholdt i den. (Læs evt. om "Zainab og hijab" her). Derudover er der vers, der er relateret til Slaget ved Graven, og et vers, der "tilstår" massakren på Banu Quraisha (hvor 900-600 jødiske drenge og mænd blev halshugget på Muhammeds ordre)

Hvis du kun orker at læse 2 suraer:

Brug det klassiske trick: Start bagfra og læs afslutningen i sura 110 (Hjælpen). Det er den sidst åbenbarede sura og den har kun 3 vers. Så ser du, hvad Koranen ender med og læser så at sige konklusionen først. Derefter læser du sura 9 (Omvendelse), den næstsidste. Den har 129 vers, men måske er du nu blevet nysgerrig efter at se, hvordan det mon kunne ende med at folk sådan i flokke overgav sig til Allahs religion. Den indeholder sværdverset, som gjorde en ende på polyteismen i Mekka og Arabien, ligesom den indeholder vers 9:29, der påbyder at bekæmpe jøderne og de kristne til de føler sig underkuede og betaler jizya. Plus det famøse 9/11-vers (9:111).

God fornøjelse

Køb en Koran og kom i gang. Jeg kan anbefale Ellen Wullfs oversættelse fra 2006.

Husk også at læse Historien om Muhammed

Kendskab til Biblens historier gør det meget nemmere at læse Koranen. Brug evt. Biblen Online