top of page

6 MISFORSTÅEDE KORANCITATER

- hvis fulde tekst og kontekst du bør kende 

Vers fra Koranen bliver ofte citeret for at "bevise" en påstand om islam. Men der bliver fusket: Man "glemmer" ubelejlige dele af verset og er ikke tro mod den oprindelige betydning. Nedenfor kan du se 6 ofte citerede vers, og du kan tjekke både den fulde ordlyd og konteksten.

CITERER KORANEN

Magisk Koran.jpg

1. Der er ingen tvang i religionen (2:256)

Dette citat har været yndet af vestlige statsledere, som især efter terrorangreb har været ivrige efter at vise, hvor tolerant islam er og beskytte religionen mod uheldige "fordomme".  Blandt andet brugte Theresa May det i 2014 efter Islamisk Stats halshugning af den britiske nødhjælpsarbejder David Haines. Her forsikrede hun det britiske parlament om, at Islamisk Stats udåd ikke havde "nogen som helst basis i noget, der var skrevet i Koranen"

Den fulde ordlyd er:

Der er ingen tvang i religionen. Den rette vej er blevet tydelig over for vildfarelsen. Den, der fornægter afguderne og tror på Gud, holder fast i det stærkeste håndtag uden revner. Gud hører alt og ved alt(2:256)

 

Fortsættelsen er: 

Gud er de troendes ven; Han fører dem fra mørket ud i lyset. De, der er vantro, deres venner er afguderne; de fører dem fra lyset ind i mørket. De hører til i Ilden; dér skal de forblive til evig tid (2:257).

Man kan diskutere, hvorvidt der reelt "ingen tvang" er, når Allah truer med, at Han nok skal opdage det, hvis man ikke fornægter afguderne, og at vantro skal brænde i Helvede. Du kan se, i hvilken sammenhæng verset indgår, i sammendraget af sura 2

 

Derudover kan man selvfølgelig ikke bruge et enkelt vers til at bevise, at der slet ikke er basis for Islamisk Stats metoder i Koranen. Theresa May undlod naturligvis at citere vers 47:4, som siger:  "Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen!". Islamisk Stat mener tydeligvis, at der er god basis for halshugning af deres fjender i Koranen, og det er faktisk ikke svært at se, hvorfra de kan have den opfattelse.

Theresa May after David Haines.png

CITERER KORANEN

Der er ingen tvang i religionen 

Theresa May mener, at dette citat beviser, at der ingen som helst basis er i Koranen for terror. 

2. Hvis nogen dræber et andet menneske, er det som at han havde dræbt alle mennesker (5:32)

Dette er endnu et yndet statsledercitat efter islamisk terror. Det blev blandt andet brugt af den britiske vicepremierminister Nick Clegg efter drabet på soldaten Lee Rigby på åben gade i London 2013 - som "bevis" på at islam naturligvis er fredens religion. Den amerikanske præsident Obama har også brugt det. Desværre er citatet rent fusk, fordi man har udeladt centrale dele.

Den fulde ordlyd er:

På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn, at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet. Vore udsendinge har bragt dem de klare beviser. Alligevel gik mange af dem derefter for vidt på jorden.. (5:32)

 

Fortsættelsen er: 

Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente. (5:33).

Det havde nok været en god idé, hvis Nick Clegg havde kigget nærmere på, hvad det var, han citerede fra. Dels er forskriften rettet mod jøderne. Dels fortæller versene faktisk, at det er foreskrevet muslimer at dræbe, korsfæste og hugge deres hænder og fødder af, hvis nogen fx "skaber fordærv". Uheldigvis anklager Koranen kort efter i vers 5:64 jøderne for at skabe fordærv. Helt i tråd med at "mange gik forvidt". Tjek selv konteksten i sammendraget af sura 5.

 

Hadith fortæller, at Muhammed selv praktiserede den straf at hugge hænder og fødder af folk og endda supplerede med at stikke forbrydernes øjnene ud. Hvis Nick Clegg havde ønsket at fremstille islam som en mild og fredelig religion, havde det nok været smartere at henlede opmærksomheden på nogle andre vers. 

CITERER KORANEN

Vicepremierminister Nick Clegg citerede en amputeret og manipiuleret version af vers 5:32 efter drabet på soldaten Lee Rigby i London 2013. Men det er fusk. 

KENDER KORANEN

Nabeel Qureshi korrigerer misforstået citatbrug af vers 5:32. Ser ikke islam som fredens religion. 

Se videoen 

3. Gud vil aldrig ændre menneskenes lod, før de forandrer sig selv (13:11)
Dette er et yndet citat for reformvenlige muslimer som for eksempel Aminah Tønnsen, der gerne vil sprede det glade budskab, at islam er en meget forandringsvenlig religion, hvilket "bevises" af, at Allah selv i Koranen bifalder og støtter, at mennesker selv er med til at skabe den forandring, de ønsker. Også Sherin Khankan bruger verset på hjemmesiden Kritiske muslimer, hvor hun fortolker det til at betyde, at "Al revolution starter med os selv" og at "kritik erfundamentet for forandring, nytænkning og demokratiet". 
 
Den fulde ordlyd er:

Han har ledsagere foran sig og bagved sig, som på Guds befaling vogter over ham. Gud ændrer ikke noget i folk, førend de ændrer, hvad der er i dem selv. Når Gud ønsker noget ondt for et folk, kan det ikke afvendes. Ud over Ham har de ingen, som er nær (13:11).


Verset siger - i sin fulde ordlyd - at selv hvis man prøver, kan man ikke skjule for Allah, hvis man ikke er rigtigt troende. Man er nødt til oprigtigt at ændre sig. For Han har sendt engle ud til at overvåge hvert menneske. Hvis man ikke holder pagten med Allah, men tvivler og frafalder, så skal det nok blive opdaget, og man vil ende i Helvede. Se verset i sin kontekst i sammendraget af sura 13

Det er selvfølgelig en fin visdom, at enhver forandring starter med at man ændrer sin holdning. Men man kunne måske godt have været Allahs konstante tankeovervågning foruden. Det virker lidt Stasi-agtigt. Og hvad med de stakkels folk, som Allah ønsker noget ondt for? Ønsker Gud ondt for nogen?  Kunne man slet ikke finde et bedre vers om Allahs velvillige syn på progressiv forandring? 

Aminah_Tønnsen.jpg

Amina Tønnsen. Mener at vers 13:11 viser, at Islam er fritænkningens og forandringens religion - med Allahs fulde bifaldelse. 

4. I har jeres religion, og jeg har min (109:6
Dette vers citeres ofte for at fremhæve islams religiøse tolerance. Det lyder jo næsten som en tolerant accept af at alle frit kan tro, hvad de vil, og at "enhver er salig i sin tro". For en gangs skyld er verset faktisk citeret i sin fulde længde, og intet er udeladt. 

 
Konteksten er beskrevet hos Ibn Ishaq s. 165: Historien er, at da Muhammed prædikede i Mekka, stod han svagt. Hans stammefæller brød sig ikke om hans budskab, fordi det nedgjorde deres guder, så de modarbejdede ham. Men en dag foreslog nogle af dem, tre gode mænd, et kompromis: De ville tilbede det, Muhammed tilbad, og så kunne han tilbede det, som de tilbad, Så kunne de alle få lidt af det gode fra hinanden. Men så åbenbarede Allah:

 

Sig: "I vantro! Jeg tilbeder ikke den, som I tilbeder, og I tilbeder ikke den, som jeg tilbeder. Jeg vil ikke tilbede den, som I tilbad, og I vil ikke tilbede den, som jeg tilbeder. I har jeres religion, og jeg har min." (Sura 109


Derefter vendte de tre venligtsindede mænd ryggen til ham og gik. De syntes nok ikke, det var særligt respektfuldt at blive tiltalt "I vantro". Det var ifølge Ibn Ishaq hårdt for Muhammed at være så kompromisløs. Men historiens morale er faktisk, at Allah kræver kompromisløshed, selvom det er hårdt, når man er i mindretal. Den er ikke, at "man skal være tolerant over for andres religion". 

Frederik-den-Store-1763-300x300.jpg

Frederik den Store af Preussen.

Det var denne oplysningsmonark, som var ophavsmand til citatet "Enhver er salig i sin tro" - ikke Allah. Allah går ind for kompromisløshed, også når man er i mindretal

5. Dræb de vantro, hvorend I møder dem (9:5
Dette citat er yndet af islamalarmister, som er blevet rystede efter at have opdaget omfanget af voldelige vers mod "de vantro" i Koranen. De tror, at det gør indtryk i debatter at strø om sig med krigeriske vers for at bevise islam er en farlig ideologi. Men det gør det slet ikke.  Faktisk risikerer man selv at blive beskyldt for farlig hadtale, hvis man påstår, at muslimer tror på, at de voldelige og intolerante vers er Allahs evige retledning til dem. En vis Mr. Robinson har for eksempel i 2019 fået sin bog "Mohammeds Koran" forbudt hos Amazon for netop at hævde det.   

 
Den fulde ordlyd er:

Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold! Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå! Gud er tilgivende og barmhjertig. (9:5).


Den islamiske kontekst for verset er, at det blev "åbenbaret" i 631, da Muhammed havde underlagt sig hele Arabien. Sura 9 er den næstsidste sura. Muhammed stod stærkt. Så det var et godt tidspunkt at sige sig fri af diverse fredspagter og se at få udryddet hedenskaben. De mest modvillige fik endda noget tid til at flygte, inden de blev jaget vildt, så faktisk var det meget storsindet. Du kan se hele sammenhængen i sammendraget as sura 9.

 

Onde tunger vil måske hævde, at det er lidt i modstrid med den påståede religiøs tolerance at dræbe folk på grund af deres tro. Og at verset faktisk er udtryk for helt den samme kompromisløshed som i sura 9 ovenfor. Nu bare i en situation, hvor muslimerne har magten. 

Men det er selvfølgelig meget hadefuldt, islamofobisk og konspirationsteoretisk at insinuere den slags. Islam er jo en forfulgt minoritet, og for ethvert voldeligt vers gælder altid, at der er tale om forsvar. Det fremgår jo tydeligt af vers 9:5: Det er altid en god forsvarsstrategi at give angriberne et par måneder til enten at flygte eller omvende sig, inden man finder dem og belejrer dem.    

Krigere4.jpg

Kompromisløshed

Citatet fra 9:5 er måske et udtryk for den samme kompromisløshed som 109:6 ovenfor. Nu blot i en situation hvor islam har magten. Set i det lys er der faktisk ingen modsigelse.

6. Vi gjorde jer til folkeslag og stammer, så I kunne genkende hinanden (49:13
Et yndet citat for vestlige statsledere, som ønsker at vise, at islam hylder mangfoldighed og diversitet. For eksempel brugte præsident Obama det i sin  tale i Cairo 2009 til den islamiske verden. Hans budskab var, at "islam har samme fredsbudskab som jødedommen og kristendommen". Samtidig lovede han, at han ville "bekæmpe negative stereotyper af islam, hvorend de viser sig". (Det lyder næsten inspireret af 9:5 ovenfor). 

Den fulde ordlyd er:  

I mennesker! Vi skabte jer af mand og kvinde, og Vi gjorde jer til folkeslag og stammer, så I kunne genkende hinanden. Den fornemste af jer er i Guds øjne den af jer, der er mest gudfrygtig. Gud er vidende og indsigtsfuld. (49:13)

 

Konteksten for verset er Allah formaner muslimerne om at holde fred indbyrdes. De troende er brødre og skal ikke bekæmpe hinanden, gøre nar eller se skævt til deres egne (49:11). Du kan se hele sammenhængen i sammedraget af sura 49.

Det er selvfølgelig fint og nyttigt, at muslimer holder fred indbyrdes. Men det er misvisende at påstå, at menneskeligt broderskab er et universelt bud i Koranen og også omfatter ikke-muslimer. Koranen er tværtimod ret tydelig om, at der er forskel på muslimer og ikke-muslimer. For eksempel siger Koranen ikke som i de 10 bud: "Du må ikke slå ihjel" . Koranen siger: "I må ikke slå jeres egne ihjel!" (4:29) og "Ingen troende må dræbe en troende" (4:92). Koranen siger i øvrigt også, at "mænd står over kvinder" (4:34), og Koranen accepterer slaveri. De, der påstår andet, har intet belæg for det. Kun deres egen ønsketænkning. 

Allah siger altså ikke at "alle mennesker er skabt lige". Det er den amerikanske Uafhængighedserklæring, som siger det. Hvis Obama oprigtigt vil bekæmpe "negative stereotyper af islam", hvorend de viser sig, så kunne han jo starte med at kigge efter dem i Koranen.

CITERER KORANEN

Obama i Cairo 2009. Citerer vers 49:13 om folkeslag og stammer. Men betyder det vers virkelig, at alle mennesker er skabt lige og har  ukrænkelige rettigheder ifølge Koranen? Eller er det Obamas egen, vestlige idé?

KENDER KORANEN

CITERER KORANEN

bottom of page