KORANCITATER TIL ENHVER ANLEDNING

Vers fra Koranen bliver ofte citeret for at "bevise" eller understøtte en påstand om islam. Nedenfor kan du se nogle af de ofte citerede vers, og du kan tjekke både den fulde ordlyd og konteksten.

Fredens og tolerancens religion (kronologisk)

 • I har jeres religion, og jeg har min (109:6) - sura 109

 • I må ikke tage et menneskes liv, med mindre det sker med rette (17:33) - sura 17

 • Dræb ingen med mindre det sker med rette (6:151) - sura 6

 • Forsvar dig med noget, der er smukkere (41:34) - sura 41

 • Et af Allahs tegn er forskellen på jeres sprog og farve (30:22) - sura 30

 • Med Skriftens folk skal I kun strides på den pæneste måde. Vores gud og jeres gud er én (29:46) - sura 29

 • Hvis de holder inde, så skal der intet fjendskab være (2:193) - sura 2

 • Der er ingen tvang i religionen (2:256) - sura 2

 • Hvis de viser tilbøjelighed til at ville slutte fred, så skal du vise dig tilbøjelig til det samme (8:61) - sura 8

 • Se, I elsker dem, men de elsker ikke jer. I tror på hele Skriften (3:119) - sura 3

 • Allah forbyder jer ikke at være venlige mod dem, der ikke bekæmper jer i religionen (60:8) - sura 60

 • I mennesker. Vi skabte jer som mand og kvinde og gjorde jer til folkeslag og stammer (49:13) - sura 49

 • Hvis nogen dræber et menneske [...] er det som at han havde dræbt alle mennesker (5:32) - sura 5

 

Se også: Suraer fra Medina 622-632

 

Ligestillingens religion (kronologisk)

 • Vi skabte jer som par (78:8) - sura 78

 • Jeres kvinder er en klædning for jer og I for dem (2:187) - sura 2

 • Kvinder har ret til det samme som de er forpligtet til (2:228) - sura 2

 • Jeg lader ingens handlinger gå tabt, hverken mand eller kvinde. I hører sammen (3:195) - sura 3

 • Gode kvinder hører sammen med gode mænd, og gode mænd med gode kvinder (24:26) - sura 24

 • Sig til de troende mænd, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn (24:30) - sura 24

 • Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn (24:31) - sura 24

 • De troende mænd og kvinder er venner indbyrdes (9:71) - sura 9

Se også: Kvinder i Koranen

Barmhjertighedens religion (kronologisk)

 • Han fandt dig vildfaren og retledte dig (93:7) - sura 93

 • Sammen med trængsel er der lindring (94:5) - sura 94

 • Min barmhjertighed favner alt (7:156) - sura 7

 • Allah har gjort mig velsignet hvor jeg end er (19:31) - sura 19

 • Herre, giv mig mere viden (20:114) - sura 20

 • Gør godt, ligesom Allah har gjort godt mod dig (28:77) - sura 28

 • Lad ikke det, de siger, gøre dig bedrøvet (10:65) - sura 10

 • Kun med Allahs hjælp vil det lykkes mig (11:88) - sura 11

 • Kun de vantro folk opgiver håbet om Allahs medlidenhed (12:87) - sura 12

 • Hvem andre end de vildfarne kan miste modet over for sin Herres barmhjertighed (15:56) - sura 15

 • Allah tilgiver alle synder (39:53) - sura 39

 • Påkald mig og jeg vil bønhøre jer (40:60) - sura 40

 • Hvis I er taknemmelige, vil Jeg give jer endnu mere (14:7) - sura 14

 • Allah elsker dem, der gør det gode (2:195) - sura 2

 • I der tror. Drag ind i freden (2:208) - sura 2

 • Måske hader I noget, selvom det er godt for jer, og måske elsker I noget, selvom det er dårligt for jer. Allah har viden; men det har I ikke (2:216) - sura 2

 • Allah pålægger ingen mere, end han kan bære (2:286) - sura 2

 • Hvis Allah hjælper jer kan ingen besejre jer (3:160) - sura 3

 • Allah ønsker at give jer lempelser. Mennesket er skabt svagt (4:28) - sura 4

 • Han er med jer hvor end I er (57:4) - sura 57

 • Den, der sætter sin lid til Allah, for ham er Han tilstrækkelig (65:3) - sura 63

 • Allah er himlenes og jordens lys (24:35) - sura 24

 • I skal stræbe efter at komme først med det gode (5:48) - sura 5

 • Vær ikke bedrøvet! Allah er med os (9:40) - sura 9

Se også: Livets store spørgsmål

Ufredens religion (kronologisk)

 • De vantro er som kvæg (7:179)

 • De vantro skal brænde i Helvede, fordi de var vantro (36:64, 10:4, 6:70, 46:34) - sura 36 - sura 10 - sura 6
 • Helvede venter de vantro som gengældelse, lige for lige (78:26) - sura 78
 • Det er foreskrevet muslimer at kæmpe (2:216) - sura 2
 • Dræb dem hvor I møder dem (2:192, 4:89, 9:5) - sura 2 - sura 4 - sura 9
 • Kæmp for Allahs sag (2:244, 5:35, 9:41) - sura 2 - sura 5 - sura 9
 • Kæmp mod dem indtil der ikke længere er fristelse til frafald og al religion er Allahs (2:193) - sura 2

 • De værste dyr er hos Gud dem, der er vantro (8:55) - sura 8

 • Bryd dit ord hvis du frygter troløshed, lige for lige (8:58) - sura 8

 • Tag ikke vantro til venner (8:73, 3:28, 4:144) - sura 8 - sura 3 - sura 4

 • Allah vil straffe hyklerne (33:73, 4:145, 48:6, 9:68) - sura 33 - sura 48 - sura 4 - sura 9

 • Hyklerne er dem, der tager de vantro til venner i stedet for de troende (4:139) - sura 4

 • Den, der kæmper for Allahs sag, vil få en vældig løn, uanset om han bliver dræbt eller sejrer (4:74) - sura 4

 • Når I møder de vantro, så giv dem hug over halsen (47:4) - sura 47

 • Kæmp for Allah som han fortjener det. I er Hans udvalgte (22:78) - sura 22

 • Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs imod dem (66:9, 9:73)

 • Islam skal sejre over al anden religion (61:9, 48:28, 9:33) - sura 61- sura 48 - sura 9

 • Tag ikke jøder og kristne til venner (5:51) - sura 4

 • Muhammed er Allahs udsending, og de, der er med ham, er strenge over for de vantro, men barmhjertige mod hinanden (48:29) - sura 48

 • Hvis nogen falder fra sin religion, så vil Allah indsætte andre, som er ydmyge over for de troende, men magtfulde over for de vantro (5:54) - sura 5

 • Allah gjorde nogle jøder til aber og svin (5:60) - sura 5

 • Vantro er de, som siger at Allah er Messias og at Allah er den tredje af tre (5:72 og 5:73)

 • Kæmp mod dem, så vil Allah straffe dem ved jeres hånd (9:14) - sura 9

 • Tag ikke jeres fædre og brødre til venner, hvis de vælger vantroen (9:23) - sura 9

 • Bekæmp dem, som ikke tror på Allah, og blandt Skriften folk skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat (9:29) - sura 9

 • Allah har købt de troendes liv. De skal kæmpe for Allahs sag, dræbe og selv blive dræbt (9:111) - sura 9

Se også: På sporet af islamofobi

Kvindeundertrykkelsens religion (kronologisk)

 • Skulle Allah foretrække døtre frem for sønner? (​37:153) sura 37

 • Jeres kvinder er pløjejord, så gå til jeres pløjejord som I vil - (2:223) sura 2

 • Hvis det ikke kan blive to mænd, så én mand og to kvinder, som I kan godtage som vidner (2:282) sura 2

 • Gift jer med de kvinder, I finder for godt: To, tre eller fire (4:3) - sura 4

 • Allah pålægger jer for jeres børn: Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn (4:11) - sura 4

 • Forbudt for jer er [...] gifte kvinder, bortset fra de slavinder I ejer (4:24) - sura 4

 • Mænd står over kvinder. Kvinder skal være lydige og vogte det skjulte. Hvis I frygter genstridighed, skal I formane dem, lade dem alene i sengen og slå. (4:34) - sura 4

 • Sig til dine hustruer de troendes kvinder, at de skal trække noget af deres overklædning ned over sig. Således vil de lettest blive genkendt og ikke blive forulempet (33:59) - sura 33

 • Ventetiden (ved skilsmisse) for kvinder, der endnu ikke har haft menstruation skal være tre måneder, hvis I nærer nogen tvivl (65:4) - sura 65

Frygtens religion (kronologisk)

 • Han tænkte sig om; han vejede for og imod. Død over ham, hvor han vejede for og imod! (74:19) - sura 74

 • Ingen kan straffe som Ham på den dag, og ingen kan lægge i lænker som Ham (89:26) - sura 89

 • Han skal kastes i Knuseren (104:4) - sura 104

 • De bliver slæbt ind i Ilden med ansigtet mod jorden: Smag nu berøringen med Helvedes hede! (54:48) - sura 54

 • Kun de, der er fortabte, føler sig i sikkerhed mod Allahs listige planer (7:99) - sura 7

 • Vi har skabt mange djinner og mennesker til Helvede (7:179) - sura 7
 • Ingen kan beskytte mig mod Allah, og ud over Ham finder jeg ingen tilflugt (72:22) - sura 72
 • Har de ikke set, hvor mange slægtled Vi tilintetgjorde før dem (36:31) - sura 36

 • Frygt Allah og adlyd mig (26:108) - sura 26

 • Der findes ikke den by, som Vi ikke vil tilintetgøre inden opstandelsens dag (17:58) - sura 17

 • Kan I føle jer i sikkerhed for, at Han ikke lader jer synke i jorden, sender en sandstorm over jer, og at I så ikke finder nogen til at beskytte jer? (17:68, 12:107, 67:17). sura 17 - sura 12 - sura 67

 • Skærme af ild over sig og under sig. Dette er, hvad Allah skræmmer sine tjenere med: "Mine tjenere, frygt Mig!" (39:16) - sura 39

 • I mennesker. Frygt jeres Herre og gru for dommedag (31:33) - sura 31

 • For straffen fra deres Herre kan man aldrig føle sig i sikkerhed (70:28) - sura 70

 • Frygt Allah (og adlyd regler) (2:282, 8:1, 3:130, 49:12; 5:96) - sura 2sura 3  - sura 49 - sura 5

 • Frygt Allah! I skal vide, at Allah ved alt (2:231, 59:18, 5:7) - sura 2

 • Frygt Ilden, der er beredt til de vantro! (3:131) - sura 3

 • Vi vil vække rædsel i hjertet på dem, der er vantro (3:151) - sura 3

 • Den, der trodser Allah og Hans udsending, befinder sig i åbenlys vildfarelse (33:36) - sura 33

 • Hver gang deres hud er brændt igennem, giver Vi dem en anden hud i stedet for, så de kan smage straffen (4:56) - sura 4

 • I, der tror! Adlyd Allah og Udsendingen! Lad ikke jeres handlinger blive til intet! (47:33) - sura 47

 • Frygt Allah, alt hvad I kan! Hør efter, adlyd og giv det gode bort til fordel for jer selv! (64:16) - sura 64

 • Ihukom den pagt, som Allah sluttede med jer, da I sagde: "Vi hører og adlyder!" Frygt Allah! (5:7) - sura 5

 • Fordi de brød deres pagt, forbandede Vi dem (5:13) - sura 5

 • Frygt Allah! Kæmp for Hans sag! Måske vil det gå jer godt! (5.35) - sura 5

Muhammeds religion (kronologisk)

 • Du er ved din Herres nåde ikke besat. Du har løn uden forbehold i vente, og du er af vældig natur (68:2-68:4) - sura 68

 • Dette er en ædel udsendings ord, med magt og indflydelse hos tronens Herre, adlydt og troværdig (81:19-81:21, se også 69:40) - sura 81

 • Din Herres magt er stærk! (85:12) - sura 85

 • Hvis nogen ønsker magt; - al magt tilkommer Allah (35:10) - sura 35

 • Vi vil beskytte dig mod spotterne (15:95) - sura 15

 • Det tilkommer intet menneske, at Allah taler til ham, undtagen gennem åbenbaring, fra den anden side af et forhæng, eller ved, at Han sender en udsending ud til med Hans tilladelse at åbenbare, hvad Han vil (42:51) - sura 42

 • Vi har magt over dem (43:42) - sura 43

 • Kun af barmhjertighed mod alverden har Vi sendt dig ud (21:107) - sura 21

 • I har et smukt eksempel i Allahs udsending (33:21) - sura 33

 • Profetens kvinder! Vær ikke så myge i talen, at den, der bærer en sygdom i hjertet, bliver optændt! Før sømmelig tale! (33:32) Bliv i jeres huse! I må ikke stadse jer ud, som man gjorde tidligere (33:33) - sura 33
 • Når Allah og Hans udsending har truffet beslutning, tilkommer det ingen at vælge frit (33:36) - sura 33

 • Intet skal være til hinder for, at Profeten gør det, som Allah har pålagt ham (33:38) - sura 33

 • Profet! Vi gør dine hustruer tilladte for dig, dem, som du har givet deres løn, de slavinder, som Allah har givet dig som bytte, de døtre af din onkel og tante på fædrene side og de døtre af din onkel og tante på mødrene side, som udvandrede med dig, samt enhver troende kvinde, hvis hun skænker sig selv til Profeten, og Profeten ønsker at gifte sig med hende. Dette gælder specielt for dig og ikke for de andre troende [...] - for at du kan være frit stillet. (33:50)

 • I, der tror! Træd ikke ind i Profetens huse til et måltid, med mindre det er blevet jer tilladt, og ikke uden at vente på, at maden er færdig! Når I er blevet inviteret, kan I træde ind, og når I har spist, skal I sprede jer igen og ikke blive siddende sammen for at snakke. Det krænker Profeten, og han skammer sig over jer. Allah skammer sig ikke over sandheden. Hvis I vil bede kvinderne om noget, så bed dem om det fra den anden side af et forhæng! Det tilkommer ikke jer at krænke Allahs udsending og ikke at gifte jer med hans hustruer nogensinde, efter ham. Det ville for Allah være en alvorlig ting (33:53) - sura 33

 • Hvis de, der spreder rygter i Medina, ikke holder inde, så vil Vi pudse dig på dem! (33:60) - sura 33

 • Den, der adlyder Udsendingen, adlyder Allah (4:80) - sura 4

 • Frygt Allah, og tro på Hans udsending (57:28) - sura 57

 • Allah giver sine udsendinge magt, over hvem Han vil. Allah er i stand til alt (59:6) - sura 59

 • Når I vil tale fortroligt med Udsendingen, så giv frivillig almisse forud for den fortrolige samtale (58:12) (sura 58)

 • Jeg vil sejre, Jeg og Min udsending! Allah er stærk og mægtig. (58:21) - sura 58

 • Gå ikke foran Allah og Hans udsending! Frygt Allah! (49:1) - sura 49

 • Hæv ikke jeres stemme, så I overdøver Profeten, og tal ikke lige så højrøstet til ham, som I gør indbyrdes! Pas på, at jeres handlinger ikke bliver til intet! (49:2) - sura 49

 • Profet! Hvorfor forbyder du dig selv, hvad Allah har tilladt dig, i ønsket om at gøre dine hustruer tilpas?  (66:1) - sura 66

Se også: Historien om Muhammed

CITERER KORANEN

Theresa May efter halshugningen af David Haines i 2014: "Their actions have absolutely no basis in anything written in the Quran".

Se: Wall of Shame

CITERER KORANEN

Vicepremierminister Nick Clegg citerer en tilpasset version af vers 5:32 efter drabet på soldaten Lee Rigby i London 2013.  Se videoen

Se også: Koranens fredelige vers anklager jøderne

KENDER KORANEN

Nabeel Qureshi korrigerer misforstået citatbrug af vers 5:32. Ser ikke islam som fredens religion. 

Se videoen 

 

Se også: Eks-muslimer om Koranen

CITERER KORANEN

George Bush kort efter 9/11: "Islam is peace". Citerer vers 30:10: "In the long run evil in the extreme will be the End of those who do evil; for that they rejected the Signs of Allah, and held them up to ridicule". Se videoen

Se wall of Shame

Ukendt skeptiker: 

"If Islam was a religion of peace its extremists would be the most peaceful"

CITERER KORANEN

Obama i Cairo 2009. Citerer vers 33:70: "Be conscious of God and speak always the truth". Han citerer også vers en tilpasset udgave af vers 5:32, samt vers 49:13 om folkeslag og stammer.

 

Se Wall of Shame

BRYDER SIG IKKE OM DE, DER  BAGTAlER PROFETEN

Barrack Obama i FN's generalforsamling 2012: "The future must not belong to those who slander the prophet of Islam".

Se videoen

 
 
 
 
 
 
 
 • Grey Facebook Icon