VIDENSKAB OG MIRAKLER I KORANEN

En forunderlig rejse gennem Koranen

Vidste du, at der i Koranen er beskrivelser af både Big Bang, Jordens opbygning i lag og moderne embryologi? Det kan kun betyde én ting - nemlig at Koranen kun kan have været forfattet af Skaberen selv, hvilket er et mirakel. Men der er også mange andre mirakler i Koranen ... 

Magisk Koran 1.jpg
 

1. Sådan skabte Allah mennesket

Nogle muslimer mener, at Koranen indeholder beskrivelser, der stemmer så godt overens med moderne videnskab, at det bekræfter, at Koranen kun kan komme fra Allah. De kalder dette for Koranens "videnskabelige mirakler". Du skal nu se på et af disse mirakler, nemlig Koranens beskrivelse af menneskets skabelse: 

Allerede i den (efter sigende) første åbenbaring, sura 96, oplyser Allah, at mennesket er skabt af levret, dvs. klumpet og koaguleret, blod. Men det er kun den første af mange beskrivelser af, hvordan mennesket er skabt. De vantro nægtede nemlig at tro på, at mennesket skal genopstå på Dommedag. Så Allah måtte i Koranen igen og igen forklare, at når Allah kunne finde ud af at skabe mennesket første gang, kan han vel også skabe det igen på Dommedag. Det bliver også forklaret, at Han har "et Skrift, der bevarer" (50:4). Så Han har altså gemt opskriften ...

Her kan du se de mange beskrivelser gennem Koranen:

 • Sura 96: Allah har skabt mennesket af levret blod (96:2)

 • Sura 53: Mennesket er skabt af en dråbe, der ”stødes ud” (53:46)

 • Sura 80: Allah skabte mennesket af en dråbe (80:19)

 • Sura 75: Mennesket er skabt af udstødt sæd, som blev til levret blod, og så formede og skabte Allah det (75:37-38)

 • Sura 86: Mennesket er skabt af en væske, der udgår fra et sted mellem lænder og ribben (86:7) (PS: Sæd skabes i testiklerne)

 • Sura 38: Mennesket blev skabt af ler, mens djævlen blev skabt af ild (38:71, 7:12)

 • Sura 36: Mennesket blev skabt af en dråbe og straks blev det en åbenlys modstander (36:77)

 • Sura 25: Mennesket er skabt af vand (25:54)

 • Suar 35: Allah skabte mennesket af støv og sidenhen af en dråbe (35:11)

 • Sura 15: Mennesket skabt af fugtigt mudder, djinnerne er skabt af ild (15:26-27)

 • Sura 6: Mennesket er skabt af ler (6:2, 37:11)

 • Sura 40: Allah skabte først mennesket af støv, så af en dråbe og dernæst af levret blod (40:67)

 • Sura 16: Allah skabte mennesket af en dråbe, og straks var det en modstander (16:4)

 • Sura 23: Først skabte Allah mennesket af ler, dernæst blev det sat som en dråbe i en solid bolig. Dråben blev til levret blod, blodet blev til kød, kødet blev til knogler, og knoglerne beklædte Allah til sidst med kød (23:12-14)

 • Sura 32: Mennesket blev kun skabt af ler første gang. Alle de efterfølgende er skabt af ”en foragtelig væske”(32:7-8)

 • Sura 55: Mennesket er skabt af ler som et pottemagerværk (55:14)

 • Sura 76: Mennesket er skabt af en dråbe, en blanding (76:2)

 • Sura 22: Allah forklarer de, der tvivler på genopvækkelsen, at Han har skabt mennesket af støv, så en dråbe, så af levret blod, og så af en lille klump kød, formet og uformet (22:5)

Særligt versene i sura 23 bliver af nogle muslimer fremhævet som et videnskabeligt mirakel, fordi det kommer så tæt på den viden, som den moderne videnskab har om fosterets udvikling. Et menneske i 600-tallet kunne ikke have vidst dette. Derfor må Koranen komme fra Allah.

Creation-of-the-man.jpg

"Han skabte mennesket af ler, som et pottemagerværk," (55:14)

 

2. Skabelsen af himlene og jorden

Himlene og jordens skabelse er naturligvis et fantastisk mirakel, og Koranen kommer adskillige gange ind på, at Allah har skabt det hele. Alt det skabte er et tegn på, at Allah er i stand til alt og har magten over alt. Han har derfor også magt til at få Dommedag til at ske. 

 

De vantro troede ikke på Dommedag. Men de troede, at Allah havde skabt himlen og jorden (31:25). Derfor er Koranen heller ikke nødt til at forklare processen i så mange detaljer, som tilfældet var med menneskets skabelse. 

Du skal på endnu en tour de force gennem Koranen for at se, hvad den har at sige om verden og dens skabelse. Start med at besøge sura 77. Her nævner Koranen for første gang, at Allah har skabt jorden og "sat bjerge på". Derefter kan du besøge beskrivelserne af skabelsen videre gennem Koranen: 

 • Sura 50: Allah har bygget og smykket himlen helt uden revner og helt uden at udmattes (50:6)

 • Sura 10: Allah skabte himlene og jorden på 6 dage, hvorefter Han satte sig på tronen (10:3). Han skabte desuden solen "til at skinne" og månen "som et lys" (10:5).

 • Sura 31: Allah har skabt himlene uden synlige støtter og sat bjerge på jorden, for at den ikke skulle ryste (31:10, 21:31)

 • Sura 41: Allah skabte jorden på 2 dage. Så skabte Han alt, hvad der er på den på 4 dage. Mens himlen endnu kun var røg fik himlen og jorden valget, om de ville komme frivilligt til Allah, eller under tvang. De kom frivilligt (41:11). Herefter indrettede Allah himlen som syv himle. Den nederste himmel smykkede Han med "lamper", som også er en beskyttelse. Dette tog ham yderligere 2 dage (41:12).

 • Sura 51: Allah har bygget himlen og "bredt jorden ud som et tæppe" (51:48)

 • Sura 79: Allah rejste først himlens tag og formede den (79:28), og siden bredte han jorden ud (79:30)

 • Sura 21: Jorden og himlen hang engang sammen (21:30). Så rev Allah dem fra hinanden og skabte alt levende. Han satte bjerge på jorden, "så den ikke skulle ryste", og Han satte himlen på som et bevogtet tag (21:32)

 • Sura 32: Allah skabte himlen, jorden og alt derimellem på 6 dage (32:4).

Beskrivelsen af skabelsen i Sura 21 - "jorden og himlen hang sammen" - bliver af nogle fremhævet som endnu et af Koranens videnskabelige mirakler. De mener nemlig, det er en beskrivelse af Big Bang. Et menneske i 600-tallets Arabien kunne aldrig have kendt til Big Bang. Kun skaberen kan have vidst det. Det beviser derfor, at Koranen må være fra Allah.

Beduintelt eller Big Bang?

Men man kan også anlægge et andet perspektiv: Kig nu godt på billedet til højre, som forestiller et beduintelt. Allah fortæller, at jorden er et "udbredt tæppe" (51:48), at bjergene er "teltpæle" (78:7), solen og månen er "lampe" og "lys", der er "sat på" himlen (25:61), og himlen er et "tag uden revner" (50:6). Allah fortæller også, at på Dommedag vil himlen "svinge frem og tilbage", når bjergene (teltpælene) kommer i skred (52:9-10). Stjernerne vil slukkes (77:8), og himlen vil revne (77:9) og blive "rullet sammen" (39:67, 21:104). Tænk nu igen på, at "jorden og himlen hang sammen

Beduintelt eller Big Bang? Døm selv.

Gud skaber.jpg

6 eller 8 dage?
Hvor mange dag tror du, Allah brugte på at bygge himlene og jorden? Tæl selv efter.
(Se sura 10, Sura 41 og sura 32 til venstre)

Kosmologi i Koranen

"Har de, der er vantro, ikke set, at himlene og jorden hang sammen? Men Vi rev dem fra hinanden og skabte af vand alt levende." (21:30)

 

3. Stjernekrig i Koranen

Måske lagde du mærke til ovenfor, at Allah ved skabelsen havde skabt den nederste himmel med lamper, som også er beskyttelse (41:12). 

 

Du går nu til sura 15 for at udforske dette fænomen nærmere. I vers 15:18 uddyber Koranen, hvordan beskyttelsen fungerer: Stjernebillederne bevogter himlen mod satanerne, og de sataner, der smuglytter i himlen, vil blive beskudt med stjerneskud. 

 

Du fortsætter til sura 37. Her fortæller Koranen igen, at stjernerne på den underste himmel beskytter himlene mod oprørske sataner, som lytter ved dørene. Vers 37:8 fortæller, at satanerne bliver beskudt med stjerner og derfor ikke lytter til "det højeste råd" oppe i himlene. Også sura 67 fortæller, at stjernerne er skyts mod satanerne.

En hadith bekræfter yderligere, at der ikke blot er tale om billedsprog, men at Muhammed troede på, at stjerneskud var himlens skyts mod sataner. Nogle af hans følgere mente, at et stjerneskud skyldtes, at en stor mand er død. Muhammed korrigerede dem og forklarede: Når Allah kommer med sine befalinger allerøverst oppefra, så går informationen ned gennem de syv himle. Dem fra den sjette himmel spørger dem i den syvende, og dem i den femte spørger dem i den sjette himmel osv. Satanerne prøver så at opsnappe det for at fordreje det, men så bliver de beskudt.  

 

Koranen selv indeholder endda også vidneudsagn fra de nykonverterede djinner i sura 72 (se nedenfor), som bekræfter historien om stjerneskuddene: Djinnerne fortalte, at de opsøgte himlen og fandt den bevogtet af skyts af ild (72:8). De fortalte også, at de plejede at sidde og lytte dér, men hvis nogen prøver på det nu, så lurer en ildkugle på dem (72:9).

Stjerneskud_og_sataner.jpg

"Vi bevogter den mod hver en bortstenet satan. Dog ikke den, der lytter i smug; ham forfølger et tydeligt stjerneskud." (15:17-18)

 

4. Solen går ned i en mudderpøl

Den næste videnskabeligt interessante ting, du skal se i Koranen, handler om solens og månens baner. Koranens omtale af himmellegemernes baner regnes for et videnskabeligt mirakel: Kun Allah kunne have kendt til den slags. De gamle arabere, som navigerede efter stjernerne og himmellegemerne i ørkenen, havde selvfølgelig ikke forstand på den slags. I stedet er det helt sikkert islams fortjeneste, at astronomien blomstrede i middelalderens Bagdad. Du skal nu se beskrivelserne. 

 

Du besøger først sura 36. Her står, at solen og månen løber i hver sin bane, fordi det ikke "passer sig" for månen at indhente solen, eller for natten at komme før dagen (36:40). Der står også, at solen "løber til sit hvilested" (36:38).

 

Allah har også bestemt, at der skal være faser for månen. Du tager en tur til sura 10, hvor får vi at vide, at månens faser er skabt for at menneskene kan kende årenes tal og beregne (10:5). I sura 17 forklarer Allah, at Han har skabt natten og dagen som et tegn, sådan at menneskene kan kende tidsregningen.

 

Men mere om Solens hvilested. Du skal besøge sura 18. Her fortæller Koranen,  at ”ham med de to horn” (Alexander den Store) engang fulgte en vej og kom til det sted, hvor solen gik ned. Der så han solen gå ned i en sort mudderpøl (18:86). Han fandt også et folk der. Senere fulgte han igen en vej og nåede til det sted, hvor solen står op. Han så solen stå op over et folk, som ikke havde nogen beskyttelse mod den (18:90).

 

Koranens pointe med historien om Alexander den Store var selvfølgelig ikke at forklare naturen. Det med mudderpølen var blot en biting. Men det var dog lidt uheldigt, at selveste Skaberen i "sit evige ord" kom til at fortælle menneskeheden, at solen går ned i en mudderpøl, som kan nås af Alexander den Store. Allah må jo have vidst, at Koranen senere i menneskehedens historie gerne skulle kunne bekræfte videnskaben.

Koranen nævner flere steder, at himmellegemerne har baner. Sura 81 fortæller, at planeterne  løber i deres baner og "går i skjul" (81:16). Koranen fortæller også, at solen og månen er sat i Allahs tjeneste og må løbe i hver sin sin bane indtil en fastsat tidsfrist (35:13), som selvfølgelig er Dommedag.

 

Nogle muslimer mener, at det med banerne - sammen med formuleringer om at natten og dagen "vikles rundt om hinanden" (39:5) - beviser, at Koranen må være forfattet af Skaberen. Videnskaben har nemlig senere bekræftet, at alle himmellegemerne løber i baner og roterer om deres egen akse. Det vidste mennesker ikke i 600-tallets Arabien. Kun den rigtige Skaber kunne have vidst det. Derfor må Koranen være guddommelig. 

sol-og-mudderpøl.jpg

"Da han så nåede det sted, hvor solen går ned, så han den gå ned i en sort mudderpøl, og ved den fandt han et folk." (18:86)

 

5. De syv himle og de syv jorde

Du er endnu ikke færdig med Koranens naturvidenskabelige mirakler. Koranen fortæller flere steder, at Allah har bygget himlen som syv himle. Fx i vers 71:15, som også præciserer, at de syv himle er i lag. Forestillingen om syv himle kendes også fra andre religioner. 

  

Gå nu til sura 65 (Skilsmissen). Her fortæller Koranen, at ikke alene har Allah skabt 7 himle, Han har også har skabt 7 jorde (65:12). Dette vers regnes for at være et af Koranens videnskabelige mirakler. Videnskaben har jo lært os, at jordens atmosfære er opdelt i lag, og på samme måde er jorden opdelt i forskellige lag. De syv himle svarer så til de atmosfæriske lag, og de syv jorde svarer til jordens opdeling i kernen, kappen osv. Hvis man inddeler lagene i 7, så de passer det. Vupti. Et menneske i 600-tallet kunne ikke have haft kendskab til de atmosfæriske lag, eller til jordens lag helt ind til kernen. Kun Skaberen kunne have vidst det. Derfor kan Koranen kun have været fra Allah.

Nogle muslimer har dog også fortolket de 7 himle eller jorde om planeterne i solsystemet. Men Allah har jo nævnt planeterne som planeter i vers 81:15, og ikke som "himle". Det er ikke så heldigt. 

Vers 65:12, hvor de syv himle og jorde blev nævnt, fortæller dog også, at "Allahs befaling kommer ned igennem" de syv himle og jorde. Det "glemmer" muslimer ofte at nævne, når de omtaler verset som mirakel.

Den del af verset passer nemlig perfekt med Muhammeds opfattelse af, at satanerne blev beskudt med stjerneskud, når de prøvede at opsnappe Allahs befaling "på vej ned gennem himlene", som du så i stop nr. 8

Muhammed fortalte i øvrigt - ifølge denne hadith - at hvis man uretmæssigt tog andres jord, så ville man på dommedag synke ned gennem de syv jorde. 

Kosmologi.jpg

"Allah er den, der har skabt syv himle, og af jorden det samme antal, og befalingen kommer ned igennem disse. " (65:12)

 

6. Allah holder himlen og fuglene oppe

Du skal nu se endnu et interessant naturfænomen i Koranen: Allah holder alting oppe, ikke mindst himlen, som vi ellers kunne risikere at få i hovedet.

 

Du skal nu en tur til sura 35. Her oplyser Koranen, at Allah fastholder himlene og jorden. Hvis ikke Han gjorde det, ville de forsvinde (35:41). Lidt senere, i sura 34 får vi at vide, at hvis Allah ville, kunne han lade "et stykke af himlen" falde ned (34:9).

 

I sura 31 fortalte Koranen ganske vist, at Allah havde skabt himlen uden synlige støtter. Som om der så var nogle usynlige. Men i sura 22 kommer det frem, at Allah holder himlen oppe, "så den ikke falder ned" over jorden uden Hans tilladelse (22:65). (Husk beduinteltet tilbage i ovenfor). Samme vers fortæller, at Allah har sat skibene på havet i menneskenes tjeneste. 

 

Vi har fået at vide tidligere i Koranen, at skibene sejler på Allahs bud og befaling (30:46). Menneskene bør være taknemmelige. Allah kunne lade skibene gå ned som straf for noget, man har gjort. Men Han bærer over med meget (42:34).

Også fuglene holder Allah oppe: I sura 67, fortæller Koranen os, at intet andet end Allah holder fuglene oppe. Det samme står også i sura 16 vers 79.

 

Koranens pointe med alt dette er naturligvis, at mennesker skal være taknemmelige over at Allah opretholder og ikke ødelægger vores verden, og alt Allah netop meget hurtigt kan stoppe legen. Men man kan vist ikke regne netop disse vers for "videnskabelige mirakler". 

Fugle3.jpg

"Har de ikke set fuglene, der er sat i tjeneste i himmelrummet? Kun Allah holder dem oppe. Deri er der tegn for folk, der tror." (16:79)

 

7. Fugle kastede teglsten

Men Koranen indeholder skam flere undere, som involverer fulge. I sura 38 ser du, at både bjergene og fuglene var sat i Kong Davids tjeneste. De indgik også i Kong Salomons hær, og han lærte sig endda deres sprog (27:16). Salomon kunne også forstå myrernes tale (27:19), hvilket er endnu mere imponerende. 

Sura 105 beskriver en mirakuløs begivenhed: Allah fortæller, hvad Han gjorde ved Elefantens folk: Han sendte sværme af fugle mod dem, som kastede teglsten ned over dem (105:3-4). Historien bag suraen er, at en abyssinsk konge ved navn Abraha i 570 forsøgte at invadere Mekka med krigselefanter, fordi han ville ødelægge Kabaen. Men Allah forpurrede det, så Kabaen blev reddet.

 

Dette viser, hvor magtfuld Allah er, når Han vil. 

Nogle mener dog, at det er temmelig urealistisk, at nogen skulle have været så dum at sende en hær af krigselefanter op gennem Arabiens ørken, blot for at ødelægge en (på det tidspunkt) hedensk helligdom. De mener, at Sura 105 i stedet oprindeligt har været en hentydning til Makkabæernes revolte i Judæa 167–160 f. kr. mod Seleukiderne, som brugte krigselefanter. Det var i virkeligheden Templet i Jerusalem, der skulle reddes ... 

Elefantens år.jpg

"Han sendte sværme af fugle mod dem, som kastede teglsten over dem" (105:3-4)

 

8. Allah kunne genoprejse et æsel

Der er mange mirakler i Koranen, som du slet ikke får at se på denne tur, fordi de hører til i Bibelen, og Koranen blot genfortæller dem. Moses' mange mirakler er udførligt beskrevet i Koranen: Staven der blev til en slange, hånden der blev hvid, vand i ørkenen (se fx sura 7, sura 20, sura 26 og sura 28). Kong Salomon havde en fantastisk hær med både fugle og djinner, og Allah havde ligefrem udlånt sataner til ham. Nogle af dem var endda bundet sammen med lænker, fortæller Koranen (38:38). Også Jesu mirakler er nævnt i sura 3: Han helbredte blinde og spedalske og gav døde liv. Han kunne også tale som en voksen allerede i vuggen, og han kunne blæse liv i en fugl, han havde formet af ler.

 

Allah vakte døde til live

Allah kunne naturligvis også give de døde liv, ligesom Jesus. I sura 2 vers 259 fortæller Koranen, hvordan Allah er i stand til alt:

 

En mand kom engang forbi en by, der var jævnet med jorden. Han spurgte, hvordan Allah mon kunne give byen liv igen efter dens død. Så lod Allah manden være død i hundrede år. Han vakte ham derefter til live igen og spurgte, hvor længe han troede, han havde været der. Manden troede kun, han havde været der én dag og var tydeligvis ikke klar over, at han havde været død i 100 år. Men Allah sagde: "Nej, du har været her i hundrede år". Mandens mad og drikke var ikke rådnet, men hans æsel var blevet til knogler. Så rejste Allah æslets knogler og beklædte dem med kød. Da forstod manden, at Allah er i stand til alt.

Så man kan nok forstå, at Allah er i stand til alt.

 

Koranforskere har dog undret sig over den mærkelige fortælling: Hvor kommer den fra? Nogle mener, at den handler om Jerusalems ødelæggelse 587 f. kr. Her reddede Gud profeten Jeremias' tro tjener Abimelech fra at opleve ødelæggelsen ved at lade ham sove i 100 år. Han troede kun, han havde sovet i et kort øjeblik. Historien er beskrevet i det apokryfe jødiske skrift 4 Baruch

Æsel.jpg

"Se så på dit æsel! Vi vil gøre dig til et tegn for menneskene. Se nu på knoglerne, hvorledes Vi rejser dem op og beklæder dem med kød!"

 

9. Hvorfor kunne Muhammed ikke lave et mirakel?

Men når nu Allah var i stand til alt, hvorfor fik Muhammed så ikke et mirakel, som kunne overbevise de vantro? Så havde han ikke behøvet at finde sig i, at de ustandseligt kaldte hans budskab for løgn, og at de hele tiden afkrævede ham et "tegn", som han ikke kunne give dem.  

 

Koranen forklarer, at uanset hvor mange tegn, de vantro får, så vil de alligevel ikke tro (7:146). Selv ikke hvis de fik alle tegn at se. Det er Allah selv, der har tildækket deres hjerte. (6:25). I sura 6 siger Allah, at Han godt ved, at Muhammed er ked af det, fordi han bliver beskyldt for løgn, og at han ville gøre alt for at få et tegn. Men han skal ikke være en af de uvidende. Hvis Allah ville, kunne han have gjort det. I sura 17 forklarer Han, at det, der afholder Ham fra at sende tegnene, er, at de tidligere slægter kaldte det for løgn (17:59). 

Her er lidt flere eksempler på, hvad Allah ville være i stand til, hvis Han ellers ville:

 • Udslette de vantros øjne (36:66)

 • Forvandle de vantro på stedet, så de hverken kunne gå frem eller tilbage (36:67)

 • Lade skyggen stå stille (25:45)

 • Sendt et tegn ned fra himlen, som kunne have gjort de vantro ydmyge (26:4)

 • Lave engle af de vantro (43:60)

 • Fratage dem, der ikke omvender sig, både hørelse og syn (2:20)

I hadith og i biografierne om Muhammed er der masser af eksempler på Muhammeds mirakler. Men Koranen antyder, at de vantro ikke var imponerede.

Englesky.png

Hvis Allah havde villet, kunne han have sendt et tegn ned fra himlen, som havde gjort de vantro ydmyge ...

 

10. Månen blev spaltet

Men faktisk fik Muhammed et mirakel. Når islams profet skulle lave mirakler, eller når Allah skulle lave et mirakel for ham, skulle det selvfølgelig være spektakulært. Det skal du se nu. I sura 54 finder du månens spaltning, som netop var et af Muhammeds mirakler.

Desværre er der ikke så forfærdeligt meget at se i Koranen. Sura 54 starter med: "Timen er nær, og månen spalter sig" (54:1). Det var det. Du har nu set månens spaltning. Der står ikke mere om det i Koranen, udover at de vantro vendte sig væk, når de så et tegn, og kaldte det for trolddom og løgn (54:4).

 

Historien bag verset er til gengæld beskrevet i adskillige Hadith, fx Bukhari 3869. Der skete følgende: Månen spaltedes i to, efter at medlemmer af Quraish-stammen havde forlangt et tegn af Muhammed. Mange muslimske kommentatorer bedyrer, at månens spaltning virkelig fandt sted (fx her). Der florerer billeder og videoer på internettet, som handler om, at månen virkelig blev spaltet i to, og at NASA har bekræftet begivenheden. Der er endda billeder af den revne, som viser, hvor den har været spaltet og efterfølgende sat sammen igen.

Dog må man konstatere, at månens spaltning må have været en meget lokal begivenhed, da den ikke blev observeret andre steder i verden. En så stor kosmisk begivenhed burde som minimum være blevet observeret i Rom, Byzans og Athen. Som svar på påstandene om, at NASA skulle have bekræftet, at miraklet har fundet sted, har NASA (SSERVI) opfordret til, at man ikke tror på ”alt, hvad man læser på internettet”. 

Månens spaltning og dens nævnelse i Koranen kan måske helt rationelt forklares med, at der kan være sket en såkaldt okkultation af månen (se billedet til højre), og at dette er blevet tolket som et tegn. Muligvis på Dommedag. 

Månen spaltes.jpg

"Timen er nær, og månen spalter sig.Hvis de ser et tegn, vender de sig bort og siger: "Vedvarende trolddom!"" (54:1-2)

Mars occultation.jpg

Okkultation af Månen ved Mars, som "går om bag den".   

 

11. En flok djinner konverterede til islam

Når man er på rejse i Koranen, kan man selvfølgelig ikke undgå at møde djinnerne. Hvis man tror på Koranen, er man naturligvis også nødt til at tro på djinner. Djinner er en slags åndevæsener, og Koranen anerkender fuldt ud, at de findes. Som du måske lagde mærke til ovenfor, fortæller Koranen, at Allah har skabt djinnerne af ild (15:27).

 

Konvertitterne

Du går nu til sura 72, som ligefrem hedder "Djinnerne". Suraen handler om en flok djinner, som lyttede, da Muhammed reciterede Koranen. Ifølge adskillige hadiths - fx her - var det sura 55, som djinnerne overhørte. Den nat, hvor det skete, blev kaldt "Djinnernes nat" - se fx herDe blev så begejstrede, at de konverterede til islam og blev retledte. Allah sagde så til Muhammed, at han skulle sige fra djinnerne, at de vil give rigeligt vand og drikke til den, der holder sig på rette vej, og at bedehusene kun tilhører Allah, så man må ikke påkalde andre der (72:18).

Det har helt sikkert været vigtigt for de gamle arabere at stå på god fod med djinnerne. Allah skulle også hilse fra djinnerne og sige, at Hans forklaring om, at stjerneskud er skyts mod satanerne (nævnt ovenfor), er rigtig. De havde nemlig selv prøvet at lytte i himlene, sådan som de gjorde tidligere. Men nu fik de en ildkugle efter sig (72:9). 

Flere djinner

Djinner er naturligt forekommende i Koranen, så du skal ikke snydes for at møde flere djinner. Her kan du se, hvor djinnerne ellers optræder i Koranen:

 • Sura 27: Djinner indgår i Kong Salomons hær, sammen med mennesker og fugle (27:17)

 • Sura 11: De vantro djinner vil holde de vantro mennesker med selskab i Helvede (11:119, 7:179, 32:13)

 • Sura 34: Djinnerne har ikke viden om det skjulte, ligesom Allah. De udførte slavearbejde for Kong Salomon, men opdagede ikke, at han var død. Først da et dyr gnavede hans stok igennem og han væltede, opdagede de det. Hvis de havde været klogere, kunne de have sparet sig selv for en masse arbejde (34:14).  

 • Sura 46: De konverterede djinner fra sura 72 advarer nu deres folk om Dommedag

 • Sura 55: Djinner har ikke taget mødommen på jomfruerne i Paradis

 

De troede der var faret en djinn i ham

Muhammeds stammefæller mente i øvrigt, at der var faret en djinn i Muhammed (7:184 og 23:70), og nogle mente endda, at han var en djinn (34:46). Muhammed påstod på den anden side, at de tilbad djinnerne (6:100, 34:41).

 

Muhammeds forhold til djinner

Muhammed troede ifølge hadith fuldt og fast på djinner og havde naturligvis viden om, hvor de boede og hvad de levede af. Her er et par eksempler:

 • Dawud 29 - Muhammed forbød folk i Medina at tisse ned i jordhuller, da disse er hjemsted for djinnerne

 • Dawud 39 - Muhammed forbød folk at rense sig med knogler, møg eller kul, fordi en delegation af djinner havde bedt ham om det. Det var deres levebrød.

 • Dawud 3733 - Muhammed sagde, at man skulle holde sine børn inde, når det blev mørkt, så djinnerne ikke tog dem

Jinns2.jpg

"Sig: "Det er blevet mig åbenbaret, at en flok djinner har lyttet. De sagde: ’Vi har hørt en forunderlig Koran," (72:1)

 

12. Muhammeds himmelfart

Det er ikke kun Jesus, der har haft en himmelfart. Det havde også profeterne Elias og Enok. Og Moses steg jo faktisk også op på Sinai for at få tavlerne af Gud. Så Muhammed havde naturligvis også en himmelfart, og den kan du finde omtalt i sura 17,  Natterejsen.

 

Faktisk var Muhammeds himmelfart både en rejse til Jerusalem (den såkaldte Isra, natterejse) og en rejse til himlene (kaldet Miraj, opstigning). Den foregik på ryggen af en slags hest med menneskeansigt og vinger, som hedder Buraq. Turen er beskrevet i masser af hadiths. Her er et par eksempler:

 • Prutteri om bønnerne: Muhammed red på sagnhesten Buraq, som bragte ham både til Sinai og Betlehem og derefter til Jerusalem, hvor alle profeterne var samlet for ham. Derefter mødte han Adam i den første himmel, Jesus i den anden himmel, Josef i den tredje, Aron i den fjerde, Idris i den femte, Moses i den sjette og Abraham i den syvende himmel. Til sidst steg han op over himlene, hvor Allah fortalte ham, at muslimer skulle bede 50 gange om dagen. Efter råd fra Moses fik Muhammed pruttet det ned til 5 daglige bønner. (Sunan an-Nasa'i 450)

 • Beskrivelser af Jesus og Moses: Jesus havde krøllet hår og Moses var brun og høj. Muhammed så også Malik, som vogter porten til Helvede (Sahih al-Bukhari 3395, 3396)

 • Muhammed så Helvede: Da Muhammed steg op i de højeste himle så han, at de fleste beboere i Helvede var kvinder. Det er fordi de mangler visdom og er religiøst underlegne. (Du skal ikke spekulere så meget på, hvordan Muhammed kunne se Helvede i de højeste himle). (Riyad as-Salihin 20,11)

Muhammeds himmelrejse kan sammenlignes med den zarathustriske historie Arda Viraf, som den minder om.

 

Dette er, hvad der står om det i sura 17:

 

 • 17:1: Allah lovpriser den, der lod Hans tjener rejse fra "det fredhellige bedehus" til ”det fjerneste bedehus” om natten, for at vise Ham nogle af Allahs tegn.

 • 17:60: Allah minder Muhammed om det syn, Han lod ham se. Han fortæller, at "det, Vi lod dig se", kun er skabt for at sætte menneskene på prøve - og også det træ, der bliver forbandet i Koranen. 

 • 17:93: De vantro siger, at de ikke vil ikke tro, før de ser nogle tegn, og de vil ikke tro på hans "opstigning" før han kommer med et skrift, de kan læse op af. 

 

I dag fortolkes "det fredhellige bedehus" som Kabaen i Mekka, og "det fjerneste bedehus" fortolkes som al-Aqsa-moskeen i Jerusalem. På den måde tjener historien til at forklare, hvorfor Jerusalem er så vigtig i islam, på trods af at Muhammeds liv udspillede sig i Mekka og Medina, og det jo er Kabaen, der er det helligste sted. Jerusalem er vigtig, fordi Muhammed besøgte det på sin natterejse. Grædemuren kaldes i dag "Buraq-muren" af muslimer, fordi det var dér, Muhammed tøjrede Buraq.  

 

Muhammed-Buraq.jpg

"Højlovet være Han, der lod sin tjener rejse om natten fra det fredhellige bedehus til det fjerneste bedehus, hvis område Vi har velsignet, for at vise ham nogle af Vore tegn." (17:1)

 

13. De vantro taler skønt de er ormædte

Som du så ovenfor, fik Muhammed også en rundvisning i Helvede, da han besøgte Allah. Det skorter ellers ikke på beskrivelser af Helvede og Dommedag i Koranen. Nogle af dem kommer tæt på at være mirakuløse. 

For eksempel fortæller Koranen I sura 79, at de vantro vil tale sammen på Dommedag, mens de stadig er ormædte knogler i deres grave: De vil sige ”Skal vi virkelig tilbage til den første tilstand, selvom vi er ormædte knogler” (79:11). Og ja, det skal de, for man slipper ikke, bare fordi man er blevet til knogler.  

Der sker også andre utrolige ting på Dommedag: Koranen beskriver flere steder, hvordan de vantro vil mundhugges. De vil skændes om, hvis skyld det er, at de er blevet smidt i Helvede. Allah forudser, at medløberne vil bebrejde de hovmodige (34:31), og at de svage vil have de hovmodige til at tage noget af deres straf (40:47). Koranen beskriver, hvordan de vantro - mens de står der midt i helvedesilden - bønfalder vogterne om at påkalde Allah for at lempe deres straf (40:49). I sura 7 har dem i ilden overskud til at råbe over til dem i Paradis, om ikke de må få noget af deres vand (7:50). Men de må de selvfølgelig ikke. De troende vil nemlig sidde tilbagelænet på deres hynder i Paradis og le, mens de fra første parket ser de vantro få deres straf. Det er beskrevet i sura 83.  Jo, Allah ved, hvad der er god underholdning.

Egentlig er det jo et fantastisk mirakel, at de vantro både magter at skændes og bede om vand, mens de brænder i ilden. For det står jo skrevet, at deres hud og indvolde smelter (22:20). 

Talking skeletons.jpg

"De vil sige: "Skal vi da sendes tilbage til den første tilstand, selvom vi er ormædte knogler?"" (79:10-11)

 

14. Hærgende engle og usynlige hære

I Mekka havde det været lidt småt med mirakler - i hvert fald nogen, som kunne overbevise folk. Koranens publikum blev i hvert fald ved og ved med at efterlyse tegn (fx 28:48, 10:20, 6:37). Men i Medina begyndte Allah at lave mirakler for Muhammed. Du skal nu besøge Koranens Medina-del for at se det.  

Slaget ved Badr

I sura 8, Byttet ser du det første mirakel. Koranen fortæller, at Allah forstærkede de troende med 1000 engle i rækker (8:9). Allah lod en døs falde over dem (8:11), og så åbenbarede Han for englene, at de skulle give de vantro hug over nakken (8:12). Allah førte krigernes hånd, sådan at det var Ham - og ikke de troende - der slog deres egne stammefæller i ihjel (8:17). Den døs, som Allah lod falde over de troende, bevirkede, at de så fjenden som fåtallige (8:43). Men det var Allahs værk. Allah forsikrer, at 20 troende vil kunne besejre 200 vantro, og 100 vil kunne besejre 1000 (8:65), men straks efter trækker Han lidt i land: Nu vil 100 udholdende mænd kun kunne besejre 200 vantro, og 1000 vil kunne besejre 2000 (8:66). Man skal være udholdende!     

 

Miraklet skete ifølge den islamiske historie under Slaget ved Badr i 624. Fjenden (Mekkanerne) var tre gange så mange som muslimerne, men alligevel sejrede Muhammeds krigere. 

Usynlige hære sendte mekkanerne hjem

I sura 33 fortæller Koranen, at Allah har sendt en vind og nogle usynlige hære efter fjendens hærstyrker (33:9). Endda i en situation, hvor de troende var trængte, og nogle var begyndt at tvivle. Men så reddede Allah dem, og det blev klart, at de hykleriske tvivlere havde taget fejl. 

Miraklet skete ifølge den islamiske historie under Slaget ved Graven i 627, hvor Mekkanerne og deres forbundsfæller havde belejret  Medina. 

Flere usynlige hære i Hunayn

Sura 9 rummer et vers om endnu en usynlig hær: Allah hjalp de troende på dagen ved Hunayn. De troende var tilsyneladende faldet af på den, fordi de var så mange, og vendte ryggen til. Men så sendte Allah sit nærvær og usynlige hære og sørgede således for, at de vantro blev straffet (9:26).

Miraklet skete ifølge den islamiske historie under Slaget ved Hunayn i 630, kort efter erobringen af Mekka. Muslimerne var efter sigende i overtal og havde en hær på 12.000 mand. 

Så kom ikke og sig, at Allah ikke udrettede mirakler for Muhammed. De vantro havde måske nok forventet "tegn" af samme slags som det, Jesus udrettede. Vi ved jo om dem, at de troede, Allah havde en søn (fx 10:68 og 19:88). Men Muhammeds mirakler var militære. De var også usynlige.      

Englekriger.jpg

"Da I bad jeres Herre om hjælp. Da bønhørte Han jer: "Jeg vil forstærke jer med tusind engle, i rækker bag hinanden." (8:9)

 

15. Koranen - det største mirakel af dem alle

Du nærmer dig nu slutningen af din rejse. Du har set, at Koranen er fuld af mærkelige hændelser og fænomener. Men det allerstørste mirakel i islam er naturligvis Koranen selv. Koranen er Muhammeds tegn (se fx 20:133, 15:87, 2:252), dvs. tegnet på at han er Allahs udsending. På arabisk hedder versene ”ayat”, som netop betyder tegn.

Koranen fortæller selv, at den er nedsendt fra Allah, og at den er Sandheden (39:1-2). Den er fremlagt nøjagtigt (41:3), der er ingen skævhed i den (18:1), og den er til oplysning om alting (16:89). Påmindelsen er "et mægtigt skrift, hvori bedraget ikke trænger ind, hverken forfra eller bagfra" (41:42). Den findes i Skriftens moder hos Allah (43:4), og Allah vogter over den (15:9). Det er i sandhed mirakuløst. 

 

Men hvordan ved man egentlig, at det er rigtigt, at Koranen er virkelig er fra Allah? Koranens svar er, at det er fordi, den er fantastisk lavet:

 • Sura 17: Selv hvis mennesker og djinner slog sig sammen ville de aldrig kunne fremstille noget så fuldendt som Koranen (17:88)

 • Sura 10: Ingen andre end Allah kunne have fundet på den (10:37)

Der findes dog uvidende mennesker, som påstår, at den hverken er videnskabelig og mirakuløs. Men Koranen har svar på den udfordring: 

 

 • Kom med 1 sura magen til, og påkald blot foruden Allah, hvem I kan, hvis I siger sandheden! (10:38).

 • Kom med 10 suraer magen til, der er opfundet, og påkald foruden Allah, hvem I kan, hvis I siger sandheden! (11:13).

 • Kom med 1 sura magen til, og indkald de vidner, I har, ud over Allah, hvis I siger sandheden! (2:23).

 • Hvis den kom fra nogen anden end Allah, ville de have fundet megen uoverensstemmelse i den (4:82).

 • Kun de, der har viden, forstår Koranen (29:43, 10:5, 6:9741:3)

Koranen.jpg

Sig: "Hvis menneskene og djinnerne slog sig sammen om at fremstille noget i lighed med denne Koran, så kunne de dog ikke lave noget, der lignede den, ikke engang, hvis de hjalp hinanden." (17:88)