VIDENSKAB OG MIRAKLER

En kronologisk rejse gennem Koranen

Vidnskabelige mirakler i Koranen

Vidste du, at Koranen er fuld af mirakler? Vidste du, at der i Koranen er beskrivelser af både Big Bang, jordens opbygning i lag og moderne embryologi? Det kan kun betyde én ting - nemlig at Koranen kun kan have været forfattet af Skaberen selv. Tag denne tur - og se selv.

Der er 14 stop på turen.

Menneskets skabelse i Koranen
Forside afsnit 3 - ny lille.jpg

Video: Et sammendrag af Koranens forklaringer på, hvordan mennesket er skabt (5:29)

Nr. 1. Sådan har Allah skabt mennesket

På de guidede ture om jøderne og kristendommen har du måske set, at Koranen hævder at bekræfte Toraen og Evangeliet. På denne tur vil du se et par eksempler på, hvordan Koranen også bekræfter videnskaben (eller er det mon omvendt?). Nogle muslimer mener, at Koranen indeholder koranvers, der stemmer så godt overens med moderne videnskab, at det bekræfter, at Koranen kun kan komme fra Allah. De kalder dette for Koranens "videnskabelige mirakler". Du skal nu se på et af disse mirakler, nemlig Koranens beskrivelse af menneskets skabelse: 

I den allerførste åbenbaring, sura 96 (Levret blod), oplyser Allah, at mennesket er skabt af levret (klumpet, koaguleret) blod. Men det er kun den første af mange beskrivelser af, hvordan mennesket er skabt. Muhammed måtte nemlig forklare menneskets skabelse gang på gang for de vantro i forsøget på at overbevise dem om, at mennesket skal genopstå på dommedag. Logikken var: Hvis Allah kunne finde ud af at skabe mennesket første gang, kan han vel også skabe det igen på dommedag. Det lykkedes dog aldrig Muhammed at komme med en forklaring, der kunne få de vantro til at tro.

Her kan du se de mange beskrivelser gennem Koranen, fra start til slut:

 • 96 (Levret blod) - Allah har skabt mennesket af levret blod (96:2)

 • 53 (Stjernen) - Mennesket er skabt af en dråbe, der ”stødes ud” (53:46)

 • 80 (Han rynkede panden) - Allah skabte mennesket af en dråbe (80:19)

 • 75 (Opstandelsen) - Mennesket er skabt af udstødt sæd, som blev til levret blod, og så formede og skabte Allah det (75:37-38)

 • 86 (Morgenstjernen) - Mennesket er skabt af en væske, der udgår fra et sted mellem lænder og ribben (86:7) (PS: Sæd skabes i testiklerne)

 • 38 (Sad) - Mennesket blev skabt af ler, mens djævlen blev skabt af ild (38:71, 7:12)

 • 36 (Ya Sin) - Mennesket blev skabt af en dråbe og straks blev det en åbenlys modstander (36:77)

 • 25 (Sondringen) - Mennesket er skabt af vand (25:54)

 • 35 (Skaberen) - Allah skabte mennesket af støv og sidenhen af en dråbe (35:11)

 • 15 (al-Hidjr) - Mennesket skabt af fugtigt mudder, djinnerne er skabt af ild (15:26-27)

 • 6 (Kvæget) - Mennesket er skabt af ler (6:2, 37:11)

 • 40 (Den tilgivende) - Allah skabte først mennesket af støv, så af en dråbe og dernæst af levret blod (40:67)

 • 16 (Bierne) - Allah skabte mennesket af en dråbe, og straks var det en modstander (16:4)

 • 23 (De troende) - Først skabte Allah mennesket af ler, dernæst blev det sat som en dråbe i en solid bolig. Dråben blev til levret blod, blodet blev til kød, kødet blev til knogler, og knoglerne beklædte Allah til sidst med kød (23:12-14)

 • 32 (Tilbedelse) - Mennesket blev kun skabt af ler første gang. Alle de efterfølgende er skabt af ”en foragtelig væske”(32:7-8)

 • 55 (Den Barmhjertige) - Mennesket er skabt af ler som et pottemagerværk (55:14)

 • 76 (Mennesket) - Mennesket er skabt af en dråbe, en blanding (76:2)

 • 22 (Valfarten) - Allah forklarer de, der tvivler på genopvækkelsen, at Han har skabt mennesket af støv, så en dråbe, så af levret blod, og så af en lille klump kød, formet og uformet (22:5)

Særligt versene i sura 23 (De troende) bliver af nogle muslimer fremhævet som et "videnskabeligt mirakel". Miraklet er, at verset kommer så tæt på den viden, som den moderne videnskab har om fosterets udvikling. Et menneske i 600-tallet kunne ikke have vidst dette. Derfor må Koranen komme fra Allah.

Elefantens år i Koranen

Nr. 2: Fugle kastede teglsten

Sura 105 (Elefanten) beskriver en mirakuløs begivenhed: Allah fortæller, hvad Han gjorde ved Elefantens folk, da de i sin tid forsøgte at invadere Mekka med krigselefanter: Han sendte sværme af fugle mod dem, som kastede teglsten ned over dem (105:3-4). Dette viser, hvor magtfuld Allah er, når Han vil. 

 

Her er flere eksempler på, hvad Allah ville være i stand til, hvis Han ellers ville:

 

 • Udslette de vantros øjne (36:66)

 • Forvandle de vantro på stedet, så de hverken kunne gå frem eller tilbage (36:67)

 • Lade skyggen stå stille (25:45)

 • Sendt et tegn ned fra himlen, som kunne have gjort de vantro ydmyge (26:4)

 • Tage alt væk, som Han har åbenbaret for Muhammed (17:86)

 • Lave engle af de vantro (43:60)

 • Han kunne have gjort alle mennesker til ét fællesskab (16:93)

 • Have retledt alle mennesker (32:13
 • Fratage dem, der ikke omvender sig, både hørelse og syn (2:20)

 • Afsløre for Muhammed hvem der er hyklere i Medina (47:30)

Forside afsnit 5 ny ny lille.jpg

Video:  Er Allah virkelig Skaberen af universet, hvis Han insisterer på at stjerneskud er skyts mod satanerne? (5:29)

Nr. 3: Sådan er himlene og jorden skabt

Himlen og jordens skabelse er naturligvis også et fantastisk mirakel, og Koranen kommer adskillige gange ind på, at Allah har skabt det hele. Skabelsen og alt det skabte er i Koranen et tegn på, at Allah er i stand til alt og har magten over alt. Han har derfor også magt til at få dommedag til at ske. 

 

De vantro i Mekka troede ikke på dommedag. Men faktisk var det ukontroversielt for Muhammed at sige, at Allah havde skabt himlen og jorden. Det troede de nemlig på i forvejen (se 31:25). Derfor var han heller ikke nødt til at forklare processen i så mange detaljer, som tilfældet var med menneskets skabelse. 

Du skal på endnu en tour de force gennem Koranen for at se, hvad den har at sige om verden og dens skabelse. Start med at besøge sura 77 (De udsendte). Her nævner Koranen for første gang, at Allah har skabt jorden og "sat bjerge på". Derefter kan du besøge beskrivelserne af skabelsen videre gennem Koranen: 

 • 50 (Qaf) - Allah har bygget og smykket himlen helt uden revner og helt uden at udmattes (50:6)

 • 10 (Jonas) - Allah skabte himlene og jorden på 6 dage, hvorefter Han satte sig på tronen (10:3). Han skabte desuden solen "til at skinne" og månen "som et lys" (10:5).

 • 31 (Luqman) - Allah har skabt himlene uden synlige støtter og sat bjerge på jorden, for at den ikke skulle ryste (31:10, 21:31)

 • 41 (Fremlagt nøjagtigt) - Allah skabte jorden på 2 dage. Så skabte Han alt, hvad der er på den på 4 dage. Mens himlen endnu kun var røg fik himlen og jorden valget, om de ville komme frivilligt til Allah, eller under tvang. De kom frivilligt (41:11). Herefter indrettede Allah himlen som syv himle. Den nederste himmel smykkede Han med "lamper", som også er en beskyttelse. Dette tog ham yderligere 2 dage (41:12).

 • 51 (De som hvirvler rundt) - Allah har bygget himlen og "bredt jorden ud som et tæppe" (51:48)

 • 79 (De, som strækker ud) - Allah rejste først himlens tag og formede den (79:28), og siden bredte han jorden ud (79:30)

 • 21 (Profeterne) - Jorden og himlen hang engang sammen (21:30). Så rev Allah dem fra hinanden og skabte alt levende. Han satte bjerge på jorden, "så den ikke skulle ryste", og Han satte himlen på som et bevogtet tag (21:32)

 • 32 (Tilbedelse) - Allah skabte himlen, jorden og alt derimellem på 6 dage (32:4).

Beskrivelsen af skabelsen i sura 21 bliver af muslimer fremhævet som endnu et af Koranens videnskabelige mirakler. De mener nemlig, det er en beskrivelse af Big Bang. Et menneske i 600-tallets Arabien kunne aldrig have kendt til Big Bang. Kun skaberen kan have vidst det. Det beviser derfor, at Koranen må være fra Allah.

Ligner Koranens kosmologi et beduintelt?

Men du skal også se noget andet interessant: Kig nu godt på billedet til venstre. Tænk tanken, at Koranens kosmologi ligner et beduintelt: Allah fortæller, at jorden er et "udbredt tæppe" (51:48), at bjergene er "teltpæle" (78:7), solen og månen er "lampe" og "lys", der er "sat på" himlen (25:61), og himlen er et "tag uden revner" (50:6). Allah fortæller også, at på dommedag vil himlen "svinge frem og tilbage", når bjergene (teltpælene) kommer i skred (52:9-10). Stjernerne vil slukkes (77:8), og himlen vil revne (77:9) og blive "rullet sammen" (39:67, 21:104).

Beduintelt eller Big Bang? Døm selv.

Månens spaltning i Koranen

Nr. 4: Månen blev spaltet

Når islams profet skulle lave mirakler, eller når Allah skulle lave et mirakel for ham, skulle det selvfølgelig være spektakulært. Det skal du se nu. Du skal besøge sura 54 (Månen) for at se månens spaltning, som var et af Muhammeds mirakler.

Desværre er der ikke så forfærdeligt meget at se i Koranen. Sura 54 starter med et tegn fra Allah: "Timen er nær, og månen spalter sig" (54:1), lyder de åbenbarede ord.  Det var det. Du har nu set månens spaltning. Der står ikke mere om det i Koranen, udover at de vantro vendte sig væk, når de så et tegn, og kaldte det for trolddom og løgn (54:4).

 

Historien bag verset er beskrevet i adskillige Hadith, fx Bukhari 3869. Der skete følgende: Månen spaltedes i to, efter at medlemmer af Quraish-stammen havde forlangt et tegn af Muhammed. De fleste muslimske kommentatorer mener, at månens spaltning virkelig fandt sted (fx her). Der florerer billeder og videoer på internettet, som handler om, at månen virkelig blev spaltet i to, og at NASA har bekræftet begivenheden. Der er endda billeder af den revne, som viser, hvor den har være spaltet og efterfølgende sat sammen igen.

Dog må man konstatere, at månens spaltning må have været en meget lokal begivenhed, da den ikke blev observeret andre steder i verden. Den burde som minimum være blevet observeret i Rom, Byzans og Athen. Som svar på påstandene om, at NASA skulle have bekræftet, at miraklet har fundet sted, har NASA (SSERVI) på diplomatisk vis opfordret til, at man ikke tror på ”alt, hvad man læser på internettet”. 

Djinner / jinner i Koranen
Forside afsnit 6 - lille.jpg

Video:  Se i denne video, hvordan djinnerne spiller en rolle i Koranen (5:39)

Nr. 5: Djinnerne konverterede til islam

Når man er på rejse i Koranen, kan man selvfølgelig ikke undgå at møde djinnerne. Hvis man tror på Koranen, er man naturligvis også nødt til at tro på djinner. Djinner er en slags åndevæsener, og Koranen anerkender fuldt ud, at de findes. Som du måske lagde mærke til ovenfor i nr. 1, fortæller Koranen, at Allah har skabt djinnerne af ild (15:27).

 

Konvertitterne

Du går nu til sura 72 (Djinnerne). Suraen handler om en flok djinner, som lyttede, da Muhammed reciterede Koranen. Ifølge adskillige hadiths - fx her - var det sura 55 (Den Barmhjertige), som djinnerne overhørte. Den nat, hvor det skete, blev kaldt "Djinnernes nat" - fx herDe blev så begejstrede, at de konverterede til islam og blev retledte. Allah sagde så til Muhammed, at han skulle sige fra djinnerne, at de vil give rigeligt vand og drikke til den, der holder sig på rette vej, og at bedehusene kun tilhører Allah, så man må ikke påkalde andre der (72:18).

Det har helt sikkert været vigtigt for folk i Mekka at stå på god fod med djinnerne, og de har tilsyneladende haft magt ved bedehusene. Derfor var det naturligvis nærliggende, at den almægtige Allah, Kabaens Herre (106:3),  skulle overbringe en besked fra djinnerne om, at man ikke måtte påkalde andre guder i bedehusene.

Allah skulle også i sura 72 hilse fra djinnerne og sige, at Hans forklaring om, at stjerneskud er skyts mod satanerne, er rigtig. Se nr. 8 nedenfor eller tjek vers 72:9.  

Flere djinner

Djinner er naturligt forekommende i Koranen, så du skal ikke snydes for at møde flere djinner. Her kan du se, hvor djinnerne ellers optræder i Koranen:

 • 27 (Myrerne) - Djinner indgår i Kong Salomons hær, sammen med mennesker og fugle (27:17)

 • 11 (Hud) - De vantro djinner vil holde de vantro mennesker med selskab i Helvede (11:119, 7:179, 32:13)

 • 34 (Saba) - Djinnerne har ikke viden om det skjulte, ligesom Allah. De udførte slavearbejde for Kong Salomon, men opdagede ikke, at han var død. Først da et dyr gnavede hans stok igennem og han væltede, opdagede de det. Hvis de havde været klogere, kunne de have sparet sig selv for en masse arbejde (34:14).  

 • 46 (Sandklitterne) - De konverterede djinner fra sura 72 advarer nu deres folk om dommedag

 • 55 (Den Barmhjertige) - Djinner har ikke taget mødommen på jomfruerne i Paradis

 

De troede der var faret en djinn i ham

Folkene i Mekka mente i øvrigt, at der var faret en djinn i Muhammed (7:184, 23:70), og nogle mente endda, at han var en djinn (34:46). Muhammed påstod på den anden side, at de tilbad djinnerne (6:100, 34:41).

 

Muhammeds forhold til djinner

Muhammed troede fuldt og fast på djinner og havde naturligvis viden om, hvor de boede og hvad de levede af. Her er et par hadith-eksempler:

 • Dawud 29 - Muhammed forbød folk i Medina at tisse ned i jordhuller, da disse er hjemsted for djinnerne

 • Dawud 39 - Muhammed forbød folk at rense sig med knogler, møg eller kul, fordi en delegation af djinner havde bedt ham om det. Det var deres levebrød.

 • Dawud 3733 - Muhammed sagde, at man skulle holde sine børn inde, når det blev mørkt, så djinnerne ikke tog dem

Nr. 6: Salomon hørte en myre tale

Som du allerede har snuset lidt til ovenfor (med djinnerne), skete der på den jødiske Kong Salomons tid mange mirakuløse ting. Tag en tur til sura 38 (Sad). Koranen fortæller her, at Salomon havde djinner i sin hær. Allah havde også givet ham vinden i sin tjeneste (38:36), og satanerne havde han også fået i tjeneste (38:37) af Allah. Nogle af dem var endda bundet sammen med lænker, fortæller Koranen. (Du skal ikke spekulere for meget på, hvordan det kunne hænge sammen, at Allah sådan kunne udlåne sataner).

Gå i stedet videre til sura 27 (Myrerne). Her fortæller Koranen, at Kong Salomons hær engang blev drevet ind i Myrernes dal. Da var der en myre, som sagde til de andre: "Gå ind i jeres boliger, så de ikke knuser jer”. Kong Salomon blev så fornøjet over myrens ord (27:19), at han bad Allah om hjælp til at være taknemmelig.

 

En sød lille historie. Suraen har endda navn efter den. Den viser, at alt kan ske i Koranen. Som Koranen selv siger: Det er den sikreste sandhed (69:51).

Muhammeds himmelfart: Isra og miraj

Nr. 7: Muhammeds himmelfart

Det er ikke kun Jesus, der har haft en himmelfart. Muhammed havde skam også en himmelfart, og den kan du finde omtalt i sura 17 (Natterejsen). Den kan sammenlignes med den zarathustriske historie Arda Viraf, som den minder om. Faktisk var Muhammeds himmelfart både en rejse til Jerusalem (den såkaldte Isra) og en rejse til himlene (kaldet Miraj).

 

Dette er, hvad der står om det i sura 17:

 

 • Vers 17:1  - Allah lovpriser den, der lod Muhammed rejse til ”det fjerneste bedehus” om natten, for at vise Ham nogle af Allahs tegn. Det fjerneste bedehus var i Jerusalem. Det skulle efter sigende være det sted, hvor al-Aqsa-moskeen i dag ligger.

 • Vers 17:60 - Allah minder Muhammed om det syn, Han lod ham se. Han fortæller, at "det, som Muhammed har set", skabte Allah kun for at sætte menneskene på prøve - og også det træ, der bliver forbandet i Koranen (17:60).  Muhammed har altså set Helvede og Zaqqum-træet, som ifølge sura 37 "udgår af Helvedes rod".

 • Vers 17:93 - de vantro fortæller Muhammed, at de ikke vil tro på hans "opstigning" før han kommer med et skrift, de kan læse op af.

 

Dette er, hvad der står i Koranen om hændelsen. Koranen omtaler således kun turen til Jerusalem, at Muhammed har set Helvede, og at de vantro ikke vil tro på en "opstigning".  

Turen til himlene nævnes til gengæld i masser af hadiths. Her er et par eksempler:

 • Sunan an-Nasa'i 450: Muhammed red på sagnhesten Buraq, som bragte ham både til Sinai og Betlehem og derefter til Jerusalem, hvor alle profeterne var samlet for ham. Derefter mødte han Adam i den første himmel, Jesus i den anden himmel, Josef i den tredje, Aron i den fjerde, Idris i den femte, Moses i den sjette og Abraham i den syvende himmel. Til sidst steg han op over himlene, hvor Allah fortalte ham, at muslimer skulle bede 50 gange om dagen. Efter råd fra Moses fik Muhammed pruttet det ned til 5 daglige bønner.

 • Sahih al-Bukhari 3395, 3396: Jesus havde krøllet hår og Moses var brun og høj. Muhammed så også Malik, som vogter porten til Helvede

 • Riyad as-Salihin 20,11: Da Muhammed steg op i de højeste himle så han, at de fleste beboere i Helvede var kvinder. Det er fordi de mangler visdom og er religiøst underlegne. (Du skal ikke spekulere så meget på, hvordan Muhammed kunne se Helvede i de højeste himle).

Nr. 8: Stjerneskud mod satanerne

Måske lagde du mærke til i Nr 3, at Allah ved skabelsen havde skabt den nederste himmel med lamper, som også er beskyttelse (41:12). 

 

Du går nu til sura 15 (al-Hidjr) for at udforske dette fænomen nærmere. I vers 15:18 uddyber Koranen, hvordan beskyttelsen fungerer: Stjernebillederne bevogter himlen mod satanerne, og de sataner, der smuglytter i himlen, vil blive beskudt med stjerneskud. 

 

Du fortsætter til sura 37 (De der står på række). Her fortæller Koranen igen, at stjernerne på den underste himmel beskytter himlene mod oprørske sataner, som lytter ved dørene. Vers 37:8 fortæller, at satanerne bliver beskudt med stjerner og derfor ikke lytter til "det højeste råd" oppe i himlene. Også sura 67 (Herredømmet) fortæller, at stjernerne er skyts mod satanerne.

En hadith bekræfter yderligere, at Muhammed troede på, at stjerneskud var himlens skyts mod sataner. Nogle af hans følgere mente, at et stjerneskud skyldtes, at en stor mand er død. Muhammed korrigerede dem og forklarede: Når Allah kommer med sine befalinger allerøverst oppefra, så går informationen ned gennem de syv himle. Dem fra den sjette himmel spørger dem i den syvende, og dem i den femte spørger dem i den sjette himmel osv. Satanerne prøver så at opsnappe det for at fordreje det, men så bliver de beskudt.  

 

Koranen selv indeholder endda også vidneudsagn fra de nykonverterede djinner i sura 72 (Djinnerne) (se nr. 5), som bekræfter historien om stjerneskuddene: Djinnerne fortalte, at de opsøgte himlen og fandt den bevogtet af skyts af ild (72:8). De fortalte også, at de plejede at sidde og lytte dér, men hvis nogen prøver på det nu, så lurer en ildkugle på dem (72:9).

Mirakel eller ren overtro? Man skal være ret god til fortolkning, for at få det til at være i overensstemmelse med videnskaben. 

Nr. 9: Allah holder tingene oppe

Du skal nu se endnu et interessant naturfænomen i Koranen: Allah holder alting oppe, ikke mindst himlen, som vi ellers kunne risikere at få i hovedet.

 

Tag en tur til sura 35 (Skaberen). Her fortæller Koranen, at Allah fastholder himlene og jorden. Hvis ikke Han gjorde det, ville de forsvinde (35:41).

Lidt senere, i sura 34 (Saba) får vi at vide, at hvis Allah ville, kunne han lade "et stykke af himlen" falde ned (34:9).

 

I sura 22 (Valfarten) oplyser Koranen om, at Allah holder himlen oppe, "så den ikke falder ned" over jorden uden Hans tilladelse (22:65). (Husk beduinteltet tilbage i Nr. 3). Samme vers fortæller, at Allah har sat skibene på havet i menneskenes tjeneste.

Vi har også fået at vide tidligere i Koranen, at skibene sejler på Allahs bud og befaling (30:46). Menneskene bør være taknemmelige. Allah kunne lade skibene gå ned som straf for noget, man har gjort. Men Han bærer over med meget (42:34).

Også fuglene holder Allah oppe: I sura 67 (Herredømmet), fortæller Koranen os, at intet andet end Allah holder fuglene oppe. Det samme står også i sura 16 (Bierne) vers 79.

 

Koranens pointe med alt dette er naturligvis, at mennesker skal være taknemmelige over at Allah opretholder og ikke ødelægger vores verden, og derfor skal de tjene Allah.

 

Men hov: Hvad blev der lige af, at Skaberen bekræftede naturvidenskaben?

Nr. 10: Solen går ned i en mudderpøl

Den næste videnskabeligt interessante ting, du skal se i Koranen, handler om solens og månens baner. Koranens omtale af himmellegemernes baner regnes for et videnskabeligt mirakel: Kun Allah kunne have kendt til den slags. Du skal nu se beskrivelserne. 

 

Du besøger først sura 36 (Ya Sin). Her står, at solen og månen løber i hver sin bane, fordi det ikke "passer sig" for månen at indhente solen, eller for natten at komme før dagen (36:40). Der står også, at solen "løber til sit hvilested" (36:38).

 

Allah har også bestemt, at der skal være faser for månen. Du tager en tur til sura 10 (Jonas), hvor får vi at vide, at månens faser er skabt for at menneskene kan kende årenes tal og beregne (10:5). I sura 17 (Natterejsen) forklarer Allah, at Han har skabt natten og dagen som et tegn, sådan at menneskene kan kende tidsregningen.

 

Men mere om Solens hvilested. Du skal besøge sura 18 (Hulen). Her fortæller Koranen,  at ”ham med de to horn” (Alexander den Store) engang fulgte en vej og kom til det sted, hvor solen gik ned. Der så han solen gå ned i en sort mudderpøl (18:86). Han fandt også et folk der. Senere fulgte han igen en vej og nåede til det sted, hvor solen står op. Han så solen stå op over et folk, som ikke havde nogen beskyttelse mod den (18:90).

 

Koranens pointe med historien var selvfølgelig ikke at forklare naturen. Fortællingens pointe var, at Alexander den Store fik magt af Allah og brugte den til at straffe de vantro og være mild over for de troende. En sand leder efter Allahs smag. Det med mudderpølen var blot en biting.

 

Men det var dog lidt uheldigt, at selveste Skaberen i "sit evige ord" kom til at fortælle menneskeheden, at solen går ned i en mudderpøl, som kan nås af Alexander den Store. Særligt når Han nu må have vidst, at Koranen senere i menneskehedens historie skulle bekræftes af ... undskyld ... bekræfte videnskaben.

Koranen nævner flere steder, at himmellegemerne har baner. Sura 81 (Indhyllingen) fortæller, at planeterne  løber i deres baner og "går i skjul" (81:16). Koranen fortæller også, at solen og månen er sat i Allahs tjeneste og må løbe i hver sin sin bane indtil en fastsat tidsfrist (35:13).

 

Nogle muslimer mener, at dette - sammen med formuleringer om at natten og dagen "vikles rundt om hinanden" (39:5) - beviser, at Koranen må være forfattet af Allah. Videnskaben har nemlig senere bekræftet, at alle himmellegemerne løber i baner og roterer om deres egen akse. Det vidste mennesker ikke i 600-tallets Arabien . Kun den rigtige Skaber kunne have vidst det. Derfor må Koranen være guddommelig. 

Forside afsnit 12 lille.jpg

Video:  Der er ufattelige pinsler i Helvede, men alligevel formår de vantro at mundhugges i ilden (5:30)

Nr. 11: De vantro taler skønt de er ormædte

Koranen fortæller dog også om fænomener, som vi mennesker ikke er i stand til at begribe, ikke engang med vores videnskab. Nogle af dem handler om dommedag, og der må vi se i øjnene, at alt igen kan finde sted. Her er et par af dem: 

 

I sura 79 (Dem der strækker ud) fortæller Koranen, at de vantro vil tale sammen på dommedag, mens de stadig er ormædte knogler i deres grave: De vil sige ”Skal vi virkelig tilbage til den første tilstand (som mennesker), selvom vi er ormædte knogler” (79:11). Prøv at se situationen for dig.

Men der sker andre interessante ting på dommedag: Koranen beskriver flere steder, hvordan de vantro vil mundhugges på dommedag. De vil naturligvis skændes om, hvis skyld det er, at de smides i Helvede. Besøg fx sura 34 (Saba), hvor Allah forudser, at medløberne vil bebrejde de hovmodige (34:31). Eller kig forbi sura 40 (Den Tilgivende), hvor de svage vil have de hovmodige til at tage noget af deres straf (40:47). Koranen beskriver, hvordan de vantro - mens de står der midt i helvedesilden - bønfalder vogterne om at påkalde Allah for at lempe deres straf (40:49). Men det nytter naturligvis ikke over for Den Tilgivende, som suraen er opkaldt efter.

Det er et fantastisk mirakel, at Allah kan forudse ordvekslingen på dommedag. Men selve det, at ordvekslingen finder sted er endnu mere fantastisk: For tænk lige på, hvor overskudsagtigt det egentlig er, at de vantro kan tale med vogterne, mens de brænder i ilden. For det står jo skrevet i Koranen, at deres hud og indvolde smelter (22:20), og at hver gang huden er brændt igennem, så får de en ny hud, så de kan føle straffen igen og igen (4:56).

 

I sura (De høje stader) har dem i ilden overskud til at råbe til dem i Haven om ikke de må få noget af deres vand (7:50). Det er trods alt imponerende. 

 

Men der er én ting, som Allah har glemt at tænke på: For hvor fedt er det egentlig at være i Paradis og høre andre mennesker skrige ovre fra Ilden? Den tanke har slet ikke strejfet Allah. Han antager bare, at det vil være fornøjeligt...

Æsel genopvakt fra de døde

Nr. 12: Allah genoprejste et æsel

 

Moses' og Jesu tegn og mirakler

Der er mange mirakler i Koranen, som du slet ikke får at se på denne tur, fordi de hører til i Toraen eller Bibelen, og Koranen blot genfortæller dem. Moses' tegn er udførligt beskrevet i Koranens Mekka-del: Staven der blev til en slange, hånden der blev hvid, manna der faldt ned fra himlen, vand i ørkenen. Se fx sura 7, sura 20, sura 26 og sura 28.  Jesu mirakler er nævnt i sura 3: Han helbredte blinde og spedalske og gav døde liv. Ifølge Koranen kunne Jesus også tale som en voksen allerede i vuggen, og han kunne blæse liv i en fugl, han havde formet af ler.

 

Allah vakte døde til live

Allah kunne naturligvis også give de døde liv, ligesom Jesus. I sura 2 (Koen) vers 259 fortæller Koranen om, hvordan Allah er i stand til alt: En mand kom engang forbi en by, der var jævnet med jorden. Han spurgte, hvordan Allah mon kunne give byen liv igen efter dens død. Så lod Allah manden være død i hundrede år. Han vakte ham derefter til live igen og spurgte, hvor længe han troede, han havde været der. Manden troede kun, han havde været der en dag og var tydeligvis ikke klar over, at han havde været død i 100 år. Men Allah sagde: "Nej, du har været her i hundrede år". Mandens mad og drikke var ikke rådnet, men hans æsel var blevet til knogler. Så rejste Allah æslets knogler og beklædte dem med kød. Da forstod manden, at Allah er i stand til alt.

Så ens og dog så alligevel så forskelligt, når det gælder formålet med miraklerne. 

Forside afsnit 19 - ny lille.jpg

Video:  I slaget ved Badr sejrede muslimerne mirakuløst mod overmagten - eller noget ... (7:19)

Nr. 13: Hærgende engle og usynlige hære

På trods af, at Allah engang havde genoprejst et æsel, så havde det i Mekka været lidt småt med synlige mirakler, som kunne overbevise folk. Mekkanerne blev i hvert fald ved og ved med at spørge, hvorfor Muhammed ikke kunne vise dem et tegn (fx 28:48, 10:20, 6:37).

Men i Medina begyndte Allah endelig at udrette mirakler til gavn for Muhammed og islam. Dem skal du se nu. 

Slaget ved Badr

I sura 8 (Byttet) ser du det første mirakel. Det skete ved Slaget ved Badr i 624. Ifølge de islamiske kilder var fjenden (Mekkanerne) tre gange så mange som muslimerne, men alligevel sejrede Muhammeds krigere. Koranen fortæller, at Allah forstærkede muslimerne med 1000 engle i rækker (8:9). Allah lod en døs falde over krigerne (8:11), og så åbenbarede Han for englene, at de skulle give de vantro hug over nakken (8:12). Allah førte krigernes hånd, sådan at det var Ham - og ikke muslimerne - der slog deres egne stammefæller fra Mekka ihjel (8:17).

 

Vi får at vide i Koranen, at den døs, som Allah lod falde over muslimerne, også bevirkede, at de så fjenden som fåtallige (8:43). De, der var med i slaget, så således kun en fåtallig modstander og ingen engle. De var jo i en døs. Interessant nok er det nævnt i Koranen, at der var handelskaravane til stede sammen med den overlegne fjende (8:42), og at det var den, de muslimske krigere helst ville møde i kamp (8:7).

 

Det storslåede slag (og dermed fjendens antal) kendes kun fra islamiske kilder. Der er aldrig lavet arkæologiske undersøgelser på slagmarken. 

Se også: Muslimernes store slag - mod karavanen?

 

Nederlaget ved Uhud - Allah sendte ingen engle

I sura 3 (Amrams slægt) omtaler Koranen Slaget ved Uhud i 625, hvor muslimerne led nederlag mod Mekkanerne. Muhammed sagde til mændene, at Allah ville forstærke med 3000 (3:124) eller endda 5000 hærgende engle (3:125), men Allah sendte ingen engle. Det var lidt svært at forklare efter den strålende sejr ved Badr. Men Allah forklarede, at sejren kommer alene fra Allah, og at Muhammed intet har at gøre med det (3:128). Nederlaget skyldtes, at Allah ville sætte muslimerne på prøve, for at se om de var troende (3:140). Muslimerne skulle fortsætte med at adlyde Allah og udsendingen (Muhammed) og ikke miste modet. Allah forsikrede, at Han stadig var muslimernes skytsgud (3:150)

Kort efter nederlaget ved Uhud viste Allah sig dog igen som muslimernes skytsgud, nemlig da Han drev jøderne (Banu Nadir) ud fra deres boliger (59:2) og dømte dem til forvisning fra Medina (59:3). Det var Allah, der gjorde det, og Han gav Muhammed byttet (59:6) og formanede muslimerne om at tage imod det, som Muhammed gav dem, og give afkald på resten. 

Usynlig hær sendte mekkanerne hjem

I sura 33 (Forbundsfællerne) kom Allah igen til hjælp. Det var ved Slaget ved Graven i 627, som i virkeligheden var en belejring. Mekkanerne belejrede Medina men drog hjem med uforrettet sag. Koranen fortæller, at Allah denne gang reddede muslimerne ved at sende en vind og usynlige hære efter fjenden (33:9). Denne gang var der ikke tale om en døs. Nu var Allahs hære blot usynlige.

Flere usynlige hære

Sura 9 (Omvendelse) fortæller om endnu en usynlig hær: Ved slaget ved Hunayn i 930, kort efter indtagelsen af Mekka, hjalp Allah igen muslimerne. De var ellers i overtal og havde en hær på 12.000 mand. Men nogle af dem syntes det blev for trangt og vendte ryggen til. Men så sendte Allah sit nærvær og usynlige hær, og således straffede Han de vantro (9:26).

 

Koranen indikerer også, at da Muhammed og hans fælle og svigerfar Abu Bakr var på flugt fra Mekka og de to gemte sig i en hule, så støttede Allah dem også med nogle hære, som ingen kunne se (9:40).

Så kom ikke og sig, at Allah ikke udrettede mirakler for Muhammed

Nr. 14: De syv himle og de syv jorde

Du er endnu ikke færdig med Koranens naturvidenskabelige mirakler. Koranen fortæller flere steder, at Allah har bygget himlen som syv himle. Fx i vers 71:15, som også præciserer, at de syv himle er i lag. Forestillingen om syv himle kendes også fra andre religioner. 

  

Gå nu til sura 65 (Skilsmissen). Her fortæller Koranen, at ikke alene har Allah skabt 7 himle, Han har også har skabt 7 jorde (65:12). Dette vers regnes for at være et af Koranens videnskabelige mirakler. Videnskaben har jo lært os, at jordens atmosfære er opdelt i lag, og på samme måde er jorden opdelt i forskellige lag. De syv himle svarer så til de atmosfæriske lag, og de syv jorde svarer til jordens opdeling i kernen, kappen osv. Hvis man inddeler lagene i 7, så de passer det. Vupti. Et menneske i 600-tallet kunne ikke have haft kendskab til de atmosfæriske lag, eller til jordens lag helt ind til kernen. Kun Skaberen kunne have vidst det. Derfor kan Koranen kun have været fra Allah.

Nogle muslimer har dog også fortolket de 7 himle om planeterne i solsystemet. Men Allah har jo nævnt planeterne som planeter i vers 81:15, og ikke som "himle", så den tolkning virker måske lidt søgt.

Vers 65:12, hvor de syv himle og jorde blev nævnt, fortæller dog også, at "Allahs befaling kommer ned igennem" de syv himle og jorde. Det "glemmer" muslimer ofte at nævne, når de omtaler verset som mirakel.

Den del af verset passer nemlig perfekt med Muhammeds opfattelse af, at satanerne blev beskudt med stjerneskud, når de prøvede at opsnappe Allahs befaling "på vej ned gennem himlene", som du så i stop nr. 8

Muhammed fortalte i øvrigt - ifølge denne hadith - at hvis man uretmæssigt tog andres jord, så ville man på dommedag synke ned gennem de syv jorde. 

Kejserens_nye_klæder_(2).jpg

Nr. 14: Koranen - det største mirakel af dem alle

Du nærmer dig nu slutningen af din rejse. Du har set, at Koranen er fuld af mærkelige hændelser og fænomener. Men det allerstørste mirakel i islam er naturligvis Koranen selv. Koranen er Muhammeds tegn (se fx 20:133, 15:87, 2:252), dvs. tegnet på at han er Allahs udsending. På arabisk hedder versene ”ayat”, som betyder tegn. Koranen er Allahs tegn.

Koranen fortæller selv, at den er nedsendt fra Allah, og at den er sandheden (39:1-2). Den er fremlagt nøjagtigt (41:3), der er ingen skævhed i den (18:1), og den er til oplysning om alting (16:89). Den er "et mægtigt skrift, hvori bedraget ikke trænger ind, hverken forfra eller bagfra" (41:42). Den findes i Skriftens moder hos Allah (43:4), og Allahs ord kan ikke ændres (6:34, 10:64). Allah vogter over den (15:9). Det er i sandhed mirakuløst. 

 

Beviset for Koranen

Men hvordan ved man egentlig, at det er rigtigt, at Koranen er virkelig er fra Allah? Hvad er tegnet på dét? Koranens svar er, at det er fordi den er fantastisk. Du kan se argumentet her:

 

Beviset på, at Koranen er fra Allah, er altså, at den er fuldendt og godt fundet på. 

 

Modbevis den hvis du kan

Koranen opfordrer selv til at modbevise dens guddommelighed. Det kan man gøre ved selv at diske op med noget, der er bedre. Hvis man kan. Se her hvad Allah sagde:

 

 • Sig: "Frembring et skrift fra Allah, der bedre end Koranen og Toraen kan vise den rette vej, så vil jeg følge det" (28:49).

 • Siger de: "Han har fundet på den!"? Sig: "Så kom med en sura magen til, og påkald blot foruden Allah, hvem I kan, hvis I siger sandheden!" (10:38).

 • Siger de: "Han har fundet på det"? Sig: "Så kom med ti suraer magen til, der er opfundet, og påkald foruden Allah, hvem I kan, hvis I siger sandheden!" (11:13).

 • Tvivler I på det, som Vi har sendt ned til Vor tjener, så kom med en sura magen til, og indkald de vidner, I har, ud over Allah, hvis I siger sandheden! (2:23).

 

Hvis du ikke lige magter at forfatte en hel sura magen til sura 2 (Koen), så findes der faktisk en lidt nemmere måde: I sura 4 (Kvinderne) finder du den ultimative falsifikationstest:

 

 • Grunder de da ikke over Koranen? Hvis den kom fra nogen anden end Allah, ville de have fundet megen uoverensstemmelse i den (4:82).

Så hvis du vil modbevise Koranen skal du blot finde megen uoverensstemmelse i den. 

Uoverensstemmelser

Mange muslimer mener den dag i dag, at ingen endnu har fundet uoverensstemmelser i Koranen. Hvis der alligevel skulle være et par uoverensstemmelser, så har Koranen nemlig taget højde for dem, sådan at der alligevel ikke er uoverensstemmelser. Her kan du se, hvordan Koranen tackler uoverensstemmelser:

 

 • Abrogrationsprincippet - Allah kan ophæve vers, som Han tidligere har sendt ned, og erstatte dem med noget, der er bedre (2:106). De senere vers trumfer således de tidligere vers. Man skal blot kende versenes kronologiske rækkefølge, hvilket er lidt besværligt for almindelige mennesker, da Koranen ikke er i kronologisk orden. 

 • Uoverensstemmelser i forhold til Toraen og Evangeliet (som Koranen jo bekræfter): Allah kan udslette eller bekræfte, hvad Han vil (13:39). Abrogationsprincippet gælder også. Og I øvrigt lyver både jøder (3:71) og kristne (5:15) om, hvad der står i deres skrifter. Klart ...

 • Flertydige vers, som kan fortolkes på flere måder: Det er kun Allah, der kender deres fortolkning. De, der følger de flertydige vers og fortolker, er vigende i hjertet og ønsker at friste til frafald (3:7)

 • Hvis nogen bliver ved med at pege på uoverensstemmelser, så er det fordi, de er blinde (27:81) og intet forstår (2:171). Allah har dækket deres hjerte til og gjort dem tunghøre (17:46, 6:25).

 

Spørgsmålet er: Kan disse tiltag også tackle uoverensstemmelser med videnskaben? 

Den ultimative grund til at synes, at Koranen er fantastisk

De, der har viden, de forstår Allahs tegn (34:6, 29:43), og de kan se, at de er fremlagt nøjagtigt (10:5), 6:97, 41:3). De andre er uvidende.