KORANEN KRONOLOGISK 

Et sammendrag

Den kronologiske rækkefølge af suraerne skal ikke ses som "den sande rækkefølge". Den er et gæt, som er konstrueret ud fra historien om Muhammeds liv, som beskrevet i de tidlige biografier, fx Ibn Hisham (d. 833). Der findes forskellige bud på kronologien. Jeg har brugt "Egyptian Standard Chronological Order".  Konstruktionen af en kronologi  forudsætter, at Koranen er Muhammeds værk, og at biografierne er pålidelige kilder til hans liv. Disse antagelser kan der sagtens stilles spørgsmålstegn ved. Se fx "Sådan blev Koranen til - Historisk" eller "Den historiske Muhammed". Men Koranen er helt klart sjovest at læse kronologisk. 

Folk tror Muhammed er besat. Muhammed befales at advare.

Allah forbander enkeltpersoner.

Ve den, der holder bistand tilbage

De sataniske vers åbenbares og trækkes tilbage igen.

Allah opfordrer Quraysh til at tjene Herren over Kabaen. 

Hvem var Allah?

Allahs fortæller om sine tidligere udsendte. Deres folk kaldte også Hans ord for løgn og blev derfor tilintetgjort. Allah giver jorden i arv til hvem Han vil. 

De vantro efterlyser tegn. Allah udvikler Muhammeds tegn. De er: Koranen og at Allah tidligere har udslettet de vantro folk.

Men tegn er alligevel nyttesløse over for de vantro.

De vantro ironiserer og opfordrer til at undertrykke Koranen. Muhammed gør som Noah og beder Allah om at dømme hans folk.

Allah antyder kraftigt at straffedommen er nær.

De, der ikke er hyklere, udvandrer til Medina med Muhammed 

Muhammed etablerer et islamisk styre i Medina. Allah opfordrer til hævn over de vantro og retter sin vrede mod Medinas jøder, som ikke vil tro.  

Det meste af Arabien er nu under islamisk styre. Allah befaler at dræbe de vantro og bekæmpe jøder og kristne til de underkuet er rede til at betale skat.