top of page

KORANEN KRONOLOGISK 

Den kronologiske rækkefølge er ikke "den sande rækkefølge". Den er konstrueret ud fra fortællingen om Muhammeds liv.  Jeg har brugt "Egyptian Standard Chronological Order".  Koranen er sjovest at læse kronologisk, fordi fortællingen toner frem.

Men husk at historien om profeten med åbenbaringerne højst sandsynligt er en illusion. Den er en kontekst, som nogen har givet Koranen efterfølgende (Læs om det her). Koranens oprindelige historiske kontekst kan have været en helt anden. Den kronologiske rækkefølge er dog stadig meningsfuld, idet der også i den historie er en periode med missionsvirksomhed, svarende til de såkaldte Mekka-suraer, og en periode med action, svarende til Medina-suraerne.  


Hver af de 8 dele nedenfor indledes med en kort beskrivelse af såvel den islamiske kontekst som andre mulige forståelser. Under sammendraget af hver sura (kapitel), er der kommentarer med blå overskrift, som udpeger og forklarer udvalgte vers eller temaer.  

Hvis du vil søge efter en bestemt sura ud fra dens nummer, fx sura 53, så klik her.

Flise med Mo.jpg

Eller: Koranens

ældste dele:

hymnerne

Flise mekka.jpg

Eller: Besværgelser

og fejlfortolkede

 bibelske historier

Flise - månen.jpg

Eller: Diskussioner

og apokryfe

fortællinger

Flise - Mo og buraq.jpg

Eller: De

synoptiske

genfortællinger

Flise - noah.jpg

Eller: En

vejledning til arabiske

prædikanter

Flise dommedag.jpg

Eller: Beskrivelser

af den forestående

Dommedag

Eller:

 Kamp og

lovgivning

Flise med Mo og sværd.jpg

Eller:

Muhammed

i Koranen

bottom of page