ALLE SURAER I RÆKKEFØLGE

Kronologisk og numerisk

Klik på pilene i tabellen for at se den rækkefølge du ønsker. Hvis du klikker på suraens navn, føres du videre.
Rækkefølgen her er "Egyptian Standard Chronological Order". Kilde: Wikipedia og  Wikiislam


Den kronologiske rækkefølge er en konstruktion baseret på de beskrivelser af Muhammeds liv, som findes i de tidlige biografier, fx Ibn Hisham (d. 833).  Konstruktionen forudsætter, at Koranen er Muhammeds værk, og at biografierne er pålidelige kilder til hans liv. Du kan læse om kritik af disse antagelser under "Sådan blev Koranen til - Historisk" eller "Den historiske Muhammed".
Koranen er dog sjovest at læse i kronologisk orden (og ikke numerisk), fordi fortællingen om Muhammed så dukker frem.