top of page

Nabeel Qureshi: Søgte Allah, fandt Jesus

Opdateret: 9. okt. 2020


Nabeel Qureshi: Søgte Allah, fandt Jesus - og Korankaffe

Set fra en troendes muslim synspunkt

Bogen handler om Nabeels opvækst som muslim i Vesten, om mødet med vennen David Woods, og om den søgeproces om islam, som dette førte til. En meget læseværdig bog, som giver et indblik i, hvad islam betyder for en muslim. Et rigtig godt supplement til almindelig islamkritik.

Det kan nemlig være svært at forstå, når man har læst bøger som Kætter eller Mohammeds Koran, som problematiserer det voldelige og intolerante i islam: Hvordan kan muslimer hævde, at islam er fredens religion og står for alt det gode? Nabeel Qureshis bog giver et indblik i en muslims tanker og overvejelser og kan hjælpe med at forklare det.

Barndommens lære

Nabeel Qureshi blev født i USA af troende og kærlige muslimske forældre. De er ahmadiyyah-muslimer. Han læste Koranen på arabisk inden han fyldte 6 år, og han lærte, at Koranen Guds fuldkomne bog. Han lærte også, at Muhammed var barmhjertig og kun udkæmpede slag i forsvar, og at islam blev udbredt ved at folk frivillig tilsluttede sig religionen, da de så hvor god den var.

Mødet med David

På universitet mødte Nabeel den kristne David. De blev nære venner. Deres religiøse diskussioner startede med at Nabeel udfordrede kristendommen. Han ville omvende David. Men David var ikke nogen helt almindelig kristen. Han var rigtig godt inde i kristen apologi og inviterede Nabeel til samtaler i en diskussionsgruppe. De undersøgte metodisk korsfæstelsen, opstandelsen og Jesu guddommelighed og afprøvede argumenternes styrke.

Hvordan kan du vide det?

På et tidspunkt melder Nabeel sig til at fortælle om islam. Han er sikker på, at gruppen vil blive overbevist om islams selvfølgelige overlegenhed. Han siger:

David, den [islam] er 100% [sandsynlig]. Der er ingen huller i islams forsvar. Enhver som studerer Muhammeds liv med oprigtighed, vil konkludere, at han var Allahs profet, og enhver, som objektivt undersøger Koranen, vil blive forbløffet over dens videnskabelige sandheder og dens smukke lære". (s. 225)

Men da gruppen stiller de samme slags spørgsmål til islam, som til kristendommen, bliver han rystet.

Det første spørgsmål handler om, at Nabeel har sagt, at islam er fredelig og Muhammed kun udkæmpede defensive slag. En af vennerne har hørt, at islam blev spredt med sværdet. Han beder Nabeel begrunde, hvorfor hans synspunkt er mere rigtigt. Nabeel citerer vers 2:265 "Der er ingen tvang i religionen". Men spørgeren ved, at der også er vers, der siger "Dræb de vantro hvorend du finder dem". Nabeel forklarer, at det vers til forskel fra det andet handler om en helt konkret situation og ikke er et generelt princip. Det generelle princip er fred. Men så sker der følgende:

Så stillede Mike sit mest enkle, men også mest dræbende spørgsmål: "Hvordan kan du vide det?" ."Undsyld, hvad mener du?". "Hvorfra kender du Koranens historiske kontekst?". "Fra Hadith, bøger hvor man har nedskrevet overleveringer fra Muhammed". "Men hvordan ved du, at de er pålidelige? Husk på, Nabeel, at jeg er historiker". Det er de spørgsmål, jeg stiller til historiske dokumenter... (s. 235)

Herfra starter Nabeels undersøgelse og rejse i islam. Han ender med at blive kristen.

Oplært i kristendomskritik

Jeg fandt det spændende at læse om vennernes diskussioner og argumentation. Det er også interessant at læse Nabeels fortælling om de overbevisninger, han er opdraget i. Han erfaring med islam er anderledes end det, som fx Ayaan Hirsi Ali har oplevet.

Det er tankevækkende, hvor godt Nabeel er inde i argumenterne mod kristendommen. Han er oplært i det. Men egentlig giver det god mening, for det passer godt med det indtryk, Koranen giver af islam - nemlig at islam måler sig meget op af både kristendom, jødedom og polytisme og har stort behov for at lægge afstand til disse religioner.

Så stærk er tilknytningen - og så høj er prisen

En anden ting der gjorde indtryk på mig var, hvor svært det var at opgive islam. Selv opdagelsen af, at noget er helt forkert, fik ikke Nabeel til at opgive islam. At forlade islam og tilbede en anden gud er den værste forbrydelse det største svigt overhovedet. Det ville bringe en enorm skam over hans familie, og han frygtede at påføre dem en sorg, de ikke vil komme sig over. Han ville naturligvis også blive isoleret fra det samfund, han har været en del af siden barndommen.

Også sin identitet ville Nabeel miste ved at miste islam. Fra barnsben har han lært, at hans identitet er at være muslim. Visheden om at være muslim og repræsentere det gode og rigtige har givet Nabeel en stor selvtillid. Den vil smuldrer nu.

Oven i alt dette er der risikoen for at komme i helvede, hvis han tager fejl. Den slags gambler man ikke med, når man er troende muslim. Først efter et syn og tre symbolsk drømme (én var ikke nok), som han er sikker på er fra Gud, er han sikker nok. Han opgiver islam og vender sig mod kristendommen, fordi det, der betyder mest for ham, er Gud.

Anbefaling

Jeg vil varmt anbefale Nabeel Qureshis bog. Han lykkes med at give forståelse for, hvordan tingene ser ud fra en troende muslims synspunkt, og det er spændende at læse om hans udforskning af de religiøse spørgsmål og hans møde med både kristendommen og islam. Hans tanker og overvejelser er værdifuld læsning, som giver et indblik i, hvad der kan få muslimer til at være så ukritiske over for islam.

Et rigtig godt supplement til Koranen og den islamkritiske litteratur.

 

Nabeel Qureshi: Søgte Allah, fandt Jesus. Forlaget Skandinavia, 2017 (på engelsk 2016)

Comments


bottom of page