top of page

Min yndlings-profet forudser islams død

Opdateret: 9. okt. 2020

Anmeldelse af Apostate Prophet på YouTube. Han laver glimrende islamkritik, har en spændende historie, og så har han naturligvis en profeti, hvis opfyldelse han gør alt for at fremskynde.

Apostate Prophet
 

PROFETENS YOUTUBE-KANAL

Don't be so f**king offended

Jeg stiftede bekendtskab med The Apostate Prophet for lidt over 1 år siden. Jeg fandt ham på YouTube, hvor han dengang var helt ny. Han poppede bare op og fortalte, nu ville han lave islamkritik, for det var hans frie ret. Hans kritik skulle være baseret på fakta, og han ville give kilder til alt, hvad han sagde. Han ville også gøre grin med islam, for det er en del af det, og som han sagde: "I make fun of everything, so don't be so fucking offended".

Men først og fremmest sagde han, at hans ærinde er at oplyse om islam. For,der er alt for meget misinformation om islam, og alt for mange i Vesten viger tilbage fra at kritisere islam. Selv hardcore ateister, der ellers ikke holder sig tilbage med kritik af kristendommen. Apostate Prophet har gjort det til sin mission at oplyse om, hvad der rent faktisk står af vanvittige ting i islams

skrifter, og at islam ikke er fredens og tolerancens religion.

Jeg faldt for ham med det samme på grund af hans facon og hans klare værdier. Han er super god til at lave det, han har sat sig for.

Jeg er ikke den eneste, der er faldet for ham, for i november 2018 - et år og 90 videoer efter at han startede - har han over 62.000 abonnenter.

Profetens største hit: Kabaen

Hvis du vil se et godt eksempel på, hvad Apostate Prophet laver, så tjek hans mest populære video: The Truth About The Kaaba. Den er indtil videre blevet set næsten 325.000 gange. Han starter med at fortælle, hvad islams historie om Kaaben er: Hvad muslimer får fortalt, hvad der står i Koranen om den og hvad islamiske kilder fortæller. Alt sammen med referencer. Derefter viser han bid for bid ved hjælp af simple spørgsmål og rationel argumentation, at islams historie om Kabaen ganske enkelt ikke hænger sammen. For eksempel: Når Koranen siger, at islams gud er den samme gud som den jødiske og kristne gud, og Kabaen i Mekka er det allervigtigste hellige sted, bygget af Abraham - hvordan kan det så være, at Kabaen ikke er nævnt i hverken Bibelen eller Toraen? Islams forklaring er naturligvis, at jøderne og de kristne har forfalsket deres skrifter. Men se selv videoen og hør, hvor let den forklaring kan imødegås.

Efter min mening er Apostate Prophets metode enkel, genial og oplysende. Han lægger naturligvis ikke skjul på, hvad han mener. Han er ikke forsker eller historiker - selvom han faktisk kender en hel del til historie. I videoen om Kabaen kommer han i slutningen af videoen (minut 12:04) med sin egen forklaring på, hvad Muhammeds motiv kan have været for at vælge Kabaen som sin nye religions centrum.

Apostate Prophets forklaring passer fuldt ud med det, jeg selv kom frem til, da jeg læste Koranen kronologisk. Teksterne underbygger den 100%, men den er naturligvis en forklaring, han selv udleder. Hans ræsonnement bygger på, at Muhammed må have fundet på Koranen og islam. Det er måske en svaghed hos ham. Selvom han i videoen om Kabaen kommer ind på, at ingen ikke-islamiske kilder nævner Mekka før i 800-tallet, så har han endnu ikke berørt muligheden af, at nogen også kan have fundet på Muhammed. Men hvem ved - måske kommer det i en senere video.

Men uanset hvad, så er hans argumentation god og konsistent, og hans videoer afføder rigtig mange kommentarer fra hele verden. Det er en fantastisk bedrift for ham, at han har skabt denne verdensomspændende samtale. Til videoen om Kabaen er der næsten 8000 kommentarer. Fx denne:

Forsøg på at lukke kanalen

Nogle har naturligvis forsøgt at få YouTube til at lukke Apostate Prophets kanal, men de er heldigvis ikke lykkedes med det. Gid det aldrig må lykkes.

Det er desværre ikke urealistisk at frygte for, at hans videoer kan blive forbudt i Europa. En af hans første videoer hedder: "The Age of Aisha - Mohammed's Child Bride (Pedophilia in Islam)". Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har netop i 2018 afgjort, i sagen om den Østrigske Elisabeth Sabaditsch-Wolff, at det er tilskyndelse til had at antyde, at Muhammeds ægteskab med 9-årige Aisha har noget med pædofili at gøre.

Apostate Prophet sender heldigvis fra USA, hvor domstolene endnu ikke dømmer ytringer med den begrundelse, at de kan "forstyrre den religiøse fred" i landet.

 

PROFETENS HISTORIE

Manglende respekt for de vantro

Apostate Prophet hedder rigtigt Ridvan Aydemir. Noget af det, der gjorde et stort indtryk på mig i starten, var han egen personlige historie, som han fortæller i nogle af sine første videoer. Han blev født i Tyskland, og hans forældre var religiøse sufi-muslimer. Han gik i tysk skole og havde tyske kammerater, men altid havde han bevidstheden om, at de var vantro, og at de derfor var ringere mennesker end muslimerne.

Den indstilling prægede hans barndom og hans forhold til tyskerne, selvom han var glad for at bo i Tyskland. Han respekterede ikke tyskerne, som han respekterede muslimer. Hans erfaring er, at det er en generel holdning i muslimske miljøer. Han husker blandt andet, hvordan holdningerne blandt muslimer efter terrorangrebet 9/11 enten var glæde, eller at jøderne stod bag det for at skade muslimerne - eller en slags retfærdiggørende forurettethed over at Vesten ikke bekymrer sig om alle dem, der dør i krige i muslimske lande.

Det er værd at lægge mærke til, at de holdninger, profeten fortæller om, også findes i sufi-islam - en gren af islam, som mange i Vesten regner for at være en fredelig og spirituel form for islam. Profeten kender den indefra, og han har naturligvis lavet er oplysende video om sufisme.

På et tidspunkt besluttede hans forældre, at familien skulle flytte tilbage til Tyrkiet. De mente, at det er bedre for muslimer at bo i et muslimsk land. Profeten tilbragte således sin ungdom i Tyrkiet. Men han han undrede sig alligevel i starten: For selvom folk i Tyrkiet jo var muslimer og derfor ifølge hans opdragelse skulle være bedre mennesker, så virkede det som om, folk behandlede hinanden bedre i det vantro Tyskland end i det muslimske Tyrkiet.

Forelsket i islam, men så læste han Koranen

Det vil føre alt for vidt at fortælle hele profetens historie, som han endda har kortet ned til nogle få videoer. Jeg vil blot nøjes med at fortælle, at han på et tidspunkt selv var ved at lade sig forføre af islam. Han blev aktiv i den sufistiske sekt, som hans forældre var med i, og fandt mening med livet i islam efter chokket over, at hans moster var blevet "æresdræbt" tilbage i Tyskland. Han oplevede nærmest en tilstand af lykke ved at leve for Allah. Han dedikerede sig til islam, studerede alt om islam og prøvede at omvende andre til den sufistiske gren af islam.

På et tidspunkt besluttede han, at han ville forstå Koranen. Så han besluttede at læse den på et sprog, han kunne forstå. Han købte både en anerkendt tyrkisk oversættelse og en tysk version. Hans tro blev en smule rystet, da han læste den. Han havde lært, at den var guddommelig og perfekt, men den forekom rodet, fuld af gentagelser, og der stod ting, som det var svært at tro, virkelig skulle være Guds ord. Men han skød det fra sig i ønsket om at bevare troen og blev blot endnu mere religiøs for at kompensere.

Vendepunktet kom, da han på et tidspunkt talte med en ateistisk studiekammerat. Kammeraten citerede vers 33:53 og sagde: "Fortæl mig, hvorfor er det vers i Koranen?". Ridvan kunne ikke svare. Hvordan kan man forklare, at Allahs fuldendte og perfekte ord til menneskeheden, indeholder et vers, der fortæller folk, at de ikke må blive hængende for længe, når de besøger Muhammed? Han læste Koranen igen og fandt endnu flere mærkelige ting, som han havde overset første gang. Tvivlen kom tilbage. Han søgte råd og blev rådet til at bede Allah om tilgivelse og beskytte ham mod de dårlige tanker. Endnu engang lykkedes det ham at skyde tvivlen fra sig og blive endnu mere fast i troen.

Frafaldet og tabet af formål og mening

Først flere år og begivenheder senere fik han ræsonneret sig frem til, at når nu Allah havde skabt ham som et tænkende og spørgende væsen, så måtte det være Allahs mening, at han skulle bruge disse evner. Den tanke hjalp ham, og han stillede flere og flere spørgsmål. Men jo mere han søgte efter svar, jo mere han læste, og jo mere han fandt ud af, jo mere klart blev det for ham, at islam var falsk, og til sidst endte han med ikke længere at være muslim.

At miste troen var et stort tab. Aydemir nævner ikke forholdet til sin familie, men han nævner, at da han forlod den sufistiske sekt et par år før han forlod islam, blev det betragtet som kætteri. Men da han var muslim, havde Allah været der hele tiden, og Allah var formålet med livet. Nu følte han sig værdiløs og at der ikke var nogen mening med hans liv. Han var tæt på at begå selvmord. Heldigvis gjorde han det ikke. Han besluttede at bruge sit liv og al den viden, hans søgen havde givet ham, og det er det, han gør nu, med sin videokanal. Han er amerikansk gift og bor nu i USA.

På flere måder minder Apostate Prophets historie om Nabeel Qureshis: Læsningen af Koranen og hadith rystede også Qureshi. Et simpelt spørgsmål som han ikke kunne svare på satte en proces igang. Han søgte. Og alligevel skulle der så utroligt meget til, og det tog adskillige år og krævede helt særlige begivenheder, før han besluttede, at han ikke kunne være muslim. Tabet af formål og springet ud i det ukendte er så stort. Det er tankevækkende.

Hvorfor så udstille islam?

Nogle vil måske spørge: Hvorfor så starte en YouTube-kanal, der har til formål at udstille islam og dermed berøve muslimer deres illusioner og stolthed og gøre dem ulykkelige? Svaret er naturligvis: Fordi islam er bedrag. Den forklaring burde være selvforklarende.

Men islamkritik og ikke mindst de personlige erfaringer er også til støtte og opmuntring for ex-muslimer, som kan spejle deres tanker og spørgsmål.

I en over 2 timer lang og meget interessant video taler Apostate Prophet med den Canadiske ex-muslim Yasmine Mohammed om, hvorfor de synes, det er vigtigt at stå frem (fra minut 2:00).

 

PROFETENS PROFETI

Islam vil dø

Man kan ikke være profet uden at komme med en profeti, så Apostate Prophet er naturligvis kommet med en profeti. Det sker i videoen Can Islam Be Reformed? Her overvejer han grundigt, hvad reform er, hvordan kristendommen og jødedommen er blevet reformeret og moderniseret, og hvilke muligheder, der reelt er for at reformere islam. Han kommer frem til følgende:

  • Der findes i dag ingen større succesfuld islamisk reformbevægelse

  • Vi ser i stedet islamisk "revivalism", som går ud på at gå tilbage til det oprindelige i slam. Det er en dårlig ting. Jihadisterne er en del af den bevægelse.

  • På grund af islams konstruktion kan det ikke lade sig gøre at reformere islam uden at ændre religionen og gøre den helt ny.

  • Det tætteste, man kommer på noget der ligner reform, er dem, der afviser hadith og kun vil følge Koranen. Men det mildner kun religionen lidt og er stadig problematisk.

  • Den teknologiske udvikling og moderniteten bliver det, der kommer til at gøre det af med den islamiske tro

  • For flere og flere muslimer er islam allerede i dag mere et spørgsmål om identitet end om tro, og det vil blive endnu mere udbredt i fremtiden

  • Men det er noget rod, at muslimer vedbliver at være muslimer og bakke op om islam, selvom de egentlig ikke gider religionen og ikke gider leve efter islamisk lov. For på den måde vil fundamentalisterne altid kunne bringe skrifterne frem og opnå magt gennem dem.

  • Reform-muslimerne vil ikke lykkes med at lave en ny islam, for de har ingen principper, som en ny version af islam kan bygge på. De vil blot fremme islams udhuling og død.

  • Muslimers religiøsitet vil mindskes i takt med den teknologiske udvikling. Det løser dog ikke det muslimske identitetsproblem.

  • Islam vil måske dø hurtigere end man tror.

Man kan kun håbe, at Apostate Prophet kommer til at få ret.. Han gør i hvert fald hvad han kan for at fremme det tab af troværdighe​d, som han forudser kommer til at tage livet af islam. Hans indsats er prisværdig.

Man kan også kun håbe, at dumme vestlige islam-apologeter ikke bremser udviklingen gennem kujonagtig censur af det frie ord og totalt tåbelig opbakning til muslimsk identitetspolitik ved at ophøje islam til en race og kalde kritik for racisme.

Hvor dum kan man være?!

Det er helt forfærdeligt, at menneskers identitet skal bindes op på at helligholde en ideologi og en gud, der ikke kan tåle mødet med nutidens viden, og som er uforenelig med nutidens moral.

Apostate Prophet får mine varmeste anbefalinger. Det gør han på grund af hans dygtighed, hans succes med at få mange mennesker i tale og fordi han - på trods af trusler og forsøg på at lukke ham ned - holder fast i ytringsfriheden som den vigtigste værdi i en tid, hvor mange desværre er klar til at gå på kompromis med den.

 

The Apostate Prophet, YouTube, startet 10. november 2017.


Nævnte videoer:

bottom of page