top of page

Tommy Robinson: Vestens ledere har solgt deres folk

Opdateret: 29. feb. 2020

En advarsel om fremtidens vrede, harme og retorik


Peter McLoughlins og Tommy Robinsons bog Mohammeds Koran - Why Muslims Kill for Islam er først og fremmest en vred og harm anklage mod den vestlige elite for bevidst at lyve om islam og facilitere islams magt i deres lande. En advarsel til politikerne om tonen og frustrationen i fremtiden?

En hård anklage mod eliten

Den provokerende undertitel på bogen er: "Why Muslims Kill for Islam". Men den kunne lige så godt have været: How Our Elites Lie About Islam". Bogen har nemlig to formål: Det ene er at vise, at islam er krigens og ikke fredens religion. Det andet er at vise, at politikere, medier, præster, og eksperter mod bedre vidende lyver om islam og dermed svigter og forråder befolkningen. Det var den del af bogen, der gjorde størst indtryk på mig.

En omvendt kronologisk koran

Som bevis for, at islam er krigens religion indeholder bogen en fuld koran i omvendt kronologisk rækkefølge. Den fylder knap halvdelen af bogen. De seneste og mest krigeriske suraer er sat forrest, så læseren straks ser dem. Særligt fjendtlige vers er fremhævet med fede typer, og alle forekomster af ordene "troende" og "vantro" er understreget, så læserens blik hurtigt kan fanges af, hvor meget denne modsætning fylder i Koranen. Forfatterne har også researchet og fundet ud af, hvilke vers, der ifølge abrogationsprincippet er abrogerede af senere vers. Disse er overstregede.

Forfatternes rationale er, at Koranen simpelthen kan tale for sig selv, og at enhver, der ser de mange krigeriske og fjendtlige vers, må begynde at stille spørgsmål, frem for blindt at tro på de bedrageriske autoriteter.

Betydningen af islams tekster skal ikke bagatelliseres

Bogens første 100 sider er en introduktion til den efterfølgende koran. McLoughlin og Robinson fortæller om islams voldelige historie. De argumenterer for, at nutidige islamiske terrororganisationer ikke - som politikerne ofte påstår efter terrorangreb - følger en "perverteret" udgave af islam, men den islam, der er beskrevet i islams tekster. Enhver kan så bladre om og se i Koranen. Bogen advarer imod at bagatellisere betydningen af islams tekster. Den henviser til meningsmålinger, som viser, at europæiske muslimer i stort tal støtter op om Koranen og sharia.

Politikerne og Den Store Løgn

I introduktionen dokumenterer Robinson og McLoughin, hvordan såvel George W. Bush, Tony Blair, David Cameron, Theresa May og andre politiske ledere har udtalt, at islam er fredens religion og dermed - i lyset af Koranens indhold og islams historie - har vildledt befolkningen. De kalder det Den Store Løgn.

De dokumenterer også, at Vestens elite ikke kan have været uvidende om, at islam er krigens religion. Både vestlige politikere og islamkendere var tidligere - helt op til 1980'erne - helt på det rene med, at islam ikke er fredens religion. De henviser til blandt andet Churchill og diverse encyklopædier og andre værker og skriver:

Det er således påviseligt, at i 1000 år har den uddannede elite i Vesten vidst, at islam var krigens religion, med Koranen som den grundlæggende instruktions-manual. Fra det ellevte århundredes korstog til dannelsen af US Navy, og fra Dantes digtning til den beskedne croissant, var det meningen at Vestens folk aldrig skulle glemme, at islam var en agressiv krigsreligion (p 19)

Dermed anklager McLoughlin og Robinsom politikerne - og eliten generelt - for bevidst at lyve om islam. De anklager også politikerne for at have tilladt islamisering af England.

​​Harme og vrede: I har solgt jeres folk!

Det er første gang, jeg har læst en bog, der er ​​så harm og vred i tonen. Bogen hævder, at vores politiske ledere har løjet bevidst. Den bruger ord som bedrag og forræderi. Det er hårde anklager. Den Store Løgn sidestilles med holocaustbenægtelse, fordi den lader som om, islam ikke har drab i massevis på samvittigheden. Politikerne anklages for appeasement og servilitet over for islam, og for at facilitere islams magt i Vesten. Der står blandt andet:

Der er ganske enkelt ingen undskyldning for Vestens politiske lederes adfærd i de senere årtier. De har solgt deres folk til en fremtid med krig, voldtægt, slaveri og underkastelse. Som den indsigtsfulde forfatter Mark Steyn siger: demografi er skæbne" (s 44 )

Som du kan se af citatet (men også bogens undertitel), er den også hård i tonen over for islam og muslimer. Den skriver, at en fremtid med islam er lig med vold og undertrykkelse, og at muslimer dræber for islam. Selvom der faktisk er en pointe, så vil mange tage afstand, fordi denne pointe er formuleret generaliserende. Dermed gør bogen sig selv nem at afskrive for de mennesker, som dens kritik er møntet på. Men måske er den heller ikke henvendt til dem.

Fremstår veldokumenteret

Anklagen om løgn, bedrag og forræderi kan umiddelbart virke voldsom. Beskyldningerne mod islam for at være krigens religion kan også virke voldsomme. Vi er ikke vant til den slags hårde ord. Men bogen fremstår veldokumenteret. Der er 50 siders noter og henvisninger, ud over naturligvis koranen selv. Bogen lykkes med at overbevise om, at den politiske elite ikke fortæller sandheden om islam, og at de nogle gange direkte lyver. Med deres position og ansvar burde de have sat sig ind i den viden, som dokumenterbart har været til stede.

Sådan påvirkede bogen mig

Bogen flyttede lidt på mit forhold til hård tone. Jeg bliver mindre overrasket over hård tone, når jeg møder den nu.

Mohammeds Koran inspirerede mig til at læse Koranen kronologisk, hvilket gav en helt anden forståelse af Koranen. Derfor har bogen været uhyre nyttig læsning for mig. Men jeg synes også, at introduktionen har været oplysende. De, der anklager eliten for i den politiske korrektheds navn at have svigtet sit ansvar, har gode argumenter og kan dokumentere deres påstande. Og måske er det faktisk OK at kalde det bedrag. Det er jo bedrag.

Anbefaling

Selve den kronologiske koran er ulidelig at læse for en dansker. Det er den såkaldte Pickthall-oversættelse til engelsk. Derfor er det et lidt gammeldags engelsk, og derudover er det med lille skrift. Læs hellere Koranen i en dansk oversættelse.

Læs bogen for introduktionens skyld, og for at læse, hvordan islamkritik og kritik af eliten ser ud, når folk er blevet vrede nok.

Den bekræfter Douglas Murrays advarsel om, at det kan ikke kan blive ved med at gå godt, hvis Europas ledere fortsætter det, de har gang i - nemlig at beskytte islam mod kritik samtidig med at islamisk terror finder sted og mange ser indvandringen som en invasion. Set i det lys bør den ikke bare afskrives, fordi man mener, den generaliserer eller er hård i tonen. Den bør tages alvorligt.

Den bør tages som en advarsel.


 

Peter McLoughlin & Tommy Robinson: Mohammeds Koran. Why Muslims Kill For Islam. Peter McLoughlin 2017.

Comments


bottom of page