WALL OF SHAME

Koranen siger man ikke må være den angribende part

Ligeværd

uanset religion er den røde tråd gennem Koranen

Koranen siger at hvis man dræber én  svarer det til at dræbe hele menneskeheden

IS er ikke islamisk. Koranen siger at der er ingen tvang i religionen

Islam er fred!

Koranen siger, at de, der handler ondt, vil få det ondeste endeligt.

Nedenfor kan du se et lille udpluk af de mest grelle eksempler på autoriteters fordrejning og misinformation om, hvad der står i Koranen. Intentionerne har sikkert handlet om fred og tolerance. Men faktum er, at de går på kompromis med sandheden. De tror, de beskytter mennesker. Men de beskytter islams omdømme og fremmer alles fordummelse. Deres største skam består i ikke at have sat sig ind det, de udtaler sig om.

Clio Online: Jihad er at forsvare retten til at dyrke Gud

Hvem er Clio Online

Clio Online er en privat forlagsvirksomhed, som har elektroniske læringsportaler for alle folkeskolens fag. Blandt andet Religionsfaget.dk. Indholdet er målrettet lærere og elever i grundskolen. Man skal logge ind med UNI-login, hvilket betyder, at det er blåstemplet af Undervisningsministeriet. 

Clio Online skriver om Jihad:

 • "Det er ifølge Koranen ikke tilladt at være den angribende part".

 • "Koranens opfordring til jihad, til at kæmpe for Guds sag, gælder både jøder, kristne og muslimer (Koranen 9:111)"

 • "Jihad betyder at kæmpe for en retfærdig sag, forsvare retten til at dyrke Gud og tage ansvar for samfundet" (ekstrem fordrejning)

Clio Onlines fremstilling af jihad er en ekstrem fordrejning af sandheden. Faktisk er det løgn. Du kan selv læse sura 9 (Omvendelse), hvorfra Clio har plukket vers 9:111. Læs og døm selv.

 

Fakta er om vers 9:111: 

 1. Vers 9:111 lyder: "Allah har købt de troendes liv og ejendom af dem mod, at de vil få Haven: De skal kæmpe for Allahs sag, dræbe og selv blive dræbt - som et sandfærdigt løfte, der påhviler Ham, i Toraen, Evangeliet og Koranen. Hvem er vel mere tro mod sit løfte end Allah? Så glæd jer over den handel, som I har sluttet! Det er den vældige sejr". (Ellen Wulffs oversættelse)

 2. Toraen og Evangeliet er nævnt i verset, fordi Koranen gennem hele Koranen fremstiller sig selv som en bekræftelse og fuldbyrdelse af disse skrifter. Formålet er at give legitimitet til Koranen. Det er naturligvis ikke at "invitere jøder og kristne" til fælles fredelig spirituel jihad. Koranen hævder, at jøder og kristne skjuler det, som Koranen påstår findes i deres skrifter. 

 3. I sura 9 opfordres tydeligt til at bekæmpe og undertvinge kristne og jøder, som ikke tror på den sande religion (dvs. på Koranen og Muhammed). Det står helt tydeligt i vers 9:29. Hvorfor nævner Clio Online ikke det vers?

 4. Vers 9:111 kaldes 9/11-verset. Dels fordi nogle mener, datoen for terrorangrebet var valgt på grund af signalværdien i henvisningen til dette vers. Dels fordi det faktisk lover selvmordsterrorister, at de kommer i Paradis. 

Fakta er om ikke at være den angribende part 

Det står ingen steder i Koranen, at det ikke er tilladt at være den angribende part.

Derimod står der i Koranen:

 • Bekæmp de vantro, indtil der ikke længere er nogen fristelse til frafald, og indtil al religion tilhører Allah! Hvis de holder inde [med at friste til frafald mm.], så ser Allah, hvad de gør; (8:39).

 • Hvis de vender sig bort, skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem! (4:89).

 • I, der tror! Når I er på togt for Allahs sag, så se jer godt for! (4:94).

 • I sætter dem en større skræk i livet end Allah. Det skyldes, at de er folk uden forstand. De bekæmper jer ikke samdrægtigt, men kun i befæstede byer eller bag mure. (59:13-14).

 • Og noget andet bytte, som I endnu ikke har bemægtiget jer, har Allah allerede indkredset. Allah er i stand til alt. (48:21). 

 • Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! (9:5)'

 • De sværger ved Allah på, at de hører til jer [er muslimer], uden dog at høre til jer. Men de er folk, der er forskræmte (9:56).

Døm selv. Hvor forsvarsagtigt lyder det?

Den lille og den store jihad

Clio Online gør ligesom de fleste andre undervisningsmaterialer et nummer ud af at fortælle, at man i islam skelner mellem "den store jihad" - som er en stræben efter at blive en god muslim - og "den lille jihad", som så er den væbnede jihad, og som ifølge dem naturligvis kun handler om retten til at forsvare sig.

 

Faktum er, at ideen om den lille og den store jihad  stammer fra en meget perifer kilde, nemlig fra en en anekdote i bogen "The history of Baghdad" fra det 11. århundrede, skrevet af en islamisk lærd ved navn al-Khatib al-Baghdadiis. I bogen fortæller en mand, at profeten, engang da han kom hjem fra et af sine slag, sagde til nogle af sine følgere, at de nu er kommet fra "den mindre jihad" til "den større jihad", som er kampen mod egne lyster.

 

Den "hadith" (anekdoten) anses af muslimske lærde som "svag", hvilket betyder "efter al sandsynlighed fabrikeret". Dels fordi den er fra det 12. århundrede, og dels fordi den ikke er nævnt andre steder. Ingen af de islamiske lovskoler skelner mellem "den mindre" og "den større jihad", og i de anerkendte hadithsamlinger (fx Sahih Bukhari og Sahil Muslim) er det ret tydeligt, at der med jihad først og fremmest menes militær jihad, hvilket understøttes af såvel biografierne om Muhammeds liv, Koranen og islams historie.   

Det er naturligvis fuldt ud muligt og forståeligt, at muslimer, som har ønsket at gøre deres religion mere fredelig og spirituel, har prøvet at fremhæve denne historie. Men det er falsk at bilde skoleelever ind, at det er en central og anerkendt skelnen i islam. 

Se også:

Clio Online misinformerer om jihad

Fra Clio Online, Religionsfaget.dk

Clio Online misinformerer om Koranen

Fra Clio Online, Religionsfaget.dk

Clio Online misinformrer om jihad

Fra Clio Online, Religionsfaget.dk

Faktalink: Budskabet om menneskers ligeværd uanset religion er en rød tråd igennem Koranen
 

Hvem er Faktalink

Faktalink udgives af Danmarks Bibliotekscenter i samarbejde iBureauet, som er en del af Information. Målgruppen er blandt andet folkeskolens ældste klasser, gymnasielever og lærere.

 

Hvad skriver Faktalink om Koranen

Under overskriften "Hvilke skrifter bekender muslimer sig til", skriver Faktalink (2017):

 

 • Muslimer betragter koranen som bogen, der indeholder en guddommelig invitation og vejledning til at erkende den lige vej til Gud. Dens budskab er universelt. Det angår alle mennesker, overalt i verden og til alle tider. Som en rød tråd gennem hele Koranen går budskabet om menneskers absolutte ligeværd for Gud - uanset religion, køn, race, sprog og social stilling. Det, der tæller i Guds øjne, er den enkeltes gudsfrygt og den måde, hvorpå vi udnytter vore gudgivne evner og muligheder og forvalter de rigdomme, Gud har betroet os.

 

Fordrejning af indholdet

Det passer ikke, at alle menneskers ligeværd går som en "rød tråd" i Koranen. Det vil du selv kunne finde ud af ved at læse den eller se det kronologiske sammendrag. Den røde tråd gennem Koranen er, at man kun skal tilbede én gud, Allah, og følge Muhammed, der er Allahs Udsending. Det skal man gøre af frygt for dommedag, hvor Allah belønner de troende med Paradis, mens de vantro straffes med Helvede. Dét er den røde tråd. Tjek selv.

 

Fakta om ligeværd uanset religion i Koranen er:

Der står ikke ét eneste sted, at alle mennesker er ligeværdige for Allah uanset religion.

Derimod står der i Koranen:

 • De ville ønske, at I var vantro, ligesom de selv er vantro, således at I var lige (4:89)

 • De værste dyr er hos Allah dem, der er vantro, for de vil ikke tro; (8:55)

 • Den blinde og den seende er ikke lige.(35:19)

 • Muhammad er Allahs udsending, og de, der er med ham, er strenge over for de vantro, men barmhjertige mod hinanden (48:29)

Mit gæt er at Faktalink har baseret sin beskrivelse på et ekstremt selektivt udvalg af vers, bestående af ét eneste vers som lyder: 

 

 • I mennesker! Vi skabte jer af mand og kvinde, og Vi gjorde jer til folkeslag og stammer, så I kunne genkende hinanden. Den fornemste af jer er i Allahs øjne den af jer, der er mest gudfrygtig. Allah er vidende og indsigtsfuld  (49:13)

Dette vers udgør desværre på ingen måde nogen rød tråd gennem Koranen. Verset hører til i en sammenhæng, hvor Muhammed formaner muslimerne til at holde fred indbyrdes. De foregående vers er henvendt til "I der tror". Det siger i øvrigt intet om lighed uanset religion. Tjek selv vers 49:12 og sura 49 (Kamrene).   

 

Faktalink undlader helt at oplyse, at der findes en del budskaber om ulighed og uligeværd. Blandt andet accept af slaveri (Ulykke og ulighed) og accept af at muslimerne tager slaver som krigsbytte (Slavinderne). Her er et par vers om, hvad Allah betragter som lige:

 • Vers 2:178: I, der tror! Jeres forskrift er at gengælde et drab, lige for lige: En fri mand for en fri mand, en slave for en slave, en kvinde for en kvinde. (se også denne hadith om blodpenge, hvor man kun skal betale det halve for jøder og kristne)

 • Vers 2:282: Tilkald to af jeres mænd som vidner! Hvis det ikke kan blive to mænd, så én mand og to kvinder

Faktalink: Jøder, kristne og muslimer tilbeder samme gud

Faktalink oplyser, at "det er den samme gud, jøder, kristne og muslimer bekender sig til" (se boksen til højre). Men er det nu også fakta?  

 

Fakta om "samme gud"

Faktum er, at Koranen hævder, at det er samme Gud (29:46).

Faktum er også, at islam afviser at Jesus er Guds søn og den treenige Gud (Se sura 5). 

Faktum er, at hverken jøderne eller de kristne på Muhammeds tid ville tro på, at deres Gud havde forfattet Koranen.

 

Det er således ikke et faktum, at kristne, jøder og muslimer bekender sig til samme Gud. Det er blot Koranens påstand. Og nu også Faktalinks. Mange kristne og jøder vil være stærkt uenige: Deres Gud er kvalitativt ikke den samme som Koranens Allah.

Faktalink er moralsk forpligtet til ikke at lyve om Koranen, og de bør som minimum præsentere Koranens opfattelse som Koranens - ikke som objektive fakta. Saglighed og faglighed er eneste ordentlige vej frem.

Faktalink informerer om asylpolitik og islam

Citatboks fra Faktalinks artikel om islam. Samtidig med at skolebørnene lærer om islams værdier om ligeværd, kan de passende reflektere over, hvor "umenneskelig" den danske asyllovgivning er, fordi den ikke giver asyl til mennesker, der ikke er forfulgt.  Det er usmagelig manipulation fra Faktalinks side.

 

Se i øvrigt hvad Abdul Wahis Pedersen mener om stening her

Samme Gud, fortæller Faktalink. Men hvad er fakta egenlig om dette? 

Se også:

Obama til verdens muslimer Cairo 2009

Obama taler til den muslimske verden i Cairo 2009. Se hele talen på video her.

FAKTA

Vers 33:70 betyder i sin sammenhæng, at man ikke skal bagtale profetens eskapader!

Citerer Obama næsten sværdverset?

FAKTA

Vers 5:32 er i sin sammenhæng en falsk anklage mod jøderne, som retfærdiggør gengældelse

FAKTA

Vers 49:13 henvender sig i sin sammenhæng til muslimer. Tvivlsomt som universelt fredsbudskab

Obama om de, der bagtaler islams profet

Barrack Obama i FN's generalforsamling 2012: "The future must not belong to those who slander the prophet of Islam".

Obama citerer Koranen: Islam er fredens religion

Barrack Obama, USA's præsident 2009-2017 har adskillige gange forsøgt at række hånden ud til islam og vise, at Vesten og USA ikke er islams fjende. Et led i dette forsøg på at få en god relation, har været at anerkende Koranen som en tolerancens bog og kilde til visdom.

 

Obama om Koranen i Cairo 2009

Her er, hvad Obama sagde i sin tale til verdens muslimer og alle andre, i Cairo 2009:

​​

Koranen fortæller os, at vi skal lytte, lære og respektere hinanden, og altid tale sandt

 • Obama: There must be a sustained effort to listen to each other; to learn from each other; to respect one another; and to seek common ground. As the Holy Koran tells us, "Be conscious of God and speak always the truth."  (Applause.) That is what I will try to do today. 

 • Det citerede vers lyderI, der tror! I skal frygte Allah og udtale rette ord! (33:70). Sammenhængen er, at nogen har bagtalt Muhammed i Medina og derved krænket ham. (Formentlig har det handlet om rygterne om Aisha, Zainab-affæren eller de åbenbaringer, der skulle fremme profetens sexliv, fx 33:50). Allah har derfor forbandet de vantro og beredt dem en flammende ild (33:64), som deres ansigt skal vendes rundt i på dommedag (33:66), fordi de ikke adlød Allah og Udsendingen. Allah opfordrer de troende til ikke være ikke som dem, der i sin tid krænkede Moses, og siger: "I, der tror! I skal frygte Allah og udtale rette ord!". Så vil Allah lade alt lykkes for dem og tilgive deres synder (33:71), og Han vil straffe hyklerne.

 • Fakta: Det citerede vers betyder reelt i sin sammenhæng, at man ikke skal bagtale profetens eskapader eller lytte til de, der gør. Se selv sura 33 (Forbundsfællerne). Obama bruger det til at understøtte, at man skal lytte til, lære af og respektere hinanden. Han får det til at se ud som om det er det, Koranen siger. 

Obama vil "kæmpe" mod negative stereotyper af islam

 • Obama: I have known Islam on three continents before coming to the region where it was first revealed. That experience guides my conviction that partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. And I consider it part of my responsibility as President of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear.

 • Sværdverset: Vers 9:5 lyder på engelsk: But when the forbidden months are past,
  then fight and slay the Pagans wherever ye find them (Yusuf Ali). Det lyder unægteligt som om Obama er inspireret af sværdverset.

 • Obama fortælle os (1) at han kender islam, (2) at islam er noget andet end det, kritikken siger, og som blot er "negative stereotyper" og (3) at han vil bekæmpe de "negative stereotyper", dvs. negative fremstillinger af islam, hvor end  de dukker op. 

 

Koranen lærer os at man ikke må dræbe. Islam er en allieret i at skabe fred.

 • Obama: The Holy Koran teaches that whoever kills an innocent, it is as if he has killed all mankind; and whoever saves a person, it is as if he has saved all mankind. The enduring faith of over a billion people is so much bigger than the narrow hatred of a few. Islam is not part of the problem in combating violent extremism – it is an important part of promoting peace.

 • Det citerede vers lyder: "På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn, at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet. Vore udsendinge har bragt dem de klare beviser. Alligevel gik mange af dem derefter for vidt på jorden" (5:32).

 • Det betyder: Den regel om ikke at dræbe, som verset nævner, var Allahs forskrift til jøderne. Den sidste del af verset hentyder til Koranens mange tidligere beskyldninger om at jøderne har "dræbt profeterne" (fx 3:183, 4:155) (skønt ingen ved hvilke profeter det konkret var). Verset anklager således jøderne for at brudt Allahs regel og begået en forbrydelse svarende til at dræbe hele menneskeheden. Verset er en anklage

 • Det efterfølgende vers lyder: "Gengældelsen for dem, der fører krig mod Allah og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente".(5:33). Dette vers er henvendt til muslimerne. Jøderne er tidligere i Koranen anklaget for at "skabe fordærv", ligesom de vantro. Verset retfærdiggør drab og fordrivelse ved at kalde det gengæld.

 • Fakta:  Obama citerede et vers, som reelt var en anklage mod jøderne, og hvor det umiddelbar efterfølgende vers opfordrede til "gengæld". Obama får det til at se ud som om, at Koranen opfordrer til fred og ikke har noget at gøre med, at "nogle få voldelige ekstremister" praktiserer had.   

Koranen har samme fredsbudskab som jødedommen og kristendommen

 • Obama: The Holy Koran tells us, "O mankind! We have created you male and a female; and we have made you into nations and tribes so that you may know one another." The Talmud tells us: "The whole of the Torah is for the purpose of promoting peace." The Holy Bible tells us, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God."

 • Det citeredes koranvers lyder: "I mennesker! Vi skabte jer af mand og kvinde, og Vi gjorde jer til folkeslag og stammer, så I kunne genkende hinanden. Den fornemste af jer er i Allahs øjne den af jer, der er mest gudfrygtig. Allah er vidende og indsigtsfuld". (49:13) Verset hører til i en sammenhæng, hvor Muhammed formaner muslimerne til at holde fred indbyrdes og ikke gøre nar af "deres egne" (muslimerne), heller ikke af kvinderne. Tjek selv sura 49 (Kamrene)

 • Fakta: Her citerer Obama trods alt et vers med et godt formål, nemlig indbyrdes fred mellem muslimer, og kommer derfor ikke lige så galt af sted som de foregående gange. Verset var dog ikke i sin oprindelige sammenhæng et universelt fredsbudskab.

Obama sagde i talen i Cairo også, at islam har "båret læringens lys gennem århundreder" og lagt vejen for Europas renæssance og oplysningstid. Han siger at islam har en stolt tradition for tolerance, hvilket man så i Andalusien. Spørgsmålet er, om Obama lever op til sin intention om at tale sandhed. Du kan læse hele Obamas tale i Cairo 2019 her.

Obama om "bagtalelse" af islams profet i 2012

Obama har strakt sig meget, meget langt for at række hånden ud mod islam. Et andet eksempel er hans tale til FN's generalforsamling i 2012 efter Benghazi-angrebene. En militant islamisk gruppe angreb nogle af USA's bygninger i Benghazi i Libyen, og de blev kaldt en "reaktion" på den islamkritiske video he Innocence of Muslims. Efter angrebene kaldte Obama i FN videoen for "en grov fornærmelse" mod både muslimer og USA.

 

Selv om Obama forsvarer USA's ytringsfrihed, får han sagt, at "The future must not belong to those who slander the prophet of Islam" og sidestiller nærmest denne "forbrydelse" med angreb på kristne koptere i Egypten. Han siger, at politik ikke skal baseres på dem-og-os og fordømmer "ekstremisme".

Læs hele Obamas tale til FN i 2012 her.

Se hele Obamas tale til FN i 2012 på video her

Theresa May citerer Koranen: Ingen basis for halshugning

 

Efter IS' halshugning af den britiske nødhjælpsarbejder David Haines i 2014, udtalte Theresa May, som dengang var indenrigsminister til det britiske parlament om IS:

 • "I will tell you the truth: They are not islamic and thery are not a state"

 • "Their actions have absolutely no basis in anything written in the Quran".

 

For at understøtte dette, citerede Theresa May følgende koranvers:

 • Vers 49:13 om folkeslag og stammer - se beskrivelsen under Obama ovenfor

 • Vers 2:256: "Der er ingen tvang i religionen". May citerede naturligvis kun den første del. Den anden del af verset lyder: "Den rette vej er blevet tydelig over for vildfarelsen. Den, der fornægter afguderne og tror på Allah, holder fast i det stærkeste håndtag uden revner. Allah hører alt og ved alt".

Fakta om vers 2:256 (Ingen tvang i religionen)

Dels er det abrogeret (dvs. overtrumfet) af vers 9:5, idet det ifølge Koranens abrogationsprincip (2:106) altid er de senest åbenbarede budskaber, som gælder, hvis der er uoverensstemmelse. 

Dels er der i hadith en historie om, at verset relaterer sig til forvisningen af den jødiske stamme Banu Nadir. Før islam var der mødre i Medina, som havde konverteret deres børn til jødedommen som et løfte til Allah, hvis han lod dem overleve. Nu stod børnene og skulle fordrives. Og derfor åbenbarede Allah: "Der er ingen tvang i religionen".

Fakta om halshugning i Koranen:

Vers 47:4 siger:  "Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen!". 

 

Spørgsmålet er: Hvorfra ved Theresa May egentlig, at verset om "ingen tvang" er islams "rigtige" budskab, og ikke verset om "hug over halsen"?

Se: Theresa Mays tale på video

fTheresa May citerer Koranen eter drabet p David Haines

Theresa May: IS er ikke islamiske og deres handlinger har ingen basis i Koranen. Se videoen

FAKTA

Vers 2:256 beviser ikke, at IS's handlinger ikke har noget med islam at gøre

George Bush citerer Koranen efter terrorangrebet 9/11

George Bush kort efter 9/11: "Islam is peace". Se videoen

FAKTA

De, der handler "ondt" i vers 30:10 er dem, der ikke vil tro på Koranen.

George W. Bush efter 9/11: Islam is peace!

 

Efter terrorangrebet mod World Trade Center 2001 var præsident George W. tydeligt rystet. D. 17. september, 6 dage efter angrebet fortalte han, at terrorangrebene forbrød sig mod de fundamentale principper i islam. Det var vigtigt for ham, at amerikanerne forstod dette.

 

Bush understøttede dette budskab med at citere fra Koranen, idet han ydmygt sagde, at den engelske oversættelse "ikke er lige så veltalende som den originale på arabisk": 

 • Bush: "In the long run evil in the extreme will be the End of those who do evil; for that they rejected the Signs of Allah, and held them up to ridicule".

 • Den danske oversættelse lyder: "De, der handlede ondt, deres endeligt blev det ondeste, fordi de havde kaldt Allahs tegn for løgn og drevet spot med dem" (30:10)

 • Versets kontekst: Verset er fra Muhammeds sidste tid i Mekka inden udvandringen. Det stammer fra sura 30 (Byzantinerne), som indledes med at de troende monoteister nok skal sejre, og at Allah vil hjælpe de troende. Allah har så et budskab om at mange ikke tror på dommedag og siger: Har de slet ikke set, hvordan Allah har tilintetgjort de tidligere folk, fordi de ikke troede på deres udsendinge? Det var ikke Allah, der handlede uret med sin straf, det var dem, der belv tilintetgjort, som handlede uret mod sig selv (30:9). Allah siger så: "De, der handlede ondt, deres endeligt blev det ondeste, fordi de havde kaldt Allahs tegn for løgn og drevet spot med dem". (30:10)

 • Fakta: Bush citerer et koranvers, der er møntet på de, der spotter Koranen. Verset fortæller, at de der ikke tror på dommedag handler uret og  vil ende i Helvede. Bush får det til at lyde som om at islam siger, at de der begår terror handler uret. 

Efter citatet siger Bush, at "islam er fred". Terroristerne repræsenterer ikke fred, siger han. De repræsenterer ondskab og krig. Han formaner den amerikanske befolkning til at behandle muslimer med respekt. Han har hørt at kvinder med tørklæde frygter at blive intimideret. De folk, som gør det, repræsenterer "den værste slags mennesker", og de skal skamme sig.

Men spørgsmålet er: Var nogen reelt blevet intimideret? Altså ud over alle dem, som havde mistet livet eller deres kære i angrebet på World Trade Center.
 

Se: George W. Bushs tale på video

Derfor har de fortjent at komme på Wall of Shame

 

Man forstår godt, at Bush frygtede vrede hos amerikanerne efter terrorangrebet. Desværre har hans tale haft en høj pris. Den har dannet præcedens hos alle vestlige statsledere efter 9/11. Mønsteret er, at hver gang der har været et terrorangreb, har de lovprist islam som fredens religion, samtidig med at de har skabt et billede af muslimer som "forfulgte" i Vesten. Det gjorde Bush, da han sagde: "De der gør det repræsenterer den værste slags mennesker", og det gjorde Obama, da han ville bekæmpe negative fremstillinger af islam, og at fremtiden ikke skal tilhøre dem, der "bagtagler islams profet".

 

Det er at vende tingene fuldstændigt på hovedet og bidrage til retfærdiggørelse af terror som "gengældelse". De har ikke forstået, at islam i høj grad er "gengældelsens" religion. Dette selvom de citerer vers 5:32 (om ikke at dræbe), som ellers netop er et eksempel på det kneb at anklage modparten eller offeret for grove forbrydelser - for at iscenesætte sin egen grimme handling som "gengæld". 

 

De bekræfter således i deres uvidenhed en opfattelse af, at islam er uskyldig og fredelig, at kritikere af islam er forfærdelige og aggressive, og at der således er en retfærdig grund til "selvforsvar" og "gengældelse".

Vores politiske ledere har medvirket til, at islamkritik er blevet stemplet som "fordomme" og "fjendtlighed", og at ordentlige mennesker, der kerer sig om menneskers frihed, er blevet stemplet som racister. Selv Ayaan Hirsi Ali er blevet kaldt racist, hvilket hendes hudfarve ellers burde beskytte hende imod.

Derfor skal de på Wall of Shame!

 
 
 
 
 
 • Grey Facebook Icon