KORANEN OM SIG SELV

Koranen fortæller om sig selv, at ...

Den er guddommelig og perfekt

 • Den er nedsendt fra Allah (6:114, 39:1, 45:2, 76:23)

 • Den er sandheden (39:2, 69:51)

 • Den er en bekræftelse af Toraen og Evangeliet, som også er fra Allah (3:3)

 • Den er fremlagt nøjagtigt (41:3),

 • Der er ingen skævhed i den (18:1)

 • Den findes på en tavle/i "Skriftens moder" hos Allah (43:4),

 • Allahs ord kan ikke ændres (6:34, 10:64).

 • Der er intet bedraget ikke trænger ind, hverken forfra eller bagfra (41:42).

 • Allah vogter over den og beskytter den (15:9)

Formålet med den er...
 

 1. Den er til retledning og barmhjertighed for de troende (7:52, 27:77, 45:20)
 2. Man skal følge den ( 7:3)
 3. Den er en lægedom for, hvad der er i hjertet (10:57, 41:44)
 4. Men de, der handler uret, vil den blot bringe yderligere i fortabelse (17:82)
 5. Den er en påmindelse om Allahs straf og barmhjertighed (7:2, 20:113, 6:70)
 6. Den skal advare dem, der handler uret, og bringe det gode budskab om frelse til de, der handler godt (46:12)
 7. Den er til oplysning om alting (16:89).
 8. Den er til at dømme efter (5:49-50)

Andre nyttige oplysninger om Koranen
 

 • Det var Gabriel, der sendte Koranen ned til Muhammed med tilladelse fra Allah (2:97)
 • Koranen blev sendt ned i måneden Ramadan (2:185)
 • Den blev sendt ned på "Bestemmelsens nat" (97:1)
 • Grunden til at den ikke er sendt ned som ét hele, er, at den skal befæste Muhammeds hjerte ved at blive deklameret langsomt og tydeligt (25:32)
 • Selvom Koranen først blev skrevet ned senere, refereres til "de foregående sider" (20:133)
 • Allah kan tale til mennesker på tre måder: Gennem åbenbaring, fra den anden side af et forhæng eller ved at Han har givet en udsending tilladelse til at åbenbare (42:51).
 • Koranen er en plage for de vantro (69:50)
 • Koranen øger blot de vantros modvilje (17:41)

Derfor er Koranen guddommelig og sand
 

 • Selv hvis mennesker og djinner slog sig sammen kunne de aldrig fremstille noget som denne Koran (17:88)

 • Ingen andre end Allah kunne have fundet på den vers (10:37)

Modbevis Koranen hvis du kan

 • Frembring et skrift fra Allah, der bedre kan vise den rette vej (28:49).

 • Kom med en sura magen til, og påkald blot foruden Allah, hvem I kan (10:38).
 • Kom med ti suraer magen til, der er opfundet, og påkald foruden Allah, hvem I kan (11:13).

 • Kom med en sura magen til, og indkald de vidner, I har, ud over Allah (2:23).

 • Hvis den kom fra nogen anden end Allah, ville du have fundet megen uoverensstemmelse i den (4:82).

Det er nemt tolke og forstå den
 

 • Allah har gjort Koranen let (54:17)
 • Allah har gjort den let fattelig på arabisk (19:97, 44:58).
 • Den er sendt ned på arabisk, for ellers ville arabere jo ikke tro på den (41:44)
 • Allah kan ophæve vers, som Han tidligere har sendt ned, og erstatte dem med noget, der er bedre. Ved du ikke at Allah er i stand til alt? (2:106).
 • Allah ophæver vers, som Satan har indføjet og gør derved sine tegn utvetydige (22:52)

 • Hvis der er vers i Koranen, som er flertydige og kan fortolkes på flere måder, så er det kun Allah, der kender deres fortolkning. De, der følger de flertydige vers og fortolker, er vigende i hjertet og ønsker at friste til frafald (3:7)

 • De, der ikke tror på Allahs tegn (Koranen) er blinde (27:81) og forstår intet (2:171). Allah har dækket deres hjerte til og gjort dem tunghøre (17:46, 6:25).

 • Allahs tegn forstås af folk, der har viden (34:6, 29:43)